Aktualizacja oprogramowania do telefonów Nokia Lumia z systemem Windows Phone 7.8

Software update for Nokia Lumia with Windows Phone 7.8 Najnowsza wersja oprogramowania do telefonów Nokia Lumia zapewnia nowe funkcje i lepsze wrażenia. Można ją zainstalować przy użyciu oprogramowania komputerowego Zune. Potrzebny jest także komputer z dostępem do Internetu i kompatybilny kabel USB.

Przeczytaj więcej o najnowszych możliwościach oprogramowania

Kompatybilność

Nokia Lumia 510, 610, 710, 800 i 900.

Aby uzyskać więcej informacji o najnowszej aktualizacji do Twojego telefonu, przejdź do strony głównej Pomocy technicznej i wybierz swój telefon.

Jak zaktualizować oprogramowanie telefonu Nokia Lumia z systemem Windows Phone 7.8?

Aktualizacje oprogramowania firm Nokia i Microsoft można instalować bezpłatnie i bezpiecznie, a ustawienia, aplikacje, zdjęcia i wiadomości tekstowe pozostaną nienaruszone.

Telefon powiadamia, gdy jest dostępna aktualizacja.

Software update step 1 Krok 1.

Aby można było zaktualizować telefon, na komputerze musi być zainstalowane oprogramowanie Zune (Windows) lub aplikacja Windows Phone (Mac).

Oprogramowanie Zune
Aplikacja Windows Phone


Software update step 2 Krok 2.

Połącz telefon z komputerem przy użyciu kompatybilnego kabla USB.
Software update step 3 Krok 3.

Uruchom oprogramowanie Zune lub aplikację Windows Phone i postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.
Obejrzyj wideo dotyczące aktualizacji telefonu przy użyciu oprogramowania Zune

Jak sprawdzić, czy dostępne są aktualizacje do mojego telefonu?

Dostępność aktualizacji może zależeć od modelu telefonu, regionu oraz operatora sieci. Poniżej przedstawiono, jak otrzymywać powiadomienia o nowych aktualizacjach:

Krok 1. W telefonie Nokia Lumia przejdź do pozycji Ustawienia i wybierz pozycję aktualizacja telefonu.

Krok 2. Włącz opcję Powiadom mnie o znalezieniu nowych aktualizacji.

Krok 3. Jeżeli chcesz zezwolić telefonowi na sprawdzanie dostępności aktualizacji podczas połączenia transmisji danych, włącz opcję Użyj połączenia przesyłania danych do sprawdzania dostępności aktualizacji.

Oprogramowanie Zune powiadamia też o dostępności nowych aktualizacji oprogramowania po podłączeniu telefonu do komputera.

Dostępność aktualizacji oprogramowania w swoim regionie można również sprawdzić tutaj*.

* Uwaga: informacje te dostępne są jedynie w języku angielskim.

Jak przygotować się do aktualizacji?

  • Przed uruchomieniem aktualizacji sprawdź, czy bateria telefonu jest wystarczająco naładowana. Jeśli poziom naładowania jest niski, naładuj baterię przed rozpoczęciem aktualizacji.
  • Sprawdź, czy w telefonie jest ustawiona właściwa data i godzina. Nieprawidłowe ustawienie daty lub godziny uniemożliwi dostęp telefonu do aktualizacji.
  • Przygotuj odpowiednią ilość miejsca w pamięci telefonu na aktualizację. W razie potrzeby usuń niepotrzebne aplikacje lub inne duże elementy. Aby sprawdzić ilość wolnego miejsca w telefonie, na ekranie startowym przesuń w lewo do menu aplikacji i wybierz Ustawienia > Informacje, a następnie sprawdź ilość dostępnego miejsca.
  • Zwolnij miejsce na komputerze, ponieważ wymagane jest miejsce do pobrania aktualizacji oprogramowania i zapisania kopii zapasowej obecnego oprogramowania telefonu, ustawień oraz plików multimedialnych.

Co jeśli występuje problem podczas instalacji aktualizacji?

W razie wystąpienia problemu spróbuj zainstalować lub zaktualizować kreator oprogramowania Windows Phone 7. Zapewnia on instrukcje „krok po kroku” pozwalające rozwiązać najczęstsze problemy. Jeśli zostanie wyświetlony kod błędu, zapisz go. Aby sprawdzić, co poszło źle i co możesz zrobić, zajrzyj na tę stronę.

Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu automatycznie wykonywana jest kopia zapasowa jego zawartości. Jeśli wystąpią problemy, można przywrócić telefon do poprzedniego stanu.

Jeśli nie możesz znaleźć rozwiązania problemu w informacjach powyżej, możesz również skorzystać ze społeczności Discussions lub odwiedzić strony pomocy technicznej firmy Microsoft.

Średnia ocena: 3.86 na 5 z 570 łącznie

Będziemy wdzięczni za opinie

Będziemy wdzięczni za opinie

Zapraszamy do udziału w krótkiej ankiecie na temat naszej witryny. Kiedy skończysz wizytę w witrynie, otworzy się okno z ankietą do wypełnienia.

Czy chcesz wypełnić naszą krótką ankietę?

Dziękujemy!

Ankieta zostanie otwarta, gdy opuścisz witrynę.

Będziemy wdzięczni za opinie

Czy chcesz wypełnić naszą krótką ankietę?

Dziękujemy!

Ankietę wyślemy pocztą e-mail.