Nokia Kjør 3.1 - Får jeg stemmeveiledning når jeg pendler med Min pendling i Nokia Kjør?

Du mottar ikke stemmevarsel før svinger når du bruker Min pendling. Min pendling er et hjelpeprogram. Det finner den raskeste ruten, viser trafikkinformasjon og beregner ankomsttiden på grunnlag av tidligere reiser og den nyeste trafikkinformasjonen.