Nokia Kjør 3.1 - Hvorfor viser Nokia Kjør-ruten bare informasjon fra Min pendling til visse tider?

Pendleruter vises på grunnlag av tidsrommet og din gjeldende plassering. Pendlerutene sendes bare til ruten når stedet og tidspunktet passer. Hvis du for eksempel er hjemme, mottar du ikke pendleruter som vanligvis starter fra arbeidsstedet ditt.