Aplicaţii pentru hărţi

Data intrării în vigoare: 25.04.2014

Confidenţialitatea dumneavoastră în ceea ce priveşte aplicaţiile pentru hărţi

Politica de confidenţialitate Nokia explică modul în care vă procesăm datele personale atunci când utilizaţi produsele şi serviciile noastre. În plus, următoarele informaţii se aplică pentru utilizarea de către dumneavoastră a aplicaţiilor legate de hărţi, inclusiv Maps, Drive, Check-In şi Guides ("Serviciul").

Scopul acestui document este de a oferi informaţii de bază privind prelucrarea datelor asociate diferitelor caracteristici disponibile în cadrul Serviciilor. Caracteristicile Serviciului vă permit să găsiţi locuri şi adrese pe o hartă, să interacţionaţi cu acestea şi să accesaţi conţinuturi relevante, precum şi să vă găsiţi poziţia pe o hartă. Cu ajutorul navigaţiei puteţi găsi ruta optimă către destinaţie, chiar şi în interiorul clădirilor. Puteţi face check-in într-o anumită locaţie. Puteţi retrăi şi împărtăşi experienţele legate de locaţia respectivă cu prietenii din diverse reţele sociale (SNS-uri).

Serviciile includ şi ghiduri care să vă ofere cele mai relevante conţinuturi şi servicii bazate pe locaţie, oferite de terţi. Vă recomandăm să vă familiarizaţi cu politicile de confidenţialitate ale acestor terţi, atunci când interacţionaţi cu aceştia. Compania Nokia nu deţine niciun fel de control asupra conţinuturilor şi caracteristicilor acestor servicii şi nu este responsabilă pentru acestea.

Ce informaţii colectează Nokia?

Colectăm următoarele categorii de informaţii:

Detalii de înregistrare şi contact

Unele funcţii pot necesita utilizarea contului dumneavoastră Nokia. De exemplu, atunci când doriţi să împărtăşiţi locaţia dumneavoastră cu alţi utilizatori sau să vă sincronizaţi contactele. Puteţi continua să utilizaţi celelalte caracteristici ale Serviciului fără a vă conecta.

Date despre locaţie şi informaţii despre locuri

Serviciul nostru utilizează informaţii despre locaţia dumneavoastră curentă ("date despre locaţie"), precum şi informaţii despre locuri ("informaţii despre locuri"). Datele despre locaţie indică locaţia dumneavoastră curentă sau locaţiile pe care le-aţi vizitat. Datele despre locaţie se bazează pe metodele de poziţionare disponibile, cum ar fi cea prin GPS asistat sau cea prin adresă IP. În multe modele de dispozitive, interfaţa de utilizator a Serviciului identifică metoda de poziţionare utilizată printr-o pictogramă. Informaţiile despre locuri sunt informaţii generale cu privire la o anumită locaţie geografică (de exemplu, un oraş sau locaţia unui restaurant) pe care ni le-aţi furnizat. Acestea pot include locurile dumneavoastră preferate.

Cu excepţia cazurilor în care se specifică altfel, utilizăm identificatori aleatorii în legătură cu datele dumneavoastră despre locaţie, care nu au rolul de a vă identifica personal.

Când începeţi să utilizaţi aplicaţia Serviciului, aceasta activează metodele de poziţionare selectate de dumneavoastră pentru a prelua locaţia dumneavoastră curentă (mai jos puteţi găsi mai multe informaţii despre metodele de poziţionare).

Serviciul poate trimite datele dumneavoastră de locaţie către Nokia atunci când utilizaţi online caracteristicile activate de locaţie ale Serviciului, cum ar fi solicitarea de informaţii despre serviciile sau ofertele din apropiere, utilizarea de caracteristici referitoare la vreme, împărtăşirea locaţiei dumneavoastră sau folosirea caracteristicii de check-in, precum şi atunci când Serviciul solicită hărţi noi pentru zonele în care aţi navigat. Aşa cum este definit mai jos, datele despre locaţie pot fi colectate atunci când utilizaţi caracteristica de navigare în scopul îmbunătăţirii serviciilor. Această colectare de date nu vă identifică personal. Informaţiile despre locuri pot fi trimise către Nokia atunci când, de exemplu, sincronizaţi locurile preferate sau vă cazaţi într-o anumită locaţie utilizând caracteristica de check-in.

Informaţii despre utilizarea Serviciului

Putem colecta informaţii statistice generale cu privire la caracteristicile Serviciului care au fost utilizate de către dispozitivul dumneavoastră, cum ar fi durata sesiunii, numărul de clicuri efectuate pe diverse caracteristici, dacă serviciul a fost folosit în modul online sau offline şi alte informaţii similare, fără colectarea datelor despre locaţie. În modul offline, este posibil ca aceste informaţii să fie stocate pe telefonul dumneavoastră în vederea procesării ulterioare. Acesta sunt trimise către noi atunci când utilizaţi online Serviciul, după care sunt şterse din dispozitivul dumneavoastră

Când utilizaţi navigaţia auto sau caracteristica de poziţionare personală a Serviciului, datele despre locaţie, viteza, direcţia şi marcajul temporar sunt trimise de la dispozitivul dumneavoastră Nokia pentru a detecta blocajele de trafic, modelele de trafic, condiţiile de drum care au suferit schimbări şi alte astfel de condiţii, astfel încât să vă putem oferi servicii cât mai bune. Aceste informaţii sunt analizate pentru a detecta trasee independente şi modele de trafic şi conţin un identificator persistent pe durata traseului. Aceste informaţii sunt trimise către noi atunci când utilizaţi Serviciul online. În cazul în care utilizaţi Serviciul offline, informaţiile sunt trimise atunci când vă conectaţi dispozitivul prin intermediul Nokia Suite, Map Loader sau prin Wi-Fi, după care acestea vor fi şterse din telefon.

Informaţii tehnice şi tranzacţiile dumneavoastră

Când utilizaţi Serviciul online, Nokia poate colecta automat anumite informaţii tehnice, cum ar fi modelul dispozitivului dumneavoastră mobil, identificatori unici ai dispozitivului sau ai furnizorului de servicii de reţea, adresa protocolului Internet, fusul orar, detaliile tehnice ale clientului dumneavoastră, precum şi tranzacţiile cu Nokia.

Utilizarea datelor de către noi

Utilizarea datelor despre locaţie şi a informaţiilor despre locuri în scop ne-personal

Nu asociem datele despre locaţie sau informaţiile despre locuri cu alte informaţii ce v-ar putea identifica personal (cum ar fi contul Nokia) decât dacă ne solicitaţi acest lucru. De exemplu, dacă indicaţi o poziţie pe hartă pentru a o adăuga la locaţiile preferate, nu vom asocia această informaţie cu datele despre locaţia dumneavoastră, decât dacă ne-aţi solicitat acest lucru. Punem în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice corespunzătoare pentru a preveni asocierea datelor despre locaţia dumneavoastră cu alte informaţii de identificare personală fără permisiunea dumneavoastră.

Prestarea serviciilor

După cum este explicat detaliat în Politica de confidenţialitate, informaţiile colectate de către Serviciu sunt utilizate pentru a vă furniza acest Serviciu, pentru a ne dezvolta produsele şi serviciile, precum şi pentru a comunica cu dumneavoastră.

De asemenea, putem utiliza aceste informaţii pentru a vă oferi funcţii de căutare îmbunătăţite şi recomandări pentru a vă asista în găsirea locului căutat.

Publicitate bazată pe locaţie

Serviciul poate include furnizarea de materiale publicitare sau conţinuturi similare bazate pe locaţie. În acest scop nu veţi fi poziţionat separat. De exemplu, dacă solicitaţi informaţii despre vreme, vi se vor oferi conţinuturi publicitare specifice locaţiei respective.

Opţiunile dumneavoastră

Serviciul oferă o varietate de opţiuni care vă permit să controlaţi modul în care sunt colectate datele despre locaţia dumneavoastră şi alte informaţii.

Puteţi utiliza Serviciul în modurile offline şi online. Nu sunt trimise date despre locaţie sau alte informaţii către Nokia dacă utilizaţi Serviciul exclusiv în modul offline. Reţineţi că este posibil ca dispozitivul dumneavoastră să fi memorat informaţii care pot fi trimise către Nokia, în condiţiile prezentate anterior în acest document. Mai jos puteţi găsi mai multe informaţii despre colectarea de date asociată utilizării diferitelor metode de poziţionare.

De asemenea, puteţi alege nivelul la care participaţi în dezvoltarea produselor şi serviciilor Nokia. Aveţi posibilitatea să dezactivaţi colectarea informaţiilor statistice şi colectarea datelor despre locaţie anonime pentru caracteristicile de navigaţie auto şi de poziţionare personală prin modificarea setărilor Serviciului. Serviciul vă permite să ştergeţi istoricul de check-in.

Transmiterea informaţiilor

Datele dumneavoastră despre locaţie nu vor fi comunicate altor furnizori de servicii sau agenţii de publicitate fără permisiunea dumneavoastră.

Serviciul vă poate permite să împărtăşiţi datele despre locaţie sau informaţiile despre locuri cu o reţea socială. Serviciul mai include şi conţinuturi de la şi link-uri către site-uri şi servicii oferite de terţi. Atunci când interacţionaţi cu aceste site-uri şi servicii, este posibil să oferiţi locaţia dumneavoastră curentă împreună cu un identificator aleator şi anonim, în scopuri publicitare. Vă recomandăm să verificaţi setările şi politicile de confidenţialitate ale acestor reţele sociale sau ale terţilor pentru a înţelege modul în care aceştia procesează informaţiile dumneavoastră.

Aşa cum se explică mai detaliat în politica de confidenţialitate, este posibil să transmitem datele dumneavoastră personale:

  • cu consimţământul dumneavoastră;

  • către companii Nokia şi terţi autorizaţi, care procesează date personale în numele nostru;

  • în cazul existenţei unei cerinţe legale în acest sens.

Informaţii despre metodele de poziţionare

În funcţie de dispozitivul şi de setările dumneavoastră, Serviciul utilizează o varietate de metode de poziţionare diferite pentru a stabili locaţia dumneavoastră. Aceste metode de poziţionare pot utiliza sateliţii, reţelele Wi-Fi sau alte date despre locaţie bazate pe reţea. Utilizarea combinată a acestor metode de poziţionare ajută Nokia să ofere cea mai precisă poziţionare posibilă, chiar şi în zonele cu acoperire redusă sau în interiorul clădirilor.

În funcţie de setările de poziţionare disponibile, dispozitivul dumneavoastră se poate conecta la serverele altor furnizori de servicii, de exemplu la operatorii de reţea, care nu sunt controlate sau operate de către Nokia. Vă recomandăm să verificaţi setările şi politicile de confidenţialitate ale acestor furnizori de servicii pentru a înţelege modul în care aceştia procesează datele dumneavoastră despre locaţie.

Ce informaţii sunt colectate?

Metodele de poziţionare prin A-GPS şi prin reţele WiFi/WLAN utilizează locaţiile cunoscute ale staţiilor de telefonie mobilă (staţii de identificare celulară) şi ale punctelor de acces WiFi/WLAN. Când utilizaţi aceste metode de poziţionare, dispozitivul dumneavoastră realizează un schimb de informaţii cu un server de poziţionare pentru a vă oferi date despre locaţie mai rapid şi mai precis.

Atunci când utilizaţi poziţionarea prin A-GPS dispozitivul trimite către un server de poziţionare informaţii despre locaţia GPS (atunci când sunt disponibile) şi despre staţiile de identificare celulară din apropiere. Când utilizaţi poziţionarea prin WiFi/WLAN, dispozitivul dumneavoastră trimite către un server de poziţionare informaţii despre locaţia GPS (atunci când sunt disponibile), adresa MAC, puterea semnalului şi localizarea reţelelor WiFi/WLAN disponibile. Atunci când utilizaţi metode de poziţionare bazate pe identificarea celulară, informaţiile despre staţiile de identificare celulară din apropiere sunt trimise către un server de poziţionare. De asemenea, în funcţie de metoda de poziţionare, sunt colectate date precum identificatorii unici ai dispozitivului sau ai furnizorului de servicii de reţea.

Alte informaţii, cum ar fi conţinutul traficului de reţea, adresa IP sau SSID/numele de reţea, nu sunt colectate de către Nokia în legătură cu metodele noastre de poziţionare.

Dacă utilizaţi numai GPS sau alte metode de poziţionare prin satelit, nicio dată despre locaţie şi nicio altă informaţie nu este trimisă către Nokia ca parte a furnizării metodei de poziţionare. Reţineţi, totuşi, că serviciile care se bazează pe diverse metode de poziţionare pot utiliza datele despre locaţie create de metoda de poziţionare.

Cum utilizăm informaţiile pe care le-am colectat?

Poziţionarea prin A-GPS, pe baza locaţiei staţiilor de identificare celulară şi prin WiFi/WLAN se bazează pe locaţia cunoscută a unei staţii de identificare celulară sau a unui punct de acces WiFi/WLAN. Informaţiile colectate sunt procesate pentru a vă oferi date despre locaţie fiabile, precum şi pentru a menţine acurateţea informaţiilor stocate în serverul nostru de poziţionare, de exemplu, pentru a verifica dacă locaţia unei staţii de identificare celulară este corectă.

Informaţiile colectate pe serverele noastre de poziţionare sunt stocate în mod independent şi separat de bazele de date ale altor servicii Nokia. Acestea sunt procesate în mod anonim şi nu vor fi asociate cu informaţiile colectate cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului, cu contul Nokia sau cu alte informaţii de identificare personală. Nicio informaţie nu va fi transmisă altor furnizori de servicii sau altor agenţii de publicitate.

Opţiunile dumneavoastră

Puteţi activa sau dezactiva una sau mai multe metode de poziţionare, în orice moment, din setările dispozitivului. După ce caracteristica este dezactivată, nu vor mai fi colectate date corelate. În funcţie de dispozitivul dumneavoastră, puteţi avea posibilitatea de a modifica serverul de poziţionare către care sunt trimise informaţiile corelate utilizării de către dumneavoastră a metodelor de poziţionare.

Alte informaţii

Vă recomandăm să acordaţi atenţie denumirii locurilor dumneavoastră preferate. De exemplu, dacă nu doriţi ca toţi utilizatorii Serviciului să cunoască locaţia reşedinţei dumneavoastră, nu denumiţi locaţia respectivă "acasă" şi nu o împărtăşiţi cu toţi utilizatorii.

Înştiinţaţi-ne dacă întâmpinaţi orice conţinut de o natură necorespunzătoare. Pentru mai multe informaţii despre practicile noastre de confidenţialitate, citiţi politica noastră de confidenţialitate. Pentru informaţii referitoare la servicii, accesaţi paginile noastre de asistenţă.

Ne puteţi contacta prin intermediul serviciului de relaţii cu clienţii sau utilizând următoarele detalii de contact:

Nokia Corporation
c/o Privacy
Karakaari 7
02610 Espoo
Finland

Ne-ar face plăcere să aflăm opiniile tale

La final, am dori să ne oferi feedback despre site-ul nostru.

Te rugăm, participă la un scurt sondaj, pentru a ne spune cum a fost experienţa ta online. La sfârşitul sesiunii de navigare, se va deschide un sondaj pe care te rugăm să îl completezi.

Te rugăm să faci clic pe butonul de mai jos doar la finalul navigării

Mulţumim!

Se va deschide un sondaj în momentul în care vei ieşi de pe site.

La final, am dori să ne oferi feedback despre site-ul nostru.

Te rugăm să faci clic pe butonul de mai jos doar la finalul navigării

Mulţumim!

Vei primi prin e-mail un link către sondaj.

Sus