For å finne serienummeret (IMEI), kan du prøve en av følgende metoder:

  • Hvis du har en Lumia-telefon, kan du gå til Innstillinger < om < mer informasjon, og deretter finner du serienummeret (IMEI).
  • Se på eller ved siden av SIM-skuffen
  • Skriv *#06# på telefonen. Noen telefoner viser serienummeret når denne koden skrives inn.
  • Hvis telefonen har et avtakbart batteri, slå av telefonen og ta ut batteriet. Serienummeret (IMEI) er trykket på en hvit etikett inne i telefonen.
  • Du kan alltid sjekke serienummeret (IMEI) på originalemballasjen til telefonen.
  • Se på kjøpsbeviset/kvitteringen/kontrakten.
  • Ta kontakt med mobiloperatøren din.

Serienummeret kan etterfølge bokstavene ESN, IMEI eller MEID
Eksempel (pass på at alle bokstavene er store):
ESN: 12345678912 (11 siffer)
IMEI: 123456789123456 (15 siffer)
MEID HEX: 123A456B789C123 (14 eller 15 tegn)

Merk

  • Dette verktøyet fungerer bare for Nokia-telefoner, ikke tilbehør og batterier.
  • Ikke skriv skråstrekene når du taster inn serienummeret.