Nokia Kjør 3.1 - Hvorfor finner jeg ikke funksjonen Min pendling på min Lumia 610- eller 510-telefon?

Funksjonen Min pendling er inkludert i Nokia Drive 3.0, men støttes ikke på Lumia 610- og 510-telefoner. Valgene for Min pendling er derfor ikke synlige når man bruker Nokia Kjør på Lumia 610 og 510. De andre funksjonene i Kjør 3.0 er imidlertid tilgjengelige også på Lumia 610 og 510.