Nokia C7-00 - Telefon je topao na dodir

Pokušajte da koristite što manje aplikacija i funkcija u isto vreme.

Sasvim je uobičajeno da se telefon zagreje, recimo, kada koristite više aplikacija visokih performansi, kada slušate muziku duže vreme ili punite telefon. Temperatura okruženja može takođe da dovede do zagrevanja telefona.

Vaš telefon zadovoljava visoke standarde za testiranje koje je Nokia postavila za bezbednost uređaja. Nokia takođe zadovoljava međunarodni standard za bezbednost (IEC 60950-1) i zahteve koji važe u određenim zemljama.

Sam telefon sprečava pregrejavanja i štiti sebe tako što se njegov sistem automatski usporava ili se zatvore aplikacije, a po potrebi se i sam od sebe isključi.