Nokia program poboljšanja

Datum stupanja na snagu je 25.04.2014.

Vaša privatnost u Nokia programu poboljšanja

Nokia Pravila privatnosti objašnjavaju način na koji obrađujemo Vaše lične informacije kada koristite naše proizvode i usluge. Pored toga, sledeće se odnosi na Vaše učešće u Nokia programu poboljšanja (Program).

Svojim učestvovanjem u Programu, Vi društvu Nokia stavljate na raspolaganje važne informacije koje se odnose na korišćenje naših proizvoda kako bismo ih unapredili. Takođe, možemo da koristimo te informacije i da bismo sadržaj personalizovali za Vas.

Koje informacije prikupljamo?

Program prikuplja sledeće informacije o Vašem uređaju, aplikacijama i servisima u njemu. Ovo može da obuhvata i aplikacije koje stavlja na raspolaganje neka druga strana a ne Nokia.

Korišćenje uređaja, aplikacije i servisa

Ovo obuhvata na primer model uređaja, operatera, državu, jedinstveni identifikator uređaja vezano za određeni događaj, na primer početak i završetak događaja, menije kojima se pristupalo, izabrane funkcije ili promene podrazumevane vrednosti. Mogu se prikupljati i informacije vezane za status sistema i uređaja, na primer nivo napunjenosti baterije i da li je priključena neka dodatna oprema, na primer, slušalice.

Dijagnostikovanje grešaka

Ovo obuhvata informacije o situacijama nastanka greške, na primer, koja je radnja dovela do greške.
Međutim, Program ne prikuplja nikakve sadržaje, kao što su SMS poruke, dokumenta, napomene, sadržaji pretrage, sadržaji medija datoteka, lokacijski podaci, niti druge tome slične sadržaje.

Kako koristimo informacije koje smo prikupili?

Poboljšanje Nokia proizvoda i usluga

Prikupljene informacije nam pomažu da svoj rad na poboljšanju fokusiramo na one stvari koje su najrelevantnije za naše korisnike i da izbegnemo javljanje grešaka u budućnosti. Radi toga, možda ćemo da kombinujemo informacije prikupljene u okviru Programa sa drugim podacima koje posedujemo, na primer u Vašem Nokia nalogu.

Personalizacija

Prikupljene informacije nam pomažu da Vam pružimo individualniji, personalizovani doživljaj. Nokia može da kombinuje informacije iz Programa sa drugim informacijama koje poseduje, na primer, iz Vašeg Nokia naloga, da bi istakla funkcije i servise koji bi mogli da Vas interesuju, i ako se pretplatite na naše marketinške biltene, da i u tom smislu svoje marfketinške poruke individualizuje za Vas.

Kako prikupljamo te informacije?

Program koristi softver koji je integrisan sa uređajem, aplikacijama i servisima u njemu za prikupljanje i slanje informacija društvu Nokia. Informacije se šalju samo kada postoji aktivna veza sa Internetom i one su komprimovane tako da iznose samo nekoliko kilobajta po događaju.

Koje su naše prakse prilikom deljenja informacija?

Mi ne delimo informacije prikupljene u okviru Programa sa nezavisnim trećim stranama, kao što je to objašnjeno u našoj Politici privatnosti. Međutim, informacije prikupljene o određenoj aplikaciji neke treće strane se mogu deliti sa stranom koja je tu aplikaciju stavila na raspolaganje, u sintetizovanoj neidentifikacionoj formi.

Kakve mere zaštite postoje?

Informacije koje Program čuva u samom uređaju su zaštićene od neovlašćenog pristupa i korišćenja. Nokia koristi zaštitne protokole za slanje informacija iz uređaja do Nokia servera. Kada se informacije pošalju, istovremeno se brišu iz skladišnog prostora uređaja. Ukoliko se isključite iz Programa, Program više ne prikuplja informacije. Međutim, sve neposlate informacije koje su prikupljene pre nego što ste se isključili biće poslate zajedno sa Vašim nalogom za napuštanje Programa.

Vi birate

Vaše učestvovanje u Programu je dobrovoljno. Program možete u svakom trenutku da uključite i isključite u podešavanjima uređaja. U zavisnosti od Vašeg uređaja, ovu opciju ćete naći u meniju te aplikacije ili u centralnom meniju podešavanja uređaja. Ta opcija se zove „Nokia program poboljšanja“ (“Nokia improvement program”) ili „Program poboljšanja“ (“Improvement program”).

Ostale informacije

Nokia Corporation je kontrolor Vaših ličnih podataka. Možete nam se obratiti preko naše službe brige o korisnicima ili na:

Nokia Corporation
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finska

Želeli bismo povratne informacije

Kada završite, pošaljite povratne informacije o našem veb-sajtu

Učestvujte u kratkoj anketi da biste nam rekli kakvo je bilo vaše iskustvo na mreži. Kada završite sa pregledanjem, anketa će se otvoriti.

Kliknite na dugme ispod samo kada završite sa pregledanjem

Hvala!

Anketa će se pojaviti kada izađete sa sajta.

Kada završite, pošaljite povratne informacije o našem veb-sajtu

Kliknite na dugme ispod samo kada završite sa pregledanjem

Hvala!

Anketa će biti poslata e-poštom.