Nokia Kjør 3.1 - Hvordan får jeg oversikt over mine spor fra Min pendling i Nokia Kjør når jeg kjører?

Trykk lett på Min pendling-dashbordet øverst på skjermen under kjøring. Du vil få se de tre mest brukte sporene for pendleruten, inkludert trafikkinformasjon. Trykk lett én gang til eller aktiver bremse/gasspedal for å gå tilbake til vanlig kjørevisning.