Nokia Xpress Browser

Datum stupanja na snagu je 11.7.2014.

Privatnost i uslovi korišćenja usluge za Nokia Xpress Browser i Nokia Browser

Ovaj dodatak kombinovan sa Microsoft Mobile uslovima korišćenja usluge zajedno sa Microsoft Mobile politikom privatnosti (zajedničko ime „Uslovi“) upravlja vašim korišćenjem usluge, sajta i softvera (zajedničko ime „Usluga“). Usluga je dizajnirana tako da vam omogući da u potpunosti istražujete Internet pružanjem pristupa veb-sajtovima i veb-aplikacijama, čak i onim sajtovima koji su dizajnirani za pregledače na stoni računarima. Nokia Xpress Browser i Nokia Browser su različiti proizvodi; tim razlikama se bavimo u nastavku.

Nokia Xpress Browser: Usluga koristi naprednu tehnologiju zasnovanu na oblaku sa internet vezama velikih brzina za prikazivanje i optimizovanje veb-stranica. Kada zahtevate veb-stranicu koristeći Xpress, zahtev se preusmerava preko Microsoft Mobile servera na svom putu do odredišnog veb-sajta. Microsoft Mobile server prima stranicu od odredišnog veb-sajta, prikazuje je i optimizuje za vaš uređaj, komprimuje podatke i šalje odgovor nazad na vaš uređaj. Ova optimizacija može značajno da smanji veličinu veb-stranica i kao rezultat možete da imate brže pregledanje i pregledanje više veb-stranica u okviru svog paketa za prenos podataka. Xpress Browser je dostupan na mnogim platformama, ali ne na Nokia X uređajima.

Nokia Browser: Ova Usluga je ekskluzivna za Nokia X uređaje i koristi napredne tehnologije otvorenog izvora samo za klijente. Nokia Browser obuhvata podršku za više prozora, često korišćene sajtove za brže i lakše pregledavanje, Fastlane integraciju, univerzalno deljenje ili menadžer za lozinke.

Troškovi prenosa podataka

Potrebna je usluga mobilnog prenosa podataka ili Wi-Fi (kada ga podržava uređaj) da bi se pristupilo internetu preko Usluge. Pregledanje veba može da podrazumeva prenos velikih količina podataka. Konkretni troškovi za prenos podataka će se razlikovati na osnovu broja pregledanih stranica, paketa usluge provajdera i drugih faktora. Obratite se svom mrežnom operateru i zatražite informacije o troškovima prenosa podataka.

Koje informacije prikupljamo?

Pregledanje nije povezano sa bilo kakvim informacijama koje mogu lično da vas identifikuju. Ne prikupljamo niti na drugi način pristupamo bilo kakvim informacijama koje pregledate na veb-stranicama ili u veb-aplikacijama, niti prikupljamo bilo kakve informacije koje ste možda uneli na veb-sajt ili u veb-aplikaciju pomoću Usluge bez vašeg pristanka.

Kolačići, oznake i druge sačuvane stavke: Kolačići su delići informacija koje čuvaju veb-sajtovi na pregledaču kako bi pomogli veb-sajtu u prikazivanju ili prilagođavanju predstavljenih informacija. Kolačići koje ostavljaju veb-sajtovi kojima pristupate preko naše Usluge se čuvaju na našim serverima. Možete da izbrišete ove kolačiće u bilo kom trenutku tako što ćete u meniju sa podešavanjima izabrati „obriši kolačiće“ ili „obriši sve lične podatke“.
Usluga vam takođe omogućava da čuvate oznake ili omiljene veb-stranice. Ako odlučite da sačuvate ove oznake, one se čuvaju na uređaju, ne na našim serverima. Možete da izbrišete ove oznake u bilo kom trenutku tako što ćete ih izabrati i izbrisati u meniju sa podešavanjima pritiskom na „obriši sve lične podatke“.
Slično, Usluga može i da vam omogući da čuvate korisnička imena i lozinke kako bi vam omogućila da se brže i lakše prijavljujete na omiljene veb-sajtove. Ako odlučite da koristite ovu funkciju, korisnička imena i lozinke se bezbedno čuvaju na uređaju, ne čuvaju se na našim serverima. Možete da ih izbrišete u bilo kom trenutku tako što ćete u meniju sa podešavanjima izabrati „obriši lozinke“ ili „obriši sve lične podatke“.
Lokacija: Vaš pregledač podržava standardne funkcije geo-lociranja. Uz vaš pristanak, vaš pregledač omogućava veb-sajtovima ili veb-aplikacijama da dobiju lokaciju vašeg uređaja. Možete da onemogućite deljenje informacija o lokaciji u podešavanjima pregledača.
Samo Nokia Xpress Browser: Nasumični identifikator i druga evidencija servera: Nasumični, jedinstveni identifikator se dodeljuje vašem pregledaču kako bi omogućio našim serverima da povežemo vaš pregledač sa kolačićima koji se čuvaju, kao i sa konfiguracijama na nivou pregledača i uređaja (npr. jezik i kvalitet slike) koje su potrebne za obradu veb-stranica. Naši serveri mogu automatski da evidentiraju informacije kao što su konfiguracija pregledača (tip uređaja, verzija pregledača, IP adresa itd.), vremenska oznaka, geo-lokacija (ako je omogućena) i sve informacije koje se unose u URL traku (URL adrese ili pretrage). Ove informacije se ne koriste da bi vas lično identifikovale.
Samo Nokia Browser: Poboljšanje pregledača: Da bismo razumeli ponašanje korisnika radi budućeg razvijanja pregledača, možda ćemo prikupljati određene podatke o pregledanju u vezi sa veb-sajtovima koje posećujete uključujući sve informacije unešene u URL traku (URL-ove ili pretrage) i vremenske pečate. Ove informacije se bezbedno prikupljaju i ne koriste se da bi vas lično identifikovale.

Kakav izbor imate?

Meni sa podešavanjima pregledača obuhvata kontrole za upravljanje privatnošću. U zavisnosti od proizvoda, softverske platforme i verzije, dostupnost podešavanja i funkcija može da se razlikuje:
Upravljanje kolačićima vam omogućava da obrišete čuvane kolačiće i gde je to moguće, onemogućite čuvanje kolačića.
Obriši istoriju vam omogućava da obrišete istoriju pregledanja koja se bezbedno čuva na uređaju.
Obriši lične podatke vam omogućava da obrišete kolačiće, istoriju pregledanja, korisnička imena i lozinke, oznake i druge sačuvane stavke. Ova komanda će takođe zameniti vaš postojeći nasumični jedinstveni identifikator novim
Podešavanja lokacije vam omogućavaju da uključite ili isključite funkciju geo-lociranja za veb-sajtove i veb-aplikacije. Ovako se takođe omogućava ili onemogućava evidentiranje geo-lokacije
Program poboljšanja vam omogućava da uključite ili isključite naš program poboljšanja.
Samo Nokia Browser: Poboljšanje pregledača vam omogućava da uključite ili isključite analitiku poboljšanja pregledača za dalji razvoj pregledača.

Kako koristimo informacije koje smo prikupili?

Osim što koristimo sačuvane informacije da bismo vam pružili Uslugu, takođe možemo da koristimo informacije da bismo razvijali naše proizvode i usluge. Takođe možemo da odlučimo da vam preporučimo da posetite druge veb-sajtove ili prikažemo oglašavanje na osnovu URL adresa koje ste posetili i/ili na osnovu trenutne geo-lokacije vašeg uređaja.

Kakve mere zaštite postoje?

Naši serveri su zaštićeni bezbednosnim merama za zaštitu tehničkih i organizacionih informacija kako bi se sprečio neodobreni pristup ili obrada bilo kojih korisničkih podataka na našim serverima.

Samo Nokia Xpress Browser: Bezbedan saobraćaj (HTTPS): Usluga je dizajnirana da prikazala i optimizovala sav vaš saobraćaj pregledanja na našim serverima kako bi vam pružila brz i efikasan doživljaj. Kada pristupate sajtovima sa HTTPS vezom, Usluga uspostavlja bezbednu vezu između vašeg uređaja i naših servera i od naših servera do odredišnog veb-sajta. Veza od uređaja do servera je obezbeđena ili jakim AES šifrovanjem koji je standard u branši ili HTTPS/SSL šifrovanjem. Veza od servera do odredišnog veb-sajta je obezbeđena HTTPS/SSL šifrovanjem. Veb-stranice se bezbedno prenose sa veb-sajta na naše servere gde se prikazuju i optimizuju pre nego što se bezbedno prenesu na uređaj. Informacije koje se nalaze na veb-stranicama koriste samo naši serveri za prikazivanje i optimizovanje stranice radi prenosa na uređaj. Microsoft Mobile neće čuvati niti pristupati ovim informacijama u bilo koju drugu svrhu.

Druge važne informacije

Možete nam se obratiti preko naše lokalne službe za brigu o korisnicima ili preko ovih kontaktnih detalja:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finska

Veb-sajt i sadržaj koji pružaju izdavači treće strane mogu često da imaju sopstvene uslove i odredbe i politike privatnosti („Politika privatnosti treće strane“). Preporučujemo da se upoznate sa politikom treće strane. Microsoft Mobile ne snosi odgovornost za radnje i prakse takvih veb-sajtova i pružalaca sadržaja, u vezi sa privatnošću potrošača ili drugo.

Želeli bismo povratne informacije

Kada završite, pošaljite povratne informacije o našem veb-sajtu

Učestvujte u kratkoj anketi da biste nam rekli kakvo je bilo vaše iskustvo na mreži. Kada završite sa pregledanjem, anketa će se otvoriti.

Kliknite na dugme ispod samo kada završite sa pregledanjem

Hvala!

Anketa će se pojaviti kada izađete sa sajta.

Kada završite, pošaljite povratne informacije o našem veb-sajtu

Kliknite na dugme ispod samo kada završite sa pregledanjem

Hvala!

Anketa će biti poslata e-poštom.