Nokia C7-00 - Moj telefon se ne puni.

1. Ako je baterija u potpunosti prazna, ostavite telefon da se najmanje 20 minuta puni preko punjača koji je uključen u utičnicu. Punjači koje uključujete u utičnicu telefon pune strujom jačine 1 A, ako punite telefon preko USB porta računara, najverovatnije ćete dobiti struju slabije jačine, pa punjenje može trajati mnogo duže. Nakon toga ponovo pokušajte da uključite telefon.

2. Ako se telefon uključi, probajte da koristite punjač sa drugim kompatibilnim telefonom kako biste utvrdili da li je problem u punjaču.

3. Resetovanje telefona:

  • Telefoni koji imaju bateriju koja može da se vadi: samo izvadite bateriju, a zatim je vratite u telefon nakon približno 30 sekundi.
  • Lumia telefoni sa integrisanom baterijom: Ostavite telefon na punjaču i istovremeno pritisnite taster za napajanje i taster za smanjivanje jačine zvuka i držite ih tako sve dok telefon ne zavibrira. Sklonite prste sa tastera i telefon će se resetovati.

Napomena: Kada se telefon resetuje, možda će biti potrebno da podesite datum i vreme na njemu.