Nokia Kjør 3.1 - Hva er "Lagret pendling"-favorittene på favorittlisten i Nokia Kjør?

Favorittene med teksten "Lagret pendling" er bestemmelsessteder som funksjonen Min pendling i Nokia Kjør har lagt til i favorittlisten automatisk. Disse favorittene er steder du har pendlet til fra hjemmet ditt eller jobben to eller flere ganger. Når du begynner pendlingen i Nokia Kjør, kan du velge en av disse favorittene som bestemmelsessted og få opplysninger i sanntid om trafikkforholdene langs ruten.

Hvis du ikke ønsker å beholde Min pendling-favorittene blant dine favoritter, kan du slette dem ved å trykke lenge på favoritten og velge slett.