Garanţie limitată europeană

Acest tip de garanţie este valabil pentru dispozitivele Nokia comercializate în ţările Uniunii Europene, Islanda, Norvegia, Elveţia şi Turcia începând cu data de 1aprilie, 2005. Pe teritoriul României, Garanţia limitată europeană se aplică doar pentru dispozitivele comercializate începând cu data de 1 ianuarie, 2007 - data aderării la Uniunea Europeană.

GARANŢIE LIMITATĂ ACORDATĂ DE PRODUCĂTOR

ATENŢIE! Această Garanţie Limitată nu afectează drepturile care vă revin în ţara Dvs. în virtutea legilor naţionale privind comercializarea de produse.

Nokia Corporation ("Nokia") vă furnizează această Garanţie Limitată datorită calităţii Dvs. de cumpărător al produsului (produselor) Nokia incluse în pachetul de vânzare ("Produsul").

Nokia vă garantează că va remedia gratuit - fie în mod direct, fie printr-un centru de service autorizat Nokia - orice defecţiuni ale materialelor, designului sau manoperei Produsului survenite pe durata perioadei de garanţie; remedierea se va face într-o perioadă de timp rezonabilă din punct de vedere comercial, fie prin reparaţie, fie (dacă Nokia va considera necesar) prin înlocuirea Produsului, în conformitate cu Garanţia Limitată (cu excepţia cazului în care legea stipulează o altă măsură). Garanţia Limitată este valabilă şi executorie numai în ţara de unde aţi achiziţionat Produsul, sub condiţia ca Nokia să fi intenţionat comercializarea Produsului în ţara respectivă. Cu toate acestea, dacă aţi achiziţionat Produsul într-unul din statele membre ale Uniunii Europene sau în Islanda, Norvegia, Elveţia sau Turcia, iar Produsul era destinat de către Nokia comercializării într-una una dintre aceste ţări, Garanţia Limitată este valabilă şi executorie în toate ţările enumerate mai sus. Serviciile de garanţie pot face obiectul unor limitări dacă Produsul încorporează elemente specifice pieţei dintr-o anumită ţară.

Perioada de garanţie

Perioada de garanţie începe odată cu achiziţionarea Produsului de către primul utilizator final. Produsul poate fi alcătuit din mai multe elemente diferite, fiecare dintre acestea putând avea o perioadă diferită de garanţie (denumită în continuare "Perioadă de Garanţie"). Perioadele de Garanţie sunt:

  • Douăzeci şi patru (24) de luni pentru dispozitivele mobile şi douăsprezece (12) luni pentru accesorii (fie că sunt incluse în pachetul de vânzare al dispozitivului mobil, fie că sunt comercializate separat), cu excepţia elementelor consumabile şi accesoriilor menţionate la punctele (b) şi (c) de mai jos;
  • şase (6) luni pentru următoarele elemente consumabile şi accesorii: acumulatori, încărcătoare, suporturi pentru birou, seturi cu cască, cabluri şi capace; şi
  • nouăzeci (90) de zile pentru suporturi de stocare software, de ex. CD-ROM sau cartelă de memorie.

Revânzarea, înlocuirea Produsului sau reparaţiile efectuate de centre autorizate Nokia nu extind, nu reînnoiesc şi nu modifică în nici un fel Perioada de Garanţie - în afara cazului în care legile naţionale prevăd acest lucru. Cu toate acestea, elementele Produsului reparate în timpul Perioadei de Garanţie sau produsele oferite ca înlocuitor în timpul Perioadei de Garanţie vor fi garantate până la finalul Perioadei de Garanţie - sau pentru 60 (şaizeci) de zile de la data reparaţiei sau a înlocuirii, dacă Perioada de Garanţie expiră în mai puţin de 60 de zile de la această dată.

Cum solicitaţi servicii de garanţie.

Pentru a solicita serviciile la care vă dă dreptul această Garanţie Limitată, vă rugăm să vă prezentaţi cu Produsul sau cu elementul defect (în cazul în care nu este defect întregul Produs) la un centru de service autorizat Nokia. Pentru informaţii suplimentare despre solicitarea acestor servicii, puteţi apela un centru de asistenţă Nokia (se pot aplica tarife telefonice normale sau speciale). Informaţii despre centrele autorizate de service şi centrele de asistenţă Nokia sunt disponibile în pachetul de vânzare al Produsului sau pe pagina web locală a Nokia, acolo unde aceasta este disponibilă.

Pentru a beneficia de serviciile la care aveţi dreptul conform acestei Garanţii Limitate, trebuie să vă adresaţi către Nokia sau către un centru de service autorizat Nokia într-un interval rezonabil de timp de la detectarea de probleme/defecţiuni şi în nici un caz după expirarea Perioadei de Garanţie.

La raportarea unei defecţiuni acoperite de Garanţia Limitata, vi se vor solicita: a) Produsul (sau elementul defect) şi b) dovada originală de cumpărare, care să indice în mod clar numele şi adresa comerciantului, data şi locul achiziţionării, tipul produsului şi numărul IMEI sau alt număr de serie.

Ce nu acoperă garanţia?

  • Această Garanţie Limitată nu este valabilă pentru manualele de utilizare, şi nici pentru aplicaţiile, setările, conţinutul, datele sau link-urile furnizate de terţi, fie că sunt încorporate pe dispozitiv (în timpul instalării, al asamblării, al livrării sau în orice alt moment al lanţului de producţie şi livrare), descărcate pe acesta sau obţinute, în orice fel, de utilizator. Nokia nu garantează că aplicaţiile Nokia vor fi conforme cu necesităţile Dvs. tehnice, că vor fi compatibile cu orice hardware sau software produs de terţi, că vor funcţiona neîntrerupt sau fără erori ori că eventualele defecte de software sunt remediabile sau vor fi remediate.
  • Această Garanţie Limitată nu acoperă nici următoarele situaţii: a) uzura normală a dispozitivului (incluzând, dar fără a se limita la acestea, uzura lentilelor de cameră, a acumulatorului sau a afişajului), b) defectele cauzate de manevrarea brutală (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, defectele cauzate de obiecte ascuţite, de îndoire, comprimare sau cădere, etc.) sau c) defectele sau stricăciunile cauzate de utilizarea incorectă a produsului, inclusiv de utilizarea contrară instrucţiunilor Nokia (de ex. utilizare contrară instrucţiunilor din ghidul de utilizare al Produsului) şi/sau e) alte acte aflate în afara controlului rezonabil al Nokia.
  • Această Garanţie Limitată nu acoperă defectele sau presupusele defecte cauzate de utilizarea Produsului cu produse, accesorii, software şi/sau servicii care nu sunt create sau furnizate de Nokia, şi nici defectele cauzate de utilizarea Produsului în alt scop decât cel pentru care a fost conceput. Apariţia de defecte poate fi efectul unor viruşi proveniţi în urma accesului neautorizat (realizat de Dvs. sau de un terţ) la servicii, conturi, sisteme sau reţele IT. Accesul neautorizat poate fi realizat prin piraterie informatică, furt de parole sau prin diverse alte metode.
  • Această Garanţie Limitată nu acoperă defectele cauzate de scurtcircuitarea acumulatorului, de faptul că sigiliile de protecţie a acumulatorului sau celulele acestuia sunt deteriorate/ prezintă semne de intervenţie neautorizată sau de faptul că acumulatorul a fost folosit în alte echipamente decât cele pentru care a fost conceput.
  • Această Garanţie Limitată încetează să mai fie executorie dacă produsul a fost deschis, modificat sau reparat de o altă entitate decât centrele autorizate de service, dacă este reparat cu piese neautorizate sau dacă numărul de serie al produsului, codul de dată al accesoriului sau numărul IMEI au fost îndepărate, şterse, au devenit greu lizibile sau au fost modificate în orice fel - compania Nokia fiind singura în drept să constate existenţa acestor modificări.
  • Garanţia Limitată încetează să mai fie executorie dacă produsul a fost expus la umezeală, la condiţii extreme din punct de vedere termic sau al altor factori de mediu, la treceri bruşte de la o stare termică sau de mediu la alta, la coroziune, la oxidare, dacă a intrat în contact cu alimente, cu lichide sau cu produse chimice.

Alte informaţii importante

Cartela SIM şi sistemul/reţeaua celular(ă)/de alt tip în care funcţionează Produsul sunt furnizate de o terţă parte (un operator independent de Nokia). În consecinţă, Nokia nu îşi asumă prin această garanţie responsabilitatea pentru buna funcţionare, disponibilitatea, acoperirea şi serviciile acestor reţele/sisteme. Dacă există coduri aplicate Produsului de către operator pentru blocarea într-o anumită reţea, acestea trebuie anulate înainte de repararea sau înlocuirea Produsului de către Nokia sau un centru autorizat de service Nokia. În asemenea situaţii, vă rugăm să contactaţi mai întâi operatorul, pentru deblocarea Produsului.

Vă rugăm să faceţi copii de siguranţă sau să păstraţi înregistrări scrise ale conţinutului şi datelor importante stocate pe Produs, deoarece acestea se pot pierde în timpul reparării sau înlocuirii Produsului. În concordanţă cu prevederile expuse în secţiunea "Limitări ale răspunderii Nokia", compania Nokia nu îşi asumă nici un fel de responsabilitate, direct sau indirect, pentru daunele sau pierderile survenite în urma pierderii, deteriorării sau modificării conţinutului sau datelor în timpul reparării sau înlocuirii Produsului.

Toate elementele Produsului - sau alte echipamente - înlocuite de Nokia - devin proprietatea Nokia. Dacă Produsul nu se află sub acoperirea termenilor şi condiţiilor stipulate de această Garanţie Limitată, Nokia şi centrele sale autorizate de service îşi rezervă dreptul de a solicita o taxă pentru serviciile prestate. Pentru repararea sau înlocuirea Produsului, Nokia poate utiliza produse sau piese noi, recondiţionate sau echivalente cu cele noi.

Produsul Dvs. poate integra elemente specifice pieţei dintr-o anumită ţară - de exemplu, software. Dacă din ţara destinaţiei iniţiale a fost re-exportat către o altă ţară, Produsul poate conţine astfel de elemente specifice; conform acestei Garanţii Limitate, aceste elemente nu sunt considerate defecte.

Limitări ale răspunderii Nokia

Această Garanţie Limitată este singura bază juridică pe care o puteţi utiliza pentru a solicita despăgubiri de la Nokia şi reprezintă singura răspundere pe care şi-o asumă Nokia în ceea ce priveşte defectele Produsului dumneavoastră. Această Garanţie Limitată înlocuieşte orice altă garanţie sau obligaţie a Nokia - orală, scrisă, inclusă în legislaţia ne-obligatorie, contractuală, civilă necontractuală sau de orice altă natură, inclusiv, fără a se limita la acestea şi în măsura în care legile aplicabile o permit, toate condiţiile, garanţiile şi menţiunile juridice implicite de orice tip privind nivelul de calitate al Produsului şi adecvarea acestuia la un anumit scop. Cu toate acestea, Garanţia Limitată nu va exclude sau limita i) drepturile care vă revin prin legile naţionale aflate în vigoare sau ii) drepturile pe care le aveţi în raport cu cel care comercializează Produsul.

În măsura în care legile aflate în vigoare o permit, Nokia nu îşi asumă nici o răspundere pentru pierderea, deteriorarea sau modificarea datelor utilizatorului, pentru pierderi de profit, pentru incapacitatea de utilizare a Produselor şi a funcţiilor acestora, pentru pierderile de clienţi, de contracte, de economii anticipate sau de venituri, pentru creşterea costurilor sau a cheltuieilor sau pentru pierderile şi daunele indirecte, derivate sau speciale. .

În măsura în care legile aflate în vigoare o permit, răspunderea financiară a Nokia se va limita la valoare de comercializare a Produsului. Limitările expuse mai sus nu se vor aplica în caz de neglijenţă flagrantă sau de conduită necorespunzătoare premeditată din partea Nokia ori în caz de deces sau vătămări corporale cauzate de neglijenţa dovedită a Nokia.

ATENŢIE! Produsul Dvs. este un dispozitiv electronic complex. Vă recomandăm să citiţi cu atenţie ghidul de utilizare şi instrucţiunile Produsului, care vă sunt furnizate împreună cu acesta. Vă atragem atenţia, de asemenea, că Produsul poate dispune de piese de înaltă precizie, precum afişajul sau lentilele de cameră, acestea putând fi zgâriate sau avariate în cazul în care nu sunt manevrate cu grijă.

Nokia Corporation
Keilalahdentie 2-4
FIN-02150 Espoo
Finlanda

Sus