Nokia prodavnica

Datum stupanja na snagu je 25.04.2014.

Vaša privatnost u Nokia prodavnici

 Pravila privatnosti  kompanije Microsoft Mobile objašnjavaju način na koji obrađujemo vaše lične podatke kada koristite naše proizvode i usluge. Pored toga, naredne informacije se odnose i na vaše korišćenje Nokia prodavnice („Usluga“).

Usluga ima sadržaj koji pružaju Microsoft Mobile i objavljivači treće strane. Sadržaj koji pružaju objavljivači treće strane često ima svoju politiku privatnosti. Preporučujemo da se upoznate sa politikom privatnosti ovih objavljivača treće strane. Microsoft Mobile ne snosi odgovornost za politiku privatnosti ili bilo koje druge prakse takvih pružalaca sadržaja.

Koje informacije prikupljamo?

Mi prikupljamo sledeće kategorije informacija:

Registracione i kontakt podatke

Morate da imate Nokia nalog da biste preuzimali ili kupovali bilo kakav sadržaj na Usluzi. Možete da nastavite da pregledate dostupan sadržaj na Usluzi bez naloga.

Tehničke informacije

Kada koristite Uslugu, Microsoft Mobile može automatski da prikuplja određene tehničke informacije kao što su model mobilnog uređaja, jedinstveni identifikator uređaja ili pružaoca usluge mreže, IP adresa, vremenska zona, tehnički podaci klijenta, kao i transakcije sa kompanijom Microsoft Mobile.

Detalji kreditne ili debitne kartice

Ako odlučite da obavite kupovinu preko kreditne ili debitne kartice, morate da dostavite kompaniji Microsoft Mobile detalje kreditne kartice. Detalji kartice nisu povezani sa vašim Nokia nalogom osim ako tako ne odlučite, a u tom slučaju detalje kartice čuva pouzdani pružalac usluga plaćanja, povezani su sa vašim Nokia nalogom, pa možete lako obavljati dalje transakcije korišćenjem istog Nokia naloga bez potrebe da ponovo unosite sve svoje informacije.

Transakcije

Možemo takođe da beležimo vaše transakcije sa nama, kao što je registracija za Uslugu i aktivnosti kupovine i preuzimanja koje obavljate u okviru Usluge. Na primer, možemo da beležimo datum i vreme preuzimanja, proizvod koji ste preuzeli, iznos plaćanja i način plaćanja (ako je primenljivo) i adresu e-pošte za račun (ako ste je dostavili kompaniji Microsoft Mobile). Takođe možemo da beležimo sve komentare, ocene ili recenzije koje pružite za bilo koji sadržaj. U slučaju da obavite kupovinu preko obračuna operatera, možemo takođe da prikupimo vaš broj mobilnog telefona.

Kako koristimo informacije koje smo prikupili?

Pružanje Usluga

Kao što je detaljnije objašnjeno u politici privatnosti, informacije koje prikuplja Usluga se koriste da bi vam se Usluga pružila, za razvoj naših proizvoda i usluga kao i u komunikacijama sa vama i za preporuke.

To obuhvata aktivnosti kao što su određivanje kompatibilnosti i primenljivog sadržaja za vaš mobilni uređaj, upravljanje primenljivim licencama, omogućavanje preuzimanja i ponovne instalacije istog sadržaja na isti uređaj, u slučaju da ste izbrisali ili deinstalirali sadržaj koji ste prethodno kupili ili preuzeli i prikazivanje sadržaja posebno prilagođenog vašem mrežnom operateru, prikazivanje istorije preuzimanja i verifikovanje identiteta i obrada plaćanja.

Usluga vam omogućava da modifikujete i izbrišete svoju istoriju preuzimanja.

Koje su naše prakse prilikom deljenja informacija?

Usluga može da vam omogući da delite aktivnosti u Nokia prodavnici sa prijateljima.

Kao što je detaljnije objašnjeno u politici privatnosti, možemo da delimo vaše informacije:

  • uz vašu saglasnost;

  • sa Microsoft Mobile podružnicama i ovlašćenim trećim stranama koje u naše ime obrađuju lične podatke; ili

  • kada se to zakonski zahteva.

Druge važne informacije

Molimo da nas obavestite ukoliko naiđete na neki sadržaj koji smatrate neprikladnim. Svaka stavka sadržaja i recenzija korisnika sadrže vezu koja omogućava korisnicima da prijave problem.

Za više informacija o našoj politici privatnosti pogledajte politiku privatnosti. Za informacije u vezi Usluge, pogledajte stranice  podrške .

Možete nam se takođe obratiti preko naše službe brige o korisnicima ili na:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finska

Želeli bismo povratne informacije

Kada završite, pošaljite povratne informacije o našem veb-sajtu

Učestvujte u kratkoj anketi da biste nam rekli kakvo je bilo vaše iskustvo na mreži. Kada završite sa pregledanjem, anketa će se otvoriti.

Kliknite na dugme ispod samo kada završite sa pregledanjem

Hvala!

Anketa će se pojaviti kada izađete sa sajta.

Kada završite, pošaljite povratne informacije o našem veb-sajtu

Kliknite na dugme ispod samo kada završite sa pregledanjem

Hvala!

Anketa će biti poslata e-poštom.