Nokia muzika i Nokia MixRadio

Datum stupanja na snagu je 11.7.2014.

Ovaj dodatak sadrži relevantne informacije koje se odnose na aplikacije Nokia MixRadio, Nokia muzika i MixRadio. Neke funkcije koje su navedene u nastavku mogu da budu dostupne samo u nekim od ovih aplikacija.

Vaša privatnost u aplikacijama MixRadio, Nokia MixRadio i Nokia muzika

Microsoft Mobile politika privatnosti objašnjava način na koji obrađujemo vaše lične podatke kada koristite naše proizvode i usluge. Pored toga, naredne informacije se odnose i na vaše korišćenje aplikacija MixRadio, Nokia MixRadio ili Nokia muzika („Usluga“). Funkcije Usluge mogu da zavise od načina na koji pristupate Usluzi. Pristupanje preko veb-pregledača pruža drugačiji skup funkcija od pristupanja preko mobilnog klijenta. Različiti modeli uređaja i verzije softvera Usluge mogu da nude različite funkcije.

Koje informacije prikupljamo?

Mi prikupljamo sledeće kategorije informacija:

Kontakt detalji

Kada se registrujete za Uslugu i otvorite nalog, prikupljaju se vaši kontakt podaci kao što su adresa e-pošte i/ili broj mobilnog telefona zajedno sa korisničkim imenom i lozinkom.

Tehničke informacije

Kada koristite Uslugu, Microsoft Mobile može automatski da prikuplja određene tehničke informacije kao što su tip mobilnog uređaja, jedinstveni identifikator uređaja ili pružaoca usluge mreže, IP adresa, vremenska zona, tehnički podaci vašeg klijenta, jezik i region, detalji u vezi sa pokretanjem aplikacije i broj i tipovi kompatibilnih mobilnih uređaja koje ste povezali ili definisali. Pogledajte našu politiku kolačića za informacije o tome kako koristimo kolačiće.

Detalji kreditne ili debitne kartice

Ako odlučite da obavite kupovinu preko kreditne ili debitne kartice, morate da dostavite kompaniji Microsoft Mobile detalje kreditne kartice. Detalji kartice nisu povezani sa vašim nalogom osim ako tako ne odlučite, a u tom slučaju detalje kartice čuva pružalac usluga plaćanja, povezani su sa vašim nalogom i mogu se koristiti za dalje transakcije u okviru istog naloga. Usluga može da vam dozvoli da dodate kredit na nalog ili kupite premium pretplatu koja vam pruža poboljšane funkcije Usluge.

Transakcije

Beležimo vaše transakcije sa nama, npr. registraciju za Uslugu i aktivnosti kupovine i preuzimanja koje obavljate u okviru Usluge. Na primer, beležimo proizvod koji ste preuzeli, datum i vreme preuzimanja, informacije u kojoj oblasti sadržaja je numera kupljena i broj strimovanih ili prikazanih numera koje ste slušali, iznos plaćanja i način plaćanja (ako je primenljivo) i adresu e-pošte računa (ako je dostupna). Takođe beležimo sve komentare, ocene ili recenzije koje pružite za bilo koji sadržaj.

Slušanje muzike i drugi podaci o korišćenju

Personalizovani profil: Usluga vam omogućava da napravite personalizovani profil na osnovu muzike koju slušate. Ovaj profil se koristi kako bi se vaš doživljaj uskladio sa vašim željama, npr. radi preporuka ili pružanja informacija o omiljenim izvođačima. Profil će se sastojati od podataka o muzici koju slušate. To uključuje numere koje skladištite na uređaju, numere koje slušate, kao i preskakanja, sviđanja, nesviđanja i omiljeno što označite. Podaci o slušanju muzike će nastaviti da se prikupljaju kada plejer radi u pozadini.

Ako ste se prijavili na nalog dok slušate muziku, vaš profil o muzici koju slušate biće povezan sa vašim nalogom i ostaće aktivan dok god ne zatvorite svoj nalog. Kada zatvorite svoj nalog, vaš profil o muzici koju slušate će takođe biti izbrisan. U zavisnosti od tipa i verzije uređaja koju koristite i verzije instaliranog softvera, možda ćete moći da onemogućite prikupljanje dodatnih informacije povezanih sa profilom u podešavanjima aplikacije.

Preporuke: Usluga može da vam pruža preporuke u vezi sa izvođačima ili numerama koje mogu da vam se dopadnu. Ove preporuke se zasnivaju na muzici koju slušate i sviđanjima i nesviđanjima određenih numera ili izvođača. Ako ste napravili personalizovani profil i omogućili push obaveštenja, preporuke mogu da vam se pružaju kao push obaveštenja.

Izveštavanje vlasnicima licenci: U svrhu izveštavanja vlasnika licence o slušanju muzike, sakupljamo puštanje radija na mreži i van mreže, preskakanja i druge događaje povezane sa sesijama reprodukcije. Ove informacije se obrađuju na način koji ne identifikuje kako bi se pružili zbirni izveštaji za licenciranje vlasnicima prava na muzički sadržaj. Ove informacije se sakupljaju bez obzira na vaš izbor da napravite personalizovani profil ili učestvujete u programu poboljšanja proizvoda.

Program poboljšanja proizvoda pomaže nam da poboljšamo naše proizvode kao što je dalje objašnjeno u primenljivom dodatku o privatnosti. Možete da odlučite da isključite program poboljšanja u podešavanjima aplikacije ili uređaja, u zavisnosti od modela uređaja i verzije softvera.

Podaci o lokaciji

Vaša lokacija može da se koristi kako bi vam se pružile informacije o obližnjim događajima i vaš profil za slušanje muzike upoznao sa lokacijom. Ako to ne želite, možete da isključite usluge za lociranje za aplikaciju u podešavanjima aplikacije ili uređaja.

Vi birate

Osim izbora koji su definisani u Microsoft Mobile politici privatnosti, možete da onemogućite sakupljanje statističkih informacija u svrhu poboljšanja proizvoda preko podešavanja u aplikaciji ili na uređaju, u zavisnosti od modela uređaja i verzije aplikacije.
U zavisnosti od tipa uređaja koji koristite i verzije instaliranog softvera, možda ćete moći da omogućite i onemogućite prikupljanje podataka o slušanju muzike i podataka o korišćenju u podešavanjima aplikacije. Pošto vaš profil o muzici koju slušate može da bude povezan sa vašim nalogom, imajte u vidu da ako niste onemogućili sakupljanje podataka o muzici koju slušate i istovremeno ste prijavljeni na nalog, vaši podaci o muzici koju slušate biće povezani sa vašim nalogom.
U zavisnosti od tipa uređaja koji koristite i verzije softvera koju ste instalirali, aplikacija može da prikuplja i koristi podatke o lokaciji. Ako je to slučaj, uvek ćete imati mogućnost da isključite prikupljanje i korišćenje lokacije u podešavanjima aplikacije ili uređaja.
Možete da onemogućite sakupljanje zbirnih, neličnih informacija u svrhu izveštavanja o licenci vlasnicima prava.

Druge važne informacije

Možete nam se obratiti preko naše službe brige o korisnicima ili na:
Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finska

Želeli bismo povratne informacije

Kada završite, pošaljite povratne informacije o našem veb-sajtu

Učestvujte u kratkoj anketi da biste nam rekli kakvo je bilo vaše iskustvo na mreži. Kada završite sa pregledanjem, anketa će se otvoriti.

Kliknite na dugme ispod samo kada završite sa pregledanjem

Hvala!

Anketa će se pojaviti kada izađete sa sajta.

Kada završite, pošaljite povratne informacije o našem veb-sajtu

Kliknite na dugme ispod samo kada završite sa pregledanjem

Hvala!

Anketa će biti poslata e-poštom.