Nokia Kjør 3.1 - Hvordan kan jeg konfigurere Min pendling på nytt i Nokia Kjør for Windows Phone?

Hvis du ikke kjørte konfigurasjonsveiviseren for Min pendling da du startet Nokia Kjør for første gang, eller hvis du ønsker å endre innstillingene senere, kan du konfigurere Min pendling på nytt ved å slette alle dine pendledata:

  • Velg Innstillinger > Tøm historikk > Pendledata.
  • Avslutt og start Nokia Kjør på nytt.
  • Velg Valg > Min pendling > Utfør hurtigkonfigurasjon.
  • Angi din privat- og jobbadresse, og tidspunktet når du vanligvis drar på jobb og når du drar hjem igjen.