Nokia C7-00 - Kako mogu oporavim/resetujem/vratim softver telefona?

Lumia Software Recovery Tool može da vam pomogne da resetujete i oporavite softver telefona kod kuće ako telefon ima softverske probleme ili probleme sa ažuriranjem softvera. Za modele sa operativnim sistemom Windows Phone 8 alatka Lumia Software Recovery Tool takođe omogućava oporavak telefona ako telefon ne reaguje, ako se blokirao ili ako neće da se uključi.

Sistemski zahtevi za računar (PC):

  • Microsoft Windows 7 ili novija verzija.
  • USB kabl kojim ćete povezati telefon sa računarom.
  • Minimum 4 GB slobodnog skladišnog prostora.

Podržani telefoni:

  • Lumia telefoni
  • Asha telefoni i telefoni sa Series 40 platformom sa USB priključkom
  • Telefoni sa platformom Series 30+ sa USB priključkom
  • Telefoni sa Nokia X2 platformom
  • Symbian telefoni

Korak 1. Na računaru preuzmite i instalirajte Lumia Software Recovery Tool . Ako je moguće, pobrinite se da telefon bude do kraja napunjen.

Korak 2. Pokrenite Lumia Software Recovery Tool i povežite telefon sa računarom putem kompatibilnog USB kabla. Ako bude zatraženo, izaberite odgovarajući režim za USB na telefonu: Nokia Suite ili Modem.

  • Napomena! Upotrebom alatke Lumia Software Recovery Tool obrisaćete sav lični sadržaj sa telefona. Ako je moguće, napravite rezervnu kopiju sadržaja telefona pre instalacije.

Korak 3. Pratite uputstva koja alatka prikazuje. Biće instalirana najnovija verzija softvera telefona, a telefon će biti vraćen na fabrička podešavanja. Ovaj proces može da potraje, u zavisnosti od kvaliteta internet veze, a telefon nećete moći da koristite tokom instalacije.

Ako telefon neće da se uključi ili ako se blokirao, možete da ga oporavite koristeći opciju „My phone does not start up or respond“ (dostupno samo za modele sa operativnim sistemom Windows Phone 8).