Nokia Kjør 3.1 - Jeg ønsker ikke å beholde pendledataene som registreres på telefonen min. Hvordan kan jeg slette dem?

Du kan slette alle data fra Min pendling ved å velge Innstillinger > Tøm historikk > Pendledata. Dette valget vil slette alle de registrerte sporene dine.