Nokia Kjør 3.1 - Hvorfor mottar jeg ingen trafikkinformasjon når jeg bruker Min pendling i Nokia Kjør?

Sjekk at datatilkoblingen til telefonen er aktivert og at du har nettverksforbindelse. Sjekk også at Kjør-programmet er satt i tilkoblet modus under Innstillinger > Tilkobling.