Nokia Lumia 920 - Jeg har glemt passordet til Lumia-telefonen min.

Tilbakestill telefonen.

Viktig: Når du tilbakestiller telefonen, slettes alt personlig innhold, inkludert apper, og fabrikkinnstillingene gjenopprettes.

  1. Kontroller at batteriet i telefonen er tilstrekkelig ladet. Telefonen må lades i minst 20 minutter.
  2. Slå av telefonen og koble fra laderen.
  3. Hold inne volum ned-tasten og koble til laderen. Et utropstegn (!) vises på skjermen.
  4. Trykk på tastene i denne rekkefølgen: volum opp, volum ned, av/på og volum ned.
  5. Vent mens telefonen tilbakestilles. Under tilbakestillingen vil du se roterende tannhjul på skjermen i opptil 5 minutter. Deretter blir skjermen blir svart i ca. 30 sekunder før telefonen starter på nytt.
  6. Gå gjennom det innledende telefonoppsettet. Hvis datoen og klokkeslettet vises, kontrollerer du at verdiene er riktige.
  7. Koble fra laderen.