Nokia E66 - Hva er låse- eller sikkerhetskoden til Nokia Symbian-telefonen min?

Hvis du glemmer eller mister låse- eller sikkerhetskoden, prøver du først standardlåsekoden, som er 12345. Hvis den ikke godtas, kontakter du nærmeste Nokia Care-leverandør for å låse opp mobilen.