Nokia Lumia 920 - Jeg har glemt passordet til telefonen min

Tilbakestill telefonen.

Advarsel: Når du tilbakestiller telefonen, slettes alt personlig innhold, inkludert apper, og fabrikkinnstillingene gjenopprettes.

  1. Kontroller at laderen er koblet fra, og slå av telefonen.
  2. Hold inne volum ned-tasten og koble til laderen. Et utropstegn (!) vises på skjermen.
  3. Trykk på tastene i denne rekkefølgen: volum opp, volum ned, av/på og volum ned. Telefonen tilbakestilles og starter på nytt. Dette kan ta flere minutter.