Nokia Kjør 3.1 - Hvorfor sendes det ingen pendleforslag til Nokia Kjør-ruten?

Programmet lærer pendlemålene dine gjennom kjøreatferden din, og det trenger god lokalisering fra telefonen for å kunne gjøre dette. I noen tilfeller er ikke lokaliseringen nøyaktig nok til å kunne identifisere pendleruter. Kjør ruten flere ganger og la Min pendling samle inn dataene.

Hvis det ikke vises noen pendleinformasjon, kan du slette de gjeldende pendledataene under Innstillinger > Tøm historikk > Pendledata og kjøre konfigurasjonsveiviseren for Min pendling ved å velge Min pendling > Utfør hurtigkonfigurasjon.

Merk også at pendleinformasjonen ikke vises konstant i Nokia Kjør-ruten. Informasjonen vises bare på passende steder og når tidsrommet stemmer overens med de definerte pendletidene.