Condiţii legale

Prin accesarea paginilor de internet ale diviziei Device and Services (la care se referă şi de care sunt legate aceste condiţii) sunteţi de acord implicit cu condiţiile prezentate în cele ce urmează. Dacă nu sunteţi de acord cu aceste condiţii, vă rugăm să reţineţi că nu vi se permite utilizarea site-ului respectiv.

Conţinutul acestor pagini de Internet se află sub incidenţa drepturilor de autor © Microsoft Mobile Oy 2014 (“Microsoft”).  Toate drepturile, cu excepţia celor acordate în cadrul prezentului document, sunt rezervate. Reproducerea, transferul, distribuirea sau înregistrarea parţială sau totală a conţinutului, sub orice formă, fără aprobarea scrisă prealabilă emisă de Microsoft, este interzisă dacă nu este conformă cu condiţiile prezentate în continuare. Microsoft vă permite să parcurgeţi aceste pagini de Internet pe calculatorul dumneavoastră şi să tipăriţi la imprimantă copii ale unor extrase din aceste pagini, dar numai pentru uzul dumneavoastră personal şi nu pentru a fi distribuite, cu excepţia unei aprobări scrise emisă de Microsoft. Anumite documente din aceste pagini pot face subiectul unor condiţii suplimentare indicate în acele documente.

Site-ul şi conţinutul său vă sunt puse la dispoziţie ca o oportunitate la îndemâna tuturor. Conţinutul acestor pagini este prezentat după principiul “aşa cum există” şi “aşa cum este disponibil”. Microsoft nu garantează că paginile sale de Internet vor fi disponibile neîntrerupt sau lipsite de erori. Microsoft îşi rezervă dreptul de a revizui oricând paginile sale sau de a retrage oricând accesul la ele.

ÎN LEGATURĂ CU DISPONIBILITATEA, EXACTITATEA, GRADUL DE ÎNCREDERE ŞI CONŢINUTUL ACESTOR PAGINI NU SE ACORDĂ NICI UN FEL DE GARANŢIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA GARANŢII DE PROPRIETATE SAU DE NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR SAU GARANŢII IMPLICITE DE VANDABILITATE SAU DE OPORTUNITATE ÎN RAPORT CU UN ANUMIT SCOP.
MICROSOFT NU VA FI RĂSPUNZATOARE PENTRU NICI UN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, OCAZIONALE, SPECIALE SAU CONEXE, PENTRU NICI UN FEL DE PROFITURI PIERDUTE SAU ÎNTRERUPERI ALE UNOR AFACERI, CARE REZULTĂ DIN FOLOSIREA SAU DIN INCAPACITATEA DE A FOLOSI ACEST SERVICIU, CHIAR DACĂ MICROSOFT A FOST AVERTIZATĂ ÎN LEGATURĂ CU POSIBILITATEA APARIŢIEI UNOR ASTFEL DE DAUNE.
UNELE LEGISLAŢII NU PERMIT EXCLUDEREA ANUMITOR GARANŢII SAU LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII, ASTFEL CĂ LIMITĂRILE SAU EXCLUDERILE DE MAI SUS AR PUTEA SĂ NU FIE APLICABILE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ ÎN ASTFEL DE CAZURI RĂSPUNDEREA DIN PARTEA MICROSOFT VA FI LIMITATĂ LA NIVELUL MAXIM PERMIS DE LEGE.

Pentru o accesibilitate mai uşoară, Microsoft poate include legături directe la site-uri de Internet care se află în proprietatea unor terţe părţi sau sunt operate de acestea. În cazul în care vă conectaţi la un astfel de site al unei terţe părţi, trebuie să citiţi şi să fiţi de acord cu condiţiile de utilizare ale acelui site înainte de a-l utiliza. Veţi fi, de asemenea, de acord că Microsoft nu poate controla conţinutul acelui site şi că nu îşi poate asuma nici o responsabilitate pentru materialele create sau publicate de astfel de site-uri ale unor terţe părţi. În afară de aceasta, o legătură directă la un site ce nu aparţine corporaţiei Microsoft nu implică faptul că Microsoft subscrie la acel site sau că aprobă produsele sau serviciile prezentate într-un astfel de site al unei terţe părţi.

Prin transmiterea de materiale la unul dintre serverele noastre, de exemplu prin e-mail sau prin intermediul acestor pagini de Internet, sunteţi de acord implicit cu următoarele:

(a) materialul nu va conţine articole care sunt în contradicţie cu legea sau care nu pot fi date publicităţii din indiferent care motiv;

(b) înainte de trimiterea oricărui material, veţi depune eforturi majore pentru a scana şi pentru a elimina toţi viruşii sau alte caracteristici distructive sau de contaminare;

(c) materialul este proprietatea dumneavoastră sau aveţi dreptul nelimitat de a ni-l trimite iar Microsoft poate da materialul publicităţii în mod gratuit şi îl poate integra parţial sau total în produsele noastre fără vreo responsabilitate sau răspundere; şi

(d) sunteţi de acord să nu întreprindeţi acţiuni împotriva noastră în legătură cu materialul trimis şi sunteţi de acord să ne despăgubiţi dacă o terţă parte întreprinde acţiuni împotriva noastră în legătură cu materialul pe care ni l-aţi trimis.

Microsoft nu verifică şi nu poate verifica conţinutul materialelor plasate de utilizatori în site-ul său şi nu este responsabilă pentru acest conţinut. Microsoft poate şterge din site-ul său, oricând consideră necesar, orice material trimis de utilizatori.

Nokia este o marcă înregistrată a corporaţiei Nokia. Numele produselor sunt fie mărci comerciale, fie mărci înregistrate ale Microsoft Corporation, Nokia Corporation sau ale afiliaţilor lor. Alte nume de produse sau societăţi menţionate în legătură cu acestea pot fi mărci comerciale sau denumiri comerciale ale posesorilor lor. Accesul dumneavoastră la acest site nu trebuie interpretat în sensul că acordă prin implicaţie, prevenire sau în alt mod o aprobare sau un drept de a utiliza mărcile care apar pe site, fără o aprobare prealabilă scrisă emisă de Nokia sau de partea terţă căreia îi aparţin mărcile respective.

Drepturi de autor © Microsoft Mobile Oy 2014. Toate drepturile rezervate.

Ne-ar face plăcere să aflăm opiniile tale

La final, am dori să ne oferi feedback despre site-ul nostru.

Te rugăm, participă la un scurt sondaj, pentru a ne spune cum a fost experienţa ta online. La sfârşitul sesiunii de navigare, se va deschide un sondaj pe care te rugăm să îl completezi.

Te rugăm să faci clic pe butonul de mai jos doar la finalul navigării

Mulţumim!

Se va deschide un sondaj în momentul în care vei ieşi de pe site.

La final, am dori să ne oferi feedback despre site-ul nostru.

Te rugăm să faci clic pe butonul de mai jos doar la finalul navigării

Mulţumim!

Vei primi prin e-mail un link către sondaj.

Sus