HERE City Lens - Hvilken by eller hvilket området blir vist når jeg starter Nokia Byblikk? Kan jeg endre dette?

Når Nokia Byblikk starter, blir din nåværende posisjon bestemt, og stedene i dette området blir vist i kamerasøkeren, på en liste eller på kartet. Du kan ikke se steder i en annen by.

Det eneste unntaket er kategorien for berømte steder, som viser forhåndsdefinerte berømte steder fra hele verden.