HERE City Lens - Jeg får av og til en kalibreringsfeil når Nokia Byblikk starter. Hva betyr det?

Kalibreringsfeilen betyr at kompasset ikke er kalibrert. Roter telefonen til du hører et pip eller vibrering.