Aplikacije za mapiranje

Datum stupanja na snagu je 25.04.2014.

Vaša privatnost u aplikacijama za mapiranje

Nokia politika privatnosti objašnjava način na koji obrađujemo vaše lične podatke kada koristite naše proizvode i usluge. Pored toga, naredne informacije se odnose i na vaše korišćenje aplikacija za mapiranje, uključujući Maps, Drive, Check-In i Guides („Usluga“).

Cilj ovog dokumenta je da pruži polazne informacije o obradi podataka za različite funkcionalne mogućnosti u okviru Usluga. Funkcionalne mogućnosti ove Usluge vam omogućavaju da pronađete mesta i adrese na mapi, da sa njima ostvarite interakciju i da pristupate relevantnim sadržajima, kao i da odredite svoju lokaciju na mapi. Uz pomoć navigacije, možete da nađete optimalnu putanju do svog odredišta, čak i unutar zgrada. Takođe možete da se prijavite na neko mesto. Možete da ponovo doživite i delite doživljaj lokacije sa prijateljima na raznim Uslugama za društveno umrežavanje („SNS“).

Usluge takođe obuhvataju vodiče koji će vam lokalno prikazivati najrelevantnije usluge za sadržaj i lokaciju, koje nude treće strane. Preporučujemo vam da se upoznate sa pravilima privatnosti tih trećih strana kada sa njima ostvarujete kontakt. Nokia nema kontrolu niti snosi odgovornost za sadržaj i funkcije takvih usluga.

Koje informacije prikuplja Nokia?

Mi prikupljamo sledeće kategorije informacija:

Registracione i kontakt podatke

Za neke funkcionalne mogućnosti je neophodno da se koristi Nokia nalog, recimo, kada želite da delite svoju lokaciju sa drugim korisnicima ili da sinhronizujete svoje kontakte. Možete da nastavite da koristite druge funkcije Usluge, a da ne morate da se prijavite.

Podaci o geografskoj lokaciji i informacija o mestu

Naša Usluga koristi informacije o vašoj stvarnoj geografskoj lokaciji („Podaci o lokaciji“) i informacije o mestima („Informacije o mestu“). Podaci o lokaciji otkrivaju gde se trenutno nalazite ili gde ste se nalazili. Podaci o lokaciji se baziraju na dostupnim metodima pozicioniranja, recimo potpomognuti GPS ili IP adresa. Kod brojnih modela uređaja, korisnički interfejs Usluge odgovarajućom ikonicom označava metod pozicioniranja koji se koristi. Informacije o mestu su opšte informacije koje se odnose na određenu geografsku lokaciju (recimo, grad ili lokacija nekog restorana) koju ste nam vi dali, recimo kao svoja omiljena mesta.

Osim ako nije drugačije navedeno, za vaše Podatke o lokaciji koristimo identifikatore po slučajnom izboru koji ne identifikuju vas lično.

Kada započnete korišćenje aplikacije Usluge, aplikacija aktivira metod pozicioniranja koji ste izabrali da bi preuzela podatke o vašoj trenutnoj lokaciji (vidite dole u tekstu više informacija o metodima pozicioniranja).

Usluga može da šalje Podatke o lokaciji Nokia centru kada na mreži koristite funkcionalne mogućnosti Usluge sa lokacijskom podrškom, recimo, kada tražite informacije o ponudama usluga u blizini, kada koristite funkcije vezane za vremenske prilike, kada delite svoju lokaciju sa drugima ili kada koristite funkciju prijave, kao i kada Usluga zatraži nove mape za nove oblasti u koje ste ušli koristeći navigaciju. Kao što se dole detaljnije objašnjava, Podaci o lokaciji se mogu prikupljati, bez vašeg ličnog identifikovanja, kada koristite funkcionalnu mogućnost navigacije a u cilju poboljšanja usluge. Informacije o mestu se mogu slati kompaniji Nokia kada, na primer, sinhronizujete svoje omiljene lokacije ili kada se prijavljujete na neku lokaciju.

Informacije o korišćenju Usluge

Možemo da prikupljamo opšte statističke informacije o tome koje su funkcionalne mogućnosti Usluge korišćene na vašem uređaju, kao što je trajanje sesije korišćenja, broj klikova na razne funkcionalne mogućnosti, da li je usluga korišćena u režimu na mreži ili u režimu van mreže i druge slične informacije bez prikupljanja Podataka o lokaciji. U režimu van mreže, te informacije mogu da se se čuvaju na uređaju radi dalje obrade. One nam se šalju kada Uslugu koristite na mreži, nakon čega se brišu u vašem uređaju.

Kada koristite funkcije Usluge za navigaciju tokom vožnje ili poziciju, Podaci o lokaciji, brzina, pravac i vremenska oznaka se iz vašeg uređaja šalju kompaniji Nokia da bi se ustanovile saobraćajne gužve, ritam odvijanja saobraćaja, promene uslova na putu i drugi uslovi, a u cilju da vam pružimo kvalitetniju uslugu. Ove informacije se analiziraju kako bi se razlikovale nezavisne maršute i ritam odvijanja saobraćaja i sadrže identifikator, koji traje vreme trajanja maršute. Ove informacije nam se šalju kada Uslugu koristite na mreži ili, u slučaju da je koristite van mreže, onda kada svoj uređaj povežete preko aplikacije Nokia Suite ili Map Loader sa PC računarom ili preko dostupne Wi-Fi veze, nakon čega se one brišu sa uređaja.

Tehničke informacije i vaše transakcije

Kada usluge koristite na mreži, Nokia može automatski da prikuplja određene tehničke informacije kao što su tip vašeg mobilnog uređaja, jedinstveni identifikator uređaja ili pružaoca usluge mreže, IP adresa, vremenska zona, tehnički podaci vašeg klijenta, kao i vaše transakcije sa kompanijom Nokia.

Kako koristimo vaše podatke

Anonimno korišćenje Podataka o lokaciji i Informacija o mestu

Mi ne povezujemo vaše Podatke o lokaciji niti Informacije o mestu sa vašim drugim identifikacionim podacima kao što su Nokia nalog, osim ako vi to niste zatražili od nas. Na primer, ako neku tačku na mapi izaberete za svoju omiljenu, mi ne povezujemo tu informaciju sa vašim Podacima o lokaciji osim ako vi to niste zatražili od nas. Sprovodimo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da bi se sprečilo povezivanje vaših Podataka o lokaciji sa drugim identifikacionim podacima bez vašeg odobrenja.

Pružanje Usluga

Kao što je detaljnije objašnjeno u pravilima privatnosti, informacije koje prikuplja Usluga se koriste da bi vam se Usluga pružila, za razvoj naših proizvoda i usluga kao i u komunikacijama sa vama.

Takođe možemo da koristimo informacije da bismo vam pružili poboljšanu pretragu i preporuke kako bismo vam bolje pomogli da pronađete mesto koje vam se sviđa.

Oglašavanje zasnovano na lokaciji

Ova Usluga može da sadrži i plasiranje oglašavanja zasnovanog na lokaciji ili drugog sličnog sadržaja. Vaša lokacija se neće nezavisno utvrđivati za ove potrebe. Na primer, ako zatražite informacije o vremenskim uslovima, mogu vam biti prezentovani i reklamni sadržaji kreirani za tu lokaciju.

Vi birate

Usluga nudi različite mogućnosti izbora koje vam omogućavaju da kontrolišete kako se prikupljaju Podaci o lokaciji i druge informacije.

Uslugu možete da koristite u režimu na mreži i u režimu van mreže. Ukoliko Uslugu koristite u režimu van mreže, kompaniji Nokia se ne šalju nikakvi Podaci o lokaciji niti druge informacije. Imajte na umu da je uređaj možda ipak uskladištio informacije koje mogu biti poslate kompaniji Nokia, a kako je to definisano gore u ovom dokumentu. Vidite dole u tekstu dodatne informacije o prikupljanju podataka vezano za korišćenje različitih metoda pozicioniranja.

Sami možete da izaberete nivo svog učestvovanja u razvoju Nokia proizvoda i usluga. Možete da onemogućite prikupljanje statističkih informacija i prikupljanje anonimnih Podataka o lokaciji za funkcije navigacije tokom vožnje i moje pozicije tako što ćete promeniti podešavanja Usluge. Usluga vam omogućava da izbrišete svoju istoriju prijavljivanja.

Deljenje informacija

Vaši Podaci o lokaciji se neće deliti sa drugim pružaocima usluga ili oglašavačima bez vašeg dopuštenja.

Usluga vam može dopustiti da svoje Podatke o lokaciji ili Informacije o mestu delite na nekoj društvenoj mreži. Usluga sadrži i sadržaj i veze do sajtova i usluga trećih strana. U kontaktima sa tim sajtovima i uslugama možete da im dajete svoju trenutnu lokaciju i anonimni identifikator po slučajnom izboru za potrebe dostave reklama. Preporučujemo da proverite svoja podešavanja i pravila privatnosti tih društvenih mreža i ostalih trećih strana kako biste razumeli kako oni obrađuju vaše podatke.

Kao što je detaljnije objašnjeno u politici privatnosti, mi možemo da delimo vaše lične podatke:

  • uz vašu saglasnost;

  • sa Nokia kompanijama i ovlašćenim trećim stranama koje u naše ime obrađuju lične podatke;

  • kada se to zakonski zahteva.

Informacije o metodama pozicioniranja

U zavisnosti od vašeg uređaja i vaših podešavanja, Usluga može da koristi više različitih metoda pozicioniranja da bi utvrdila vašu lokaciju. Te metode pozicioniranja mogu da koriste Podatke o lokaciji na bazi satelita, Wi-Fi ili drugih mreža. Korišćenje kombinacije ovih metoda pozicioniranja pomaže Nokia sistemu da ponudi najbolju moguću preciznost pozicioniranja i u zonama sa slabim pokrivanjem i unutar zgrada.

U zavisnosti od dostupnih podešavanja pozicioniranja, vaš uređaj se može povezivati na servere drugih pružalaca usluga, kao na primer operatera, koji ne posluju niti su pod kontrolom kompanije Nokia. Preporučujemo da proverite svoja podešavanja i politiku privatnosti tih pružalaca usluga da biste razumeli kako oni obrađuju vaše Podatke o lokaciji.

Koje informacije se prikupljaju?

A-GPS i Wi-Fi/WLAN bazirane metode pozicioniranja koriste poznate lokacije baznih stanica mobilne telefonije (identifikator ćelije) i Wi-FI/WLAN priključnih mesta. Kada koristite ove metode pozicioniranja, vaš uređaj razmenjuje te podatke sa serverom za pozicioniranje kako bi vam se brže obezbedili precizni Podaci o lokaciji.

Kada koristite A-GPS pozicioniranje, vaš uređaj šalje serveru za pozicioniranje informaciju o GPS lokaciji (kada je na raspolaganju) i identifikator obližnjih baznih stanica. Kada koristite Wi-Fi/WLAN pozicioniranje, vaš uređaj šalje serveru za pozicioniranje informaciju o GPS lokaciji (kada je na raspolaganju), MAC adresu, jačinu signala i lokacije dostupnih Wi-Fi/WLAN mreža. Kada koristite metod pozicioniranja na bazi identifikatora ćelije, serveru za pozicioniranje se šalju informacije o identifikatorima ćelije obližnjih baznih stanica mobilne telefonije. Pored toga, u zavisnosti od metoda pozicioniranja, prikupljaju se i podaci kao što su jedinstveni uredjaj ili pružaoc mrežne usluge.

Našim metodama pozicioniranja, Nokia ne prikuplja druge informacije, kao što su sadržaj saobraćaja na mreži, IP adresa ili SSID/ime mreže.

Ako koristite samo GPS ili druge metode pozicioniranja na bazi satelita, Nokia sistemu se ne šalju Podaci o lokaciji niti druge informacije u sklopu pružanja usluge pozicioniranja. Međutim, imajte na umu da usluge koje se oslanjaju na razne metode pozicioniranja ipak mogu da iskoriste Podatke o lokaciji koje kreira određeni metod pozicioniranja.

Kako koristimo informacije koje smo prikupili?

Pozicioniranje bazirano na A-GPS-u, identifikatoru ćelije mobilne telefonije i Wi-Fi/WLAN-u se oslanja na poznate lokacije bazne stanice mobilne telefonije (identifikator ćelije) i Wi-FI/WLAN priključnih mesta. Prikupljene informacije se obrađuju da bi vam se obezbedili precizni Podaci o lokaciji kao i da bi se održavala preciznost podataka na našem serveru za pozicioniranje, na primer, da bi se potvrdilo da li su podaci lokacije određenog identifikatora ćelije mobilne telefonije ispravni.

Informacije koje se prikupljaju na našem serveru za pozicioniranje se skladište nezavisno i odvojeno od baza podataka drugih Nokia usluga. One se obrađuju anonimno i neće se povezivati sa informacijama koje se prikupe o vašem korišćenju Usluge, sa vašim Nokia nalogom ili drugim ličnim identifikacionim podacima. Nijedna informacija se neće deliti sa drugim pružaocima usluga ili oglašavačima.

Vi birate

U svakom trenutku na svom uređaju možete da omogućite ili onemogućite jedan ili više metoda pozicioniranja. Kada se funkcija onemogući, odgovarajući podaci se neće prikupljati. U zavisnosti od vašeg uređaja, možete i da izmenite server za pozicioniranje na koji se šalju informacije vezano za vaše korišćenje metoda pozicioniranja.

Ostale informacije

Savetujemo da obratite odgovarajuću pažnju kada svojim omiljenim mestima dodeljujete imena. Na primer, ako ne želite da svi korisnici Usluge znaju lokaciju vaše kuće, nemojte lokaciji svoje kuće da date ime „kuća“ i to delite sa svim korisnicima.

Molimo da nas obavestite ukoliko naiđete na neki sadržaj koji smatrate neprikladnim. Za više informacija o našoj politici privatnosti, pogledajte politiku privatnosti. Informacije u vezi sa uslugom potražite na stranicama podrške.

Možete nam se obratiti preko naše službe brige o korisnicima ili na:

Nokia Corporation
c/o Privacy
Karakaari 7
02610 Espoo
Finland

Želeli bismo povratne informacije

Kada završite, pošaljite povratne informacije o našem veb-sajtu

Učestvujte u kratkoj anketi da biste nam rekli kakvo je bilo vaše iskustvo na mreži. Kada završite sa pregledanjem, anketa će se otvoriti.

Kliknite na dugme ispod samo kada završite sa pregledanjem

Hvala!

Anketa će se pojaviti kada izađete sa sajta.

Kada završite, pošaljite povratne informacije o našem veb-sajtu

Kliknite na dugme ispod samo kada završite sa pregledanjem

Hvala!

Anketa će biti poslata e-poštom.