Nokia Kjør 3.1 - Hvorfor direkteoverfører Nokia Kart kartdata til min Nokia med Windows Phone selv om jeg allerede har lastet ned landskartet i Kjør-programmet?

Nokia Kart bruker et annet format for kartdata enn Nokia Kjør. Derfor blir ikke kartdata som lastes ned i Nokia Kjør, brukt i Nokia Kart, og må derfor direkteoverføres etter behov.

Vær oppmerksom på at Nokia Kart, i motsetning til Nokia Kjør, ikke bufrer de nedlastede kartdataene.