Nokia Kjør 3.1 - Kan jeg fremdeles bruke Nokia Kjør i frakoblet modus når jeg har tatt i bruk Min pendling-funksjonen?

Ja, du kan bruke Nokia Kjør i frakoblet modus ved å velge Innstillinger > Tilkobling > Frakoblet. Min pendling gir deg imidlertid ingen trafikkinformasjon når du er i frakoblet modus.