Condiţii de furnizare a serviciilor

Data intrării în vigoare: 25.04.2014

1. Acceptare

Aceste Termene şi Condiţii pentru serviciile Microsoft Mobile împreună cu “Politica de confidenţialitate”, precum şi toate celelalte termene şi informaţii suplimentare ce pot fi puse la dispoziţie în cadrul Serviciului (denumite împreună “Condiţiile”) guvernează utilizarea serviciului, website-ului, conţinutului şi a software-ului (denumite împreună “Serviciul”). Prin înregistrarea pentru sau prin folosirea Serviciului sau a oricărei secţiuni, acceptaţi Condiţiile.

Condiţiile constituie un acord între dumneavoastră şi Microsoft Mobile Oy, cu sediul în Keilaranta 7, Espoo, Cod 02150,Finlanda, inclusiv subsidiarele şi furnizorii acesteia (denumite împreună “Microsoft Mobile”), ce defineşte drepturile şi responsabilităţile dumneavoastră şi ale Microsoft Mobile cu privire la Serviciu.

2. Eligibilitate

Pentru a folosi Serviciul, trebuie să fi împlinit treisprezece (13) ani. Dacă nu aţi împlinit treisprezece (13) ani, sau aveţi treisprezece (13) ani dar sunteţi încă minor în statul în care locuiţi, trebuie ca un părinte sau un reprezentant legal să accepte înregistrarea în numele dumneavoastră şi să fie de acord cu utilizarea Serviciului de către dumneavoastră. Orice persoană ce efectuează înregistrarea trebuie să fie competentă din punct de vedere legal.

3. Înregistrare şi renunţare

Pentru a folosi un Serviciu, este posibil să trebuiască să vă înregistraţi şi să creaţi un cont Nokia cu un nume de utilizator şi o parolă. Este posibil ca dumneavoastră să trebuiască să ne furnizaţi anumite informaţii personale şi de altă natură. Microsoft Mobile poate verifica adresa dumneavoastră de e-mail anterior posibilităţii de a utiliza contul. La o primă utilizare a dispozitivului dumneavoastră şi la fiecare actualizare a software-ului Nokia al dispozitivului dumneavoastră, un mesaj text va fi trimis către Microsoft Mobile. Crearea unui cont Nokia necesită transfer de date. Pentru transferul de date pot fi incidente costuri.

Sunteţi de acord să furnizaţi informaţii corecte şi complete când vă înregistraţi pentru Serviciu şi să menţineţi aceste informaţii actualizate. Trebuie să vă îngrijiţi în mod corespunzător pentru a vă proteja numele de utilizator şi parola împotriva utilizării abuzive de către alte persoane şi să notificaţi Microsoft Mobile cu promptitudine cu privire la orice utilizare abuzivă. Dumneavoastră ori, în cazul în care sunteţi minor, părintele sau tutorele / curatorul dumneavostră, sunteţi personal răspunzător (răspunzători) pentru orice utilizare a Serviciului.

Puteţi renunţa la înregistrarea dumneavoastră, dacă nu mai doriţi să utilizaţi Serviciul. După renunţarea la înregistrare, nu veţi mai avea acces la Serviciu. Microsoft Mobile poate înceta înregistrarea dumneavoastră sau vă poate restricţiona accesul la anumite părţi din Serviciu, dacă Microsoft Mobile consideră în mod rezonabil că aţi încălcat Condiţiile sau cu o notificare prealabilă scrisă, în cazul în care nu v-aţi conectat cu numele dumneavoastră de utilizator în Serviciu în cursul ultimelor şase (6) luni.

Cu excepţia prevederilor din Politica de Confidenţialitate, Microsoft Mobile nu este răspunzătoare pentru ştergerea sau pierderea din Serviciu a informaţiilor sau conţinutului pe care le-aţi transmis. Când informaţiile sau conţinutul sunt şterse din Serviciu fie de către dumneavoastră, fie de către Microsoft Mobile, urme sau copii mai pot ramâne altundeva.

4. Licenţe

Microsoft Mobile vă acordă o licenţă neexclusivă, netransferabilă, revocabilă în orice moment la libera alegere a Microsoft Mobile, pentru a accesa şi utiliza Serviciul în conformitate cu Condiţiile. Utilizarea Serviciului nu vă acordă niciun drept de proprietate intelectuală asupra oricăror informaţii sau conţinut ale Serviciului.

Ca parte a Serviciului, Microsoft Mobile vă poate pune la dispoziţie conţinutul dezvoltat de Microsoft Mobile sau de titularii săi de licenţă (“Conţinutul”). Microsoft Mobile vă acordă o licenţă neexclusivă şi perpetuă pentru a folosi Conţinutul în scopurile pentru care a fost creat, în afara situaţiei când se stipulează diferit în Condiţiile aplicabile sau în comanda de achiziţie. O parte a Conţinutului poate fi disponibilă numai utilizatorilor din anumite zone geografice. Vă supuneţi oricăror restricţii aplicabile Conţinutului specific obţinut de pe seama Serviciului. Orice licenţă obţinută privind un terţ Conţinut este un acord cu caracter obligatoriu între dumneavoastră şi furnizorul acelui Conţinut terţ. Beneficiaţi doar de drepturile asupra Conţinutului ce vă sunt acordate în mod expres prin prezenta informare.

Ca parte a Serviciului, Microsoft Mobile vă poate pune la dispoziţie anumite produse software dezvoltate de Microsoft Mobile sau de titularii săi de licenţă (“Software”). Utilizarea Software-ului de către dumneavoastră poate fi supusă altor termene şi condiţii pe care trebuie să le acceptaţi înainte de utilizarea Software-ului. Dacă nu există termene şi condiţii separate aplicabile produselor Software, se aplică următoarele condiţii: Microsoft Mobile vă oferă dreptul limitat, neexclusiv şi netransferabil de a instala şi utiliza Software-ul pe computerul şi/sau dispozitivul dumneavoastră mobil. Nu puteţi copia Software-ul, cu excepţia unei singure copii de siguranţă tip arhivă. Nu puteţi distribui, transfera dreptul de utilizare, modifica, traduce, reproduce, revinde, sublicenţia, închiria, da în locaţiune, folosi tehnica ingineriei inverse, sau orice altă modalitate de a descoperi codul sursă sau de a produce opere derivate ale Software-ului. Pentru software licenţiat de tip “open source”, se aplică condiţiile de licenţiere “open source” relevante. Utilizarea de către dumneavoastră a Software-ului indică acceptarea tuturor termenelor şi condiţiilor aplicabile.

Software-ul poate fi supus controalelor privind exportul în temeiul Reglementărilor SUA privind Administrarea Exporturilor, precum şi altor reglementări de control al importurilor sau exporturilor. Sunteţi de acord să vă supuneţi cu stricteţe tuturor reglementărilor aplicabile privind importul şi exportul, şi confirmaţi că aveţi obligaţia de a obţine licenţe pentru exportul, re-exportul, transferul sau importul de astfel de Software.

Veţi avea posibilitatea să transmiteţi informaţii sau conţinut (“Material”) către Serviciu. Microsoft Mobile nu pretinde dreptul de proprietate asupra Materialului dumneavoastră. Transmiterea Materialului nu determină transferarea către Microsoft Mobile a drepturilor dumneavoastră de proprietate asupra Materialului. Microsoft Mobile doar transmite Materialul şi nu este răspunzătoare pentru controlul editorial asupra acestuia. Prin transmiterea Materialului către Serviciu, acordaţi către Microsoft Mobile o licenţă valabilă la nivel internaţional, neexclusivă, care poate fi sublicenţiată, care poate fi cesionată, care a fost integral achitată, fără plata unor drepturi de autor, permanentă şi irevocabilă pentru a utiliza, copia, executa public, afişa, distribui în orice medii şi modifica Materialul sau include Materialul în alte lucrări, precum şi a acorda sublicenţe similare, în măsura în care acest fapt îi este necesar lui Microsoft Mobile pentru furnizarea Serviciului. Dumneavoastră veţi putea să ajustaţi această permisiune în setările de confidenţialitate şi în alte setări ale Serviciului.

Sunteţi singur răspunzător pentru efectuarea de copii de siguranţă a datelor pe care le stocaţi în Serviciu, inclusiv Conţinutul pe care îl încărcaţi. Dacă Serviciul este întrerupt sau anulat, Microsoft Mobile poate şterge definitiv datele dumneavoastră. Microsoft Mobile nu are nicio obligaţie de a vă returna date după ce Serviciul a fost întrerupt sau anulat.

5. Utilizarea serviciului

Sunteţi de acord:

 • Să respectaţi legile aplicabile, Condiţiile şi bunele maniere;
 • Să utilizaţi Serviciul doar în scopuri personale, necomerciale;
 • Să nu transmiteţi Materiale ilegale, cu conţinut ofensator, incorect, înşelător, abuziv, pornografic, şicanator, denigrator sau vreun alt Material necorespunzător;
 • Să obţineţi orice aprobări, permise sau licenţe care v-ar putea fi necesare pentru a furniza în mod legal orice Material;
 • Să respectaţi confidenţialitatea altor persoane;
 • Să nu distribuiţi şi să nu postaţi mesaje spam, documente de dimensiuni nerezonabil de mari, mesaje concatenate, scheme piramidale, viruşi;
 • Să nu folosiţi orice alte tehnologii sau să iniţiaţi acţiuni care pot aduce daune Serviciului, intereselor sau proprietăţii utilizatorilor Serviciului;
 • Să nu folosiţi niciun tip de sisteme sau mijloace automate de accesare, obţinere, copiere sau monitorizare a oricărei părţi a Serviciului; şi
 • Să fiţi responsabil de consecinţele în legătură cu Materialul pe care l-aţi postat.

Microsoft Mobile poate, dar nu are obligaţia de:

 • A monitoriza sau restricţiona orice Conţinut sau Material;
 • A şterge din Serviciu un Material; şi
 • A limita în orice moment accesul la orice parte a Serviciului, la libera sa alegere.

6. Conţinut

Înainte de a descărca sau accesa orice Conţinut, vă rugăm să verificaţi restricţiile de vârstă sau evidenţierea drept “ofensator” sau “explicit” aplicabile Conţinutului pe care doriţi să îl accesaţi. Microsoft Mobile nu va fi răspunzătoare în niciun fel pentru orice pretenţii sau ofense cauzate sau suferite de accesarea de către dumneavoastră a respectivului Conţinut.

Sunteţi de acord:

 • Să utilizaţi Conţinutul doar în scopuri personale, necomerciale;
 • Să utilizaţi Conţinutul în conformitate cu restricţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă, condiţiile suplimentare, ghiduri şi politici sau de paginile de produs care se aplică părţii respective a Conţinutului;
 • Să nu faceţi copii, să daţi, vindeţi, revindeţi, împrumutaţi, închiriaţi, oferiţi, difuzaţi, trimiteţi, distribuiţi, transferaţi, comunicaţi publicului, reproduceţi, modificaţi, afişaţi, efectuaţi, exploataţi comercial sau să puneţi la dispoziţie Conţinutul, dacă nu sunteţi autorizat prin Condiţiile aplicabile, şi să informaţi Microsoft Mobile cu promptitudine despre oricare astfel de utilizare neautorizată;
 • Să nu ştergeţi, eludaţi, să folosiţi inginerie inversă, decriptaţi, sau să modificaţi sau să interveniţi asupra oricăror reguli de utilizare aplicabile sau să încercaţi să eludaţi gestionarea drepturilor digitale sau să copiaţi caracteristicile de protecţie asociate Conţinutului sau oricăror alte tehnologii folosite pentru controlul accesului şi folosirea Conţinutului sau informaţiilor sale de identificare;
 • Să nu folosiţi sisteme sau mijloace automate, cu excepţia celor furnizate de noi, pentru selectarea şi descărcarea Conţinutului; şi
 • Să nu furnizaţi parola dumneavoastră sau să permiteţi în alt mod altcuiva să acceseze Conţinutul. Restricţiile privind copierea care se aplică pentru media sunt incidente de asemenea Conţinutului accesat ca parte a acestui Serviciu.

Conţinutul este proprietatea şi/sau este controlat de Microsoft Mobile şi/sau de respectivii furnizori de licenţe şi este protejat de legile privind proprietatea intelectuală. Furnizorul de Conţinut terţ este singurul răspunzător pentru orice Conţinut pe care îl furnizează, pentru orice garanţii în măsura în care nu s-a renunţat la astfel de garanţii, şi pentru orice pretenţii aţi putea avea în legătură cu acel Conţinut sau cu privire la folosirea acelui Conţinut de către dumneavoastră. Cu toate acestea, Microsoft Mobile poate pune în executare condiţiile de licenţiere a Conţinutului terţilor împotriva dumneavostră în calitate de terţ beneficiar al acestor condiţii. Furnizorii de Conţinut terţi sunt terţi beneficiari cu privire la aceste Condiţii şi pot pune în executare prevederile acestor Condiţii ce privesc direct Conţinutul asupra cărora au drepturi. Microsoft Mobile poate acţiona ca intermediar pentru furnizorii de Conţinut terţi în furnizarea Conţinutului către dumneavoastră. Microsoft Mobile nu este parte la tranzacţia dintre dumneavoastră şi furnizorii de Conţinut terţi pentru astfel de Conţinut.

7. Acuzaţiile de încălcare a drepturilor de autor

Puteţi notifica Microsoft Mobile cu privire la încălcarea drepturilor de autor în cadrul Serviciului prin transmiterea notificării (a) printr-un e-mail cu subiectul “Copyright Notification” la adresa: copyright.notices@microsoft.com, (b) printr-un document intitulat “Copyright Notification” trimis prin poştă către Nokia Inc., Copyright Agent, 200 S. Mathilda Ave.,Sunnyvale, CA 94086, USAsau (c) prin intermediul unui formular online, dacă acesta este disponibil. Notificarea dumneavoastră trebuie:

(1) să identifice lucrarea originală ale cărei drepturi de autor pretindeţi că au fost încălcate;
(2) să identifice conţinutul din Serviciu care pretindeţi că încalcă drepturile de autor ale lucrării. Vă rugăm să furnizaţi suficiente detalii astfel încât Microsoft Mobile să poată localiza conţinutul din Serviciu acuzat de încălcarea drepturilor de autor;
(3) să prevadă informaţiile dumneavoastră de contact, incluzând numele întreg, adresa poştală, numărul de telefon şi adresa de e-mail, dacă sunt disponibile;
(4) să conţină o declaraţie de bună credinţă privind faptul că folosirea conţinutului în maniera la care face referire plângerea nu este autorizată de titularul drepturilor de autor, de agentul său sau de lege;
(5) să conţină următoarea declaraţie “Jur, sub incidenţa sancţiunii aplicabile pentru mărturia mincinoasă, că informaţiile din această notificare şi plângere sunt corecte şi că eu sunt titularul drepturilor de autor, sau sunt autorizat să acţionez în numele titularului drepturilor de autor privind un drept exclusiv care a fost încălcat.”; şi
(6) să conţină semnătura dumneavoastră, dacă este cazul.

8. Notificări

Microsoft Mobile poate posta notificări în cadrul Serviciului. Microsoft Mobile poate de asemenea să trimită notificări despre produse şi servicii către adresa de e-mail sau la numărul de telefon pe care ni le-aţi furnizat. Se consideră că aţi primit aceste notificări în cel mult şapte (7) zile de când Microsoft Mobile le-a transmis sau postat. Utilizarea continuă a Serviciilor constituie dovada primirii de către dumneavoastră a notificărilor, indiferent de metoda de transmitere.

9. Tarife

Utilizarea Serviciului de către dumneavoastră poate fi sau poate deveni supusă unor tarife.

Orice tarife percepute de Microsoft Mobile în legătură cu Serviciul vor fi anunţate separat.

Utilizarea Serviciului poate presupune transmiterea de date prin intermediul reţelei furnizorului dumneavoastră de servicii. Tarifele afişate în cadrul Serviciului nu includ eventualele tarife pentru transferul de date, mesaje text, furnizarea de servicii de voce şi de altă natură, percepute de furnizorul dumneavoastră de servicii de reţea.

Microsoft Mobile nu-şi asumă răspunderea pentru plata niciunor tarife ale furnizorilor dumneavoastră de servicii.

10. Condiţii de comandă şi plată

“Comandă” va avea sensul de selecţie a Conţinutului plătibil şi/sau a abonamentului la Conţinut oferite de Microsoft Mobile şi disponibile în Serviciu, şi de transmitere a metodei de plată, precum şi de transmitere a comenzii prin selectarea opţiunii “cumpăr” ,“ok”, “accept” sau orice confirmare de acceptare similară în procesul de comandă, sau furnizarea altei indicaţii de acceptare a condiţiilor ce vă sunt prezentate în procesul de comandă.

Pentru a face o Comandă în cadrul Serviciului, trebuie să fi împlinit vârsta legală, potrivit legislaţiei aplicabile. Dacă nu aţi împlinit vârsta legală, puteţi face Comenzi doar cu acordul prealabil al părinţilor sau al reprezentantului dumneavoastră legal.

Sunteţi de acord că toate Comenzile vor fi valabile din punct de vedere legal şi obligatorii. Toate Comenzile sunt supuse acceptării de către Microsoft Mobile.

Puteţi plăti prin card de debit sau de credit, prin facturare la furnizorul dumneavoastră de servicii de reţea sau prin orice altă metodă de plată disponibilă.

Cardul dumneavoastră de debit sau credit trebuie sa aibă o adresă de facturare în statul în care Conţinutul vă este oferit de Serviciu. Microsoft Mobile va taxa cardul dumneavoastră de credit sau va debita contul dumneavoastră bancar într-un interval de timp rezonabil după ce aţi efectuat Comanda. Toate plăţile prin card de credit sunt supuse unor verificări de validare şi autorizare din partea emitentului de card.

Dacă alegeţi facturarea prin intermediul furnizorului dumneavoastră de servicii de reţea, tarifele vor apărea pe factura dumneavoastră pentru telefonul mobil sau vor fi deduse din contul dumneavoastră pre-plătit, dacă utilizaţi un cont pre-plătit. Anumiţi furnizori de servicii de reţea pot condiţiona utilizarea de către dumneavostră a Serviciului de respectarea unor termeni şi condiţii suplimentare, inclusiv stabilirea de limite ale valorii tarifelor ce pot fi facturate prin intermediul acestora. Tarifele ce depăşesc limitele impuse de furnizorii de servicii de reţea sau soldul contului pot fi refuzate.

Sunteţi de acord să platiţi tarifele în legătură cu Comanda dumneavoastră, să vă asiguraţi că instrumentul de plată este valid în momentul efectuării Comenzii, că sunteţi deţinătorul de drept al instrumentului şi că acest instrument de plată este folosit fără a se depăşi limitele de credit.

Conţinutul livrat este licenţiat către dumneavoastră. Sunteţi de acord să folosiţi acest Conţinut numai în măsura permisă de aceste Condiţii şi de orice alţi termeni şi condiţii suplimentari (suplimentare) care vă pot fi prezentaţi (prezentate) în cadrul procesului de comandă.

Serviciul poate oferi abonamente. Prin prezenta autorizaţi Serviciul să aplice un tarif periodic pe perioada abonamentului. Serviciul poate de asemenea oferi o perioadă de probă. În cazul în care Comanda dumneavoastră include o perioadă de probă (cunoscută şi ca “încearcă-şi-cumpără”), puteţi fi taxat când expiră perioada de probă, în afară de cazul în care anulaţi Comanda în conformitate cu condiţiile abonamentului / probei.

Preţurile Serviciului pot fi modificate periodic. Preţurile includ tarifele aplicabile în vigoare la data tranzacţiei dumneavoastră, cu excepţia cazului în care se prevede altfel. Pot exista cazuri în care să suportaţi tarife suplimentare percepute de banca sau de furnizorul dumneavoastră de carduri de credit, în baza unor rate de schimb valutar utilizate şi/ sau a unor comisioane suplimentare evaluate. Microsoft Mobile nu îşi asumă nicio răspundere pentru plata de comisioane sau tarife bancare sau eferente oricăror altor servicii ale unor terţe părţi.

11. Anulări şi rambursări

Sunteţi de acord ca transmiterea în formă electronică a Conţinutului să fie iniţiată concomitent cu plasarea Comenzii dumneavoastră. Nu veţi putea anula Comanda dumneavoastră o dată ce a fost prelucrată. Conţinutul nu este de natură a fi returnat.

În eventualitatea în care după Comanda dumneavoastră descoperiţi şi informaţi Microsoft Mobile în următoarele 48 de ore că (a) Conţinutul pe care l-aţi comandat nu poate fi utilizat corespunzător; (b) Conţinutul pe care Microsoft Mobile îl furnizează nu corespunde descrierii Conţinutului pe care l-aţi comandat prin intermediul Serviciului; sau (c) probleme tehnice au amânat sau împiedicat livrarea Conţinutului dumneavoastră sau comenzi multiple accidentale cauzate de asemenea probleme tehnice, atunci măsura singură şi exclusivă de care dispuneţi în legătură cu respectivul Conţinut va fi, fie înlocuirea respectivului Conţinut, fie rambursarea preţului plătit pentru respectivul Conţinut, aşa cum este stabilit exclusiv de Microsoft Mobile. În caz contrar, nu se pot efectua rambursări. În cazul în care vă confruntaţi cu oricare dintre problemele menţionate mai sus, vă rugăm să contactaţi Nokia Customer Care.

Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă faptul că Nokia Customer Care nu va putea să proceseze cererea dumneavoastră de asistenţă dacă nu veţi putea furniza numărul de identificare al tranzacţiei, care vă este pus la dispoziţie de Microsoft Mobile ca urmare a Comenzii din Serviciu. Microsoft Mobile va putea procesa doar rambursările pentru Conţinut unde preţul total este mai mare decât limita monetară prevăzută în legislaţia locală aplicabilă.

12. Reacţii adresate Microsoft Mobile

Prin transmiterea oricăror idei, reacţii şi/sau propuneri (“Reacţii”) către Microsoft Mobile prin intermediul Serviciului sau al altor mijloace, conştientizaţi şi sunteţi de acord că: (1) Microsoft Mobile poate avea idei similare de dezvoltare faţă de Reacţii; (2) Reacţiile dumneavoastră nu conţin informaţii ale dumneavoastră sau ale unei terţe părţi cu caracter confidenţial sau proprietar; (3) Microsoft Mobile nu are nicio obligaţie de confidenţialitate cu privire la Reacţii; (4) Microsoft Mobile poate în mod liber să utilizeze, să distribuie, să exploateze, să dezvolte şi să modifice ulterior Reacţiile în orice scop; şi (5) nu sunteţi îndreptăţit să primiţi nicio compensaţie de niciun fel din partea Microsoft Mobile.

13. Activităţi sociale şi partajare locală

Puteţi utiliza funcţiile Serviciului pentru a partaja locaţia dumneavoastră, statutul, Conţinutul, Materialele sau informaţiile personale, sau pentru a interacţiona cu alţi utilizatori, site-uri şi servicii. Prin utilizarea acestor funcţii, sunteţi de acord că Microsoft Mobile poate utiliza şi furniza respectivele informaţii către alte servicii şi persoane cu care dumneavoastră alegeţi să interacţionaţi sau să partajaţi respectivele informaţii. Utilizatorii acestor servicii şi persoane, precum contactele dumneavoastră, vor putea vedea locaţia, statutul şi/sau informaţiile dumneavoastră personale.

În folosirea acestor funcţii consimţiţi să nu partajaţi informaţii, Conţinut sau Material sau să accesaţi alte servicii sau website-uri care: (a) includ conţinut sau alt material ilegal sau necorespunzător; sau (b) exploatează drepturi de proprietate intelectuală fără autorizare şi încurajează pirateria. Nicio interacţiune nu implică Microsoft Mobile, şi se desfăşoară exclusiv între dumneavoastră şi celălalt (ceilalţi) utilizator (i).

14. Disponibilitate şi cerinţe tehnice

Disponibilitatea Conţinutului şi Serviciului poate varia şi este supusă exclusiv deciziei Microsoft Mobile. Microsoft Mobile declară în mod expres că nu recunoaşte vreo reprezentare sau garanţie că orice Conţinut sau Serviciu va fi disponibil. Serviciul poate să nu fie disponibil în toate ţările şi poate fi furnizat numai în limbile selectate. Serviciul, operaţiunile şi unele funcţii pot de asemenea să depindă de reţea, de compatibilitatea dispozitivului folosit şi de formatul de conţinut suportat de acesta.

Pentru a accesa Serviciul, poate fi necesar să descărcaţi o anumită parte a unui software dezvoltat de Microsoft Mobile sau de o terţă parte.

Microsoft Mobile poate, la libera sa alegere, schimba, corecta sau întrerupe Serviciul în întregime sau în parte. Serviciul este posibil să nu fie disponibil pe parcursul perioadelor de mentenanţă sau în alte momente. Pentru a vă asigura că deţineţi cea mai recentă versiune de software şi aplicaţii, dispozitivul dumneavoastră poate verifica în mod automat disponibilitatea actualizărilor de software de la Microsoft Mobile. Dacă sunt detectate orice astfel de actualizări, vi se va cere să aprobaţi instalarea. Puteţi dezactiva verificarea automată de actualizări prin setările dispozitivului dumneavoastră. Puteţi de asemenea instala software prin canalele de actualizare software disponibile. Dacă Microsoft Mobile consideră că o actualizare de Software este importantă sau esenţială, nu veţi mai putea folosi versiunile anterioare ale Software-ului. Microsoft Mobile poate împiedica utilizarea de către dumneavoastră a versiunilor anterioare ale Software-ului sau a Serviciului până când instalaţi actualizarea respectivă

Microsoft Mobile poate dezactiva orice Conţinut sau Software inclus în contul dumneavoastră în Serviciu pentru orice motiv, şi poate înlătura orice Conţinut sau Software şi/sau dezactiva copii ale oricărei aplicaţii de pe dispozitivul dumneavoastră, pentru a proteja Serviciul, furnizorii de aplicaţii, furnizorii de transmisie wireless, prin a căror reţea accesati serviciul, sau oricare alte părţi afectate sau potenţial afectate.

Un serviciu particular poate fi o versiune pre-lansare, de exemplu o lansare beta, şi este posibil să nu funcţioneze în modul în care funcţionează o versiune finală. Microsoft Mobile poate să modifice în mod substanţial orice versiune a Serviciului sau a Software-ului, sau să decidă să nu lanseze o versiune finală.

15. Legături cu alte website-uri şi conţinut

Microsoft Mobile poate include legături cu website-uri şi servicii de pe Internet sau preîncărcate care vă permit să interacţionaţi cu website-uri şi servicii care sunt deţinute sau operate de terţi care nu sunt parte din Serviciu. Trebuie să revizuiţi şi să consimţiţi asupra termenelor şi condiţiilor de utilizare a acestor website-uri şi servicii, înainte de a le utiliza.

Microsoft Mobile nu deţine niciun control asupra conţinutului, website-urilor sau serviciilor aparţinând unor terţe părţi şi nu-şi asumă răspunderea pentru serviciile furnizate de terţe părţi, şi nici pentru materialul creat sau publicat pe website-urile unor terţe părţi. O legătură către un website aparţinând unui terţ nu presupune că Microsoft Mobile aprobă website-ul sau produsele sau serviciile la care se face referire în respectivul website.

În plus, dumneavoastră şi ceilalţi utilizatori puteţi crea conţinut şi legături către conţinut în cadrul Serviciului, care nu au făcut în alt mod obiectul Serviciului. Microsoft Mobile nu este responsabilă pentru acest tip de conţinut sau legături.

16. Anunţuri

Serviciul poate include anunţuri. Acestea pot fi direcţionate către conţinut sau informaţii stocate în Serviciu, pot fi făcute interogări prin intermediul Serviciului sau alte informaţii.

17. Date cu caracter personal

Politica de confidenţialitate şi orice alte informaţii suplimentare privind informaţiile cu caracter personal ce v-au fost puse la dispoziţie guvernează utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

18. Limitarea răspunderii

Serviciul este asigurat în baza principiilor “AŞA CUM ESTE” şi “AŞA CUM ESTE DISPONIBIL”. Microsoft Mobile nu garantează că Serviciul nu va fi întrerupt sau că nu va avea erori sau viruşi. Nu se acordă nicio garanţie de nicio natură, expresă sau implicită, inclusiv, dar fără limitare la garanţiile asupra titlului sau neîncălcarea drepturilor şi nicio garanţie presupusă a caracterului comercial sau adecvat la un anumit scop, în legătură cu disponibilitatea, exactitatea, fiabilitatea, informaţiile sau conţinutul Serviciului. Consimţiţi şi recunoaşteţi în mod expres că utilizarea Serviciului se face doar pe riscul dumneavoastră şi că puteţi fi expuşi unui conţinut provenind din surse diferite.

Exceptând răspunderea în caz de deces sau vătămare corporală determinată de culpă gravă sau de încălcare cu intenţie, Microsoft Mobile nu va fi răspunzătoare pentru daune directe generate de utilizarea sau imposibilitatea dumneavoastră de a utiliza Serviciul. În niciun caz, Microsoft Mobile nu va fi răspunzătoare pentru daune indirecte, incidentale, punitive sau consecvenţiale rezultând din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza Serviciul.

19. Compensaţii

Sunteţi de acord să apăraţi, despăgubiţi şi să nu ţineţi Microsoft Mobile răspunzătoare pentru nicio pretenţie a terţilor şi pentru nicio obligaţie, evaluare, pierdere, cost sau daună care rezultă din sau ia naştere din (i) încălcarea de către dumneavoastră a Condiţiilor, (ii) încălcarea sau violarea de către dumneavoastră a oricăror drepturi de proprietate intelectuală, a altor drepturi sau a confidenţialităţii unui terţ sau (iii) utilizarea abuzivă a Serviciului de către un terţ, în cazul în care utilizarea abuzivă a fost făcută posibilă ca urmare a neglijenţei dumneavoastră de a lua măsuri rezonabile pentru a vă proteja numele de utilizator şi parola împotriva utilizării abuzive.

20. Diverse

20.1 Legea aplicabilă

Condiţiile sunt guvernate de legile din Finlanda indiferent de prevederile acestora privind conflictele de legi.

20.2 Validitate

Condiţiile nici nu exclud şi nici nu limitează niciunul dintre drepturile dumneavoastră obligatorii din ţara dumneavoastră de reşedinţă, la care nu se poate renunţa prin lege. În cazul în care o prevedere a Condiţiilor este considerată ca fiind lipsită de valabilitate, celelalte prevederi nu vor fi afectate, iar prevederea lipsită de valabilitate va fi înlocuită cu o prevedere valabilă care este cea mai aproape de rezultatul şi de scopul Condiţiilor. În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestor Condiţii nu sunt relevante pentru utilizarea Serviciului de către dumneavoastră, aceasta (acestea) nu vor afecta valabilitatea sau forţa executorie a oricărei alte prevederi a Condiţiilor, sau a Condiţiilor ca şi întreg. În cazul în care există un conflict între aceste Condiţii pentru Serviciile Microsoft Mobile şi Politica de confidenţialitate, vor prevala prevederile acestor Condiţii pentru Serviciile Microsoft Mobile. Prevederile Condiţiilor care sunt menite să continue să producă efecte după încetarea înregistrării dumneavoastră rămân în vigoare după încetare.

20.3 Modificarea condiţiilor

Microsoft Mobile poate modifica în orice moment Condiţiile, fără vreo notificare prealabilă. În cazul în care Condiţiile sunt modificate în mod semnificativ şi contrar, Microsoft Mobile va transmite o notificare separată, de informare în legătură cu modificarea.

Sunteţi răspunzător pentru revizuirea în mod regulat a Condiţiilor. Utilizarea continuă a Serviciului reprezintă acordul dumneavoastră privind orice schimbări sau modificări.

21. Proprietate intelectuală

Serviciul, Conţinutul şi Software-ul sunt protejate în baza legilor internaţionale privind drepturile de autor. Microsoft Mobile pretinde drepturi de autor cu privire la Serviciul, Conţinutul şi Software-ul său în măsura maximă prevăzută de lege. Sub rezerva Condiţiilor, Microsoft Mobile reţine toate drepturile, titlurile şi interesele asupra Serviciului, Conţinutului său, Software-ului, precum şi asupra tuturor altor produse, software şi altor proprietăţi aparţinând Microsoft Mobile care vă sunt puse la dispoziţie sau pe care le utilizaţi prin intermediul Serviciului.

22. Cesiunea

Microsoft Mobile poate cesiona drepturile şi obligaţiile sale ce decurg din aceste Condiţii către societatea mamă a sa, către oricare dintre filialele sale sau către orice companie aflată în control comun cu Microsoft Mobile. În plus, Microsoft Mobile poate cesiona drepturile şi obligaţiile sale ce decurg din aceste Condiţii unui terţ în legătură cu o fuziune, achiziţie, vânzare de active, prin efectul legii sau altfel.

Ne-ar face plăcere să aflăm opiniile tale

La final, am dori să ne oferi feedback despre site-ul nostru.

Te rugăm, participă la un scurt sondaj, pentru a ne spune cum a fost experienţa ta online. La sfârşitul sesiunii de navigare, se va deschide un sondaj pe care te rugăm să îl completezi.

Te rugăm să faci clic pe butonul de mai jos doar la finalul navigării

Mulţumim!

Se va deschide un sondaj în momentul în care vei ieşi de pe site.

La final, am dori să ne oferi feedback despre site-ul nostru.

Te rugăm să faci clic pe butonul de mai jos doar la finalul navigării

Mulţumim!

Vei primi prin e-mail un link către sondaj.

Sus