HERE Drive+

HERE_Drive_HERO_2000x1000
Preuzmite HERE Drive+ za Windows Phone 8.

Da biste preuzeli, skenirajte ovaj QR kôd ili posetite Prodavnicu preko telefona i potražite „HERE Drive+“.

Preuzmite HERE Drive za Windows Phone 7.

Windows Phone 7 korisnici mogu da skeniraju QR kôd ili posete Marketplace preko telefona i potraže „HERE Drive“.

HERE Drive+

HERE Drive+ sa glasovnom navigacijom za vožnju vam pomaže da stignete do odredišta bezbedno i pouzdano. Štaviše, prava podrška van mreže znači da nikada niste izgubljeni – čak i bez prenosa podataka.

HERE_Drive_ksp_1_1500x1500