Nokia Kjør 3.1 - Jeg ønsker å velge et bestemmelsessted og begynne navigasjonen i Nokia Kjør, men jeg kommer til Pendling-oversiktssiden. Hva skal jeg gjøre?

Klikk Avbryt på Pendling-skjermen hvis du ikke ønsker å bruke funksjonen Min pendling. Du kan da velge et bestemmelsessted og begynne å navigere på vanlig måte.