Društveno umrežavanje

Datum stupanja na snagu je 25.04.2014.

Vaša privatnost prilikom korišćenja funkcija za društvene mreže

Sledeći dodatak kombinovan sa Microsoft Mobile uslovima korišćenja usluge zajedno sa Microsoft Mobile politikom privatnosti (zajedničkim imenom „Uslovi“) regulišu vaše korišćenje usluge, sajta i softvera (zajedničkim imenom „Usluga“). U njemu se objašnjava kako obrađujemo lične podatke kada koristite naše proizvode i usluge za funkcije za društvene mreže na uređaju. Funkcije za društvene mreže vam omogućavaju da imate interakciju sa prijateljima na velikom broju Usluga društvenih mreža.

Koji podaci se skladište na uređaju?

Funkcije za društvene mreže vam omogućavaju da delite sadržaj koji ste generisali na Uslugama društvenih mreža, kao i da preuzimate društveni sadržaj sa njih. Na primer, kontakti na različitim Uslugama društvenih mreža su vidljivi na uređaju u prikazu gde se, između ostalog, nalazi slika profila, ažuriranja statusa, informacije o kontaktima i najnovije aktivnosti. Možete i da šaljete ažuriranja i da na drugi način imate interakciju sa društvenim mrežama koristeći svoj uređaj.

Na uređaju se kombinuju kontakti i njihove aktivnosti. Objedinjeni kombinovani prikaz dostupan je samo na uređaju. Microsoft Mobile ne skladišti povezane informacije, profil na Uslugama društvenih mreža, liste prijatelja, informacije o kontaktima vaših prijatelja ili slične informacije povezane sa profilom na Uslugama društvenih mreža osim ukoliko nije drugačije navedeno u nastavku ili ukoliko ste prihvatili obradu takvih informacija na drugoj usluzi. Vi upravljate informacijama koje skladištite na uređaju.

Koje informacije obrađuju Usluge društvenih mreža?

Vi, Usluge društvenih mreža ili druga treća lica upravljate korisničkim profilima, listama prijatelja, ažuriranjima statusa, informacijama o kontaktima i drugim sličnim ličnim podacima na Uslugama društvenih mreža. Podešavanja privatnosti u zajednici određuju vidljivost za prijatelje i korisnike na Internetu. Svaka Usluga društvenih mreža ima sopstvenu politiku privatnosti i uslove korišćenja usluge koji regulišu vaše korišćenje i deljenje informacija na toj usluzi. Trebalo bi da se upoznate sa uslovima korišćenja, politikom privatnosti i dostupnim podešavanjima privatnosti za Usluge društvenih mreža. Microsoft Mobile nije odgovoran za privatnost, bezbednost informacija ili bilo koje druge prakse takvih dobavljača usluga. Microsoft Mobile ne garantuje dostupnost bilo koje od takvih Usluga društvenih mreža.

Koje informacije obrađuje Microsoft Mobile?

U zavisnosti od modela uređaja za korišćenje funkcija za društvene mreže može da bude potreban Nokia nalog.

Kada na uređaju koristite funkcije za društvene mreže, Microsoft Mobile će automatski prikupljati određene tehničke informacije, kao što su tip mobilnog uređaja i njegov serijski broj, adresa internet protokola, kodovi mobilne mreže i zemlje, vremenska zona, tehnički detalji o klijentu, kao i transakcije sa kompanijom Microsoft Mobile. Kao što je dodatno objašnjeno u politici privatnosti kompanije Microsoft Mobile, ove informacije se koriste za pružanje usluga, razvijanje i poboljšanje usluga, kao i za personalizaciju ponuda i davanje preporuka.

Iako se sadržaj vaših interakcija sa Uslugama društvenih mreža, na primer, ažuriranja statusa, šalje preko Microsoft Mobile servera, Microsoft Mobile ne obrađuje takve informacije ni u jednu drugu svrhu osim da olakša efikasnu razmenu takvog sadržaja.

Microsoft Mobile ne skladišti vaše lozinke koje koristite za Usluge društvenih mreža. Umesto toga se koristi jedinstveni token za potvrdu identiteta kako bi se potvrdilo da ste odgovarajući korisnik Usluga društvenih mreža. Ovaj token za pristup zajedno sa identifikator korisnika i korisničkim imenom sa Usluga društvenih mreža se skladište na Microsoft Mobile serveru. Koriste se za interakciju sa Uslugama društvenih mreža i mogu da vam pomognu da se prijavite na novom uređaju.

U pojedinim slučajevima jedinstveni identifikator se dodeljuje vašim kontaktima. Identifikator se skladišti na Microsoft Mobile serverima. Microsoft Mobile ne skladišti nikakve druge informacije o vašim kontaktima. Identifikator je povezan sa vašim Nokia nalogom da biste se povezali sa pravim kontaktima. Identifikator se briše kada kontakt ugasi svoj nalog na Uslugama društvenih mreža ili prekine prijateljstvo sa vama na Uslugama društvenih mreža.

Druge važne informacije

Da biste zaštitili podatke, odjavite se sa ove funkcije ili unesite kôd za zaključavanje na uređaju da biste sprečili da druge osobe pristupaju vašim Uslugama društvenih mreža.

Za korišćenje Usluga društvenih mreža je potrebna mrežna veza. Informacije o cenama prenosa podataka zatražite od dobavljača usluge. Više informacija o funkciji potražite u korisničkom uputstvu.

Druge važne informacije

Možete nam se obratiti preko naše službe brige o korisnicima ili na:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finska

Želeli bismo povratne informacije

Kada završite, pošaljite povratne informacije o našem veb-sajtu

Učestvujte u kratkoj anketi da biste nam rekli kakvo je bilo vaše iskustvo na mreži. Kada završite sa pregledanjem, anketa će se otvoriti.

Kliknite na dugme ispod samo kada završite sa pregledanjem

Hvala!

Anketa će se pojaviti kada izađete sa sajta.

Kada završite, pošaljite povratne informacije o našem veb-sajtu

Kliknite na dugme ispod samo kada završite sa pregledanjem

Hvala!

Anketa će biti poslata e-poštom.