Nokia Kjør 3.1 - I hvilke land er funksjonen Min pendling i Nokia Kjør tilgjengelig?

Funksjonen Min pendling er per i dag tilgjengelig i landene under:

 • Australia
 • Østerrike
 • Belgia
 • Brasil
 • Canada
 • Danmark
 • Finland
 • Frankrike
 • Tyskland
 • India
 • Irland
 • Italia
 • Luxembourg
 • Mexico
 • Nederland
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Russland
 • Sør-Afrika
 • Spania
 • Sveits
 • Tyrkia
 • Storbritannia
 • Ukraina
 • USA

Flere land vil bli lagt til senere som oppdateringer over nettverket.