Politika privatnosti

Datum stupanja na snagu je 25.04.2014.

BRINEMO O VAŠOJ PRIVATNOSTI

Kompanija Microsoft Mobile Oy, uključujući njene partnere, posvećena je poštovanju vaše privatnosti i poštovanju primenljivih zakona o zaštiti podataka i privatnosti. Ova politika privatnosti („Politika privatnosti“) opisuje kako sakupljamo i koristimo lične podatke gde je Microsoft Mobile kontroler podataka ili gde se pozivamo na primenljivost ove Politike privatnosti. „Lični podaci“ su informacije koje se odnose na vas ili drugog pojedinca koji može da se identifikuje.

Pružićemo vam dodatne informacije o privatnosti koje su specifične za proizvod ili uslugu u Dodacima ovoj Politici privatnosti i drugim obaveštenjima koje možete da vidite dok koristite naše proizvode ili usluge. Ako postoji razlika između takvih obaveštenja i ove Politike privatnosti, obaveštenja imaju prednost.

Softver na vašem uređaju može da pristupa vašim informacijama. Naši proizvodi ili usluge mogu da sadrže veze do veb-sajtova i usluga drugih kompanija koje imaju svoje politike privatnosti. Microsoft Mobile nije odgovorna za politiku privatnosti drugih i preporučujemo da pročitate njihova obaveštenja o privatnosti.

Ukoliko se ne slažete sa ovom Politikom privatnosti, ne koristite naše proizvode i usluge i ne šaljite kompaniji Microsoft Mobile lične podatke.

Koje informacije prikupljamo?

Prikupljamo vaše lične podatke i druge informacije obično kada kupujete, koristite naše usluge ili se registrujete za njih, učestvujete u kampanjama ili istraživanju ili ako sa nama imate neku drugu vrstu interakcije. To uključuje sledeće kategorije: 

 • Aktivacije proizvoda i usluga Microsoft Mobile proizvodi i usluge mogu da zahtevaju elektronsku aktivaciju, pri čemu se tip vašeg uređaja i aplikacije, broj telefona, kao i jedinstveni identifikatori uređaja, aplikacije, mreže i pretplate šalju kompaniji Microsoft Mobile. U zavisnosti od modela uređaja i podešavanja, lokacija uređaja u vreme prvog pokretanja takođe može da se sakuplja.
 • Korišćenje proizvoda i usluga Kada pristupate našim uslugama na mreži, naši veb-serveri automatski prave evidenciju vaše posete. Ova evidencija obično obuhvata IP adresu, vreme pristupanja, sajtove sa kojih dolazite, posećene stranice, korišćene veze i funkcije, pregledani ili traženi sadržaj, tip pregledača ili aplikacije, jezik i druge slične informacije. Takođe pogledajte našu politiku kolačića.

  Naše aplikacije mogu da povremeno kontaktiraju naše servere, npr. da bi proverile da ima ažuriranja ili nam poslale informacije u vezi sa korišćenjem usluge. Osim toga, možemo da vas pozovemo da se pridružite dobrovoljnom poboljšanju proizvoda i usluge ili programima istraživanja gde se sakupljaju detaljne informacije. Više detalja potražite u Dodacima ovoj Politici privatnosti.

 • Informacije koje nam pružate Kada otvorite nalog, obavite kupovinu, zahtevate usluge, ucestvujete u istraživanju ili kampanjama ili na drugi nacin stupate u interakciju sa nama, možemo da od vas zatražimo informacije kao što su vaše ime, adresa e-pošte, broj telefona, fizicka adresa, korisnicka imena i lozinke, povratne informacije, informacije u vezi sa vašim uredajima, uzrast, pol, i jezik, broj bankovnog racuna, detalji kreditne kartice i druge slicne finansijske informacije.

  Takođe čuvamo evidenciju vaših pristanaka, preferenci i podešavanja u vezi sa, npr. podacima o lokaciji, marketingu i deljenju ličnih podataka.

  Vaše transakcije sa nama Cuvamo evidenciju vaših kupovina, preuzimanja, sadržaja koji ste nam pružili, vaših zahteva, ugovora između vas i kompanije Microsoft Mobile, pruženih proizvoda i usluga, detalja o plaćanju i isporuci, vaših kontakata i komunikacija i drugih interakcija sa nama. U skladu sa važećim zakonom možemo da zabeležimo vašu komunikaciju sa našom korisničkom podrškom ili drugim sličnim tačkama kontakta.

 • Podaci o pozicioniranju i lokaciji Usluge zasnovane na lokaciji utvrđuju lokaciju pomoću satelita, mobilne, Wi-Fi ili druge mreže na osnovu metoda pozicioniranja. Ove tehnologije mogu da obuhvataju razmenu podataka o vašoj lokaciji i jedinstvenih identifikatora uređaja i mobilne, Wi-Fi ili druge mreže sa kompanijom Microsoft Mobile. Ne koristimo ove podatke da bismo vas lično identifikovali bez vašeg pristanka.

  Kada koristite naše usluge i funkcije zasnovane na lokaciji, npr. pretragu, navigaciju, planiranje trase zasnovano na lokaciji ili zahtevate podatke o mapi, podaci o vašoj lokaciji se šalju kompaniji Microsoft Mobile kako biste dobili ispravan sadržaj, koji takođe može da sadrži oglašavanje zasnovano na lokaciji.

Zašto obrađujemo lične podatke?

Microsoft Mobile može da obrađuje vaše lične podatke u sledeće svrhe. Jedna ili više svrha se mogu primenjivati istovremeno.

 • Pružanje proizvoda i usluga Možemo da koristimo vaše licne podatke da bismo vam pružili naše proizvode i usluge, obradili vaše zahteve ili na drugi nacin ispunili ugovor izmedu vas i kompanije Microsoft Mobile, da bismo osigurali funkcionalnost i bezbednost naših proizvoda i usluga, da bismo vas identifikovali, kao i sprecili ili istražili prevaru i druge zloupotrebe.
 • Nalozi Za neke usluge je potreban nalog kako biste mogli da upravljate sadržajem i preferencama. Za više informacija pogledajte naš dodatak o nalogu. 
 • Razvoj proizvoda i usluga i upravljanje njima Možemo da koristimo vaše licne podatke kako bismo razvili naše proizvode, usluge, korisnicku službu, prodaju i marketing i upravljali njima. Možemo da kombinujemo licne podatke prikupljene u vezi sa vašom upotrebom odredenog proizvoda i/ili usluge kompanije Microsoft Mobile sa drugim licnim podacima koje imamo o vama, osim u slucaju kada su takvi podaci prikupljeni u drugu svrhu.
 • Komunikacija sa vama Možemo da koristimo vaše licne podatke za komunikaciju sa vama, npr. da bismo vas obavestili da su se naše usluge promenili ili vam slali kriticna upozorenja i druga slicna obaveštenja u vezi sa našim proizvodima i/ili uslugama i da bismo vas kontaktirali u svrhu brige o korisnicima.
 • Marketing, oglašavanje i preporuke Možemo da vas kontaktiramo da bismo vas obavestili o novim proizvodima, uslugama ili promocijama koje možda nudimo i da bismo sproveli istraživanje tržišta kada imamo vaš pristanak ili je to na drugi nacin odobreno. Možemo da koristimo licne podatke da bismo personalizovali ponudu i ponudili vam usluge koje su relevantnije za vas, na primer da bismo dali preporuke i prikazali prilagoden sadržaj i oglase u našim uslugama. To može da obuhvata prikazivanje Microsoft Mobile sadržaja i sadržaja trecih strana.

Da li delimo lične podatke?

Ne prodajemo, dajemo u zakup, izdajemo ili na drugi način otkrivamo lične podatke trećim licima osim ako nije drugačije navedeno u nastavku.

 • Vaš pristanak i usluge deljenja na društvenim mrežama Možemo da delimo lične podatke ako nam za to date pristanak. Neke naše usluge vam mogu dozvoliti da delite lične podatke sa drugim korisnicima usluge ili sa drugim uslugama i njihovim korisnicima. Uvek pažljivo razmotrite pre nego što otkrijete bilo kakve lične podatke ili druge informacije kojima mogu da pristupaju drugi korisnici.

 • Microsoft Mobile kompanije i ovlašćena treća lica Možemo da delimo lične podatke sa drugim Microsoft Mobile kompanijama ili ovlašćenim trećim licima koja obrađuju lične podatke za kompaniju Microsoft Mobile u svrhe opisane u ovoj Politici privatnosti. To može da obuhvati npr. obračun preko mrežnog provajdera ili na drugi način, isporuku kupljenih stavki, pružanje usluga uključujući korisničku službu, upravljanje i analiziranje potrošačkih podataka, kreditne provere, obavljanje istraživanja i upravljanje reklamnim ili drugim takvim kampanjama. Kada kupite Microsoft Mobile proizvod od nas sa paketom provajdera mrežne usluge, može da bude potrebno da razmenimo informacije sa provajderom mrežne usluge kako bismo vam pružili takvu uslugu.

  Možemo da obavljamo zajednički marketing i druge komunikacije sa našim partnerima, npr. vašim mobilnim operaterom. Da bismo izbegli duple ili nepotrebne komunikacije i prilagodili poruku vama, može da bude potrebno da usaglasimo informacije koje je Microsoft Mobile prikupila sa informacijama koje je partner prikupio kada je to dozvoljeno zakonom. 

  Ove ovlašćene treće strane nemaju dozvolu za korišćenje vaših ličnih podataka u bilo koje druge svrhe. Od njih zahtevamo da deluju u skladu sa ovom Politikom privatnosti i koriste odgovarajuće mere bezbednosti da bi zaštitili vaše lične podatke.

 • Međunarodni transferi ličnih podataka Naši proizvodi i usluge mogu da se pružaju pomoću resursa i servera koji se nalaze u različitim zemljama širom sveta. To znači da lični podaci mogu da se prenose preko međunarodnih granica izvan zemlje u kojoj koristite uslugu, uključujući zemlje izvan evropske ekonomske zone (EEA) koje nemaju zakone koji pružaju određenu bezbednost ličnih podataka ili imaju drugačije zakonske regulative o zaštiti podataka, na primer Sjedinjene Američke Države. U takvim slučajevima obezbeđujemo da postoji postoji pravna osnova za takav transfer i da postoji adekvatna zaštita ličnih podataka kao što zahteva važeći zakon, na primer upotrebom standardnih ugovora koje odobravaju nadležni organi (kada je to neophodno) i zahtevanjem drugih adekvatnih tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka.

 • Obavezno otkrivanje Možda ćemo obaveznim zakonom biti primorani da otkrijemo lične informacije nekim nadležnim organima ili trećim licima, na primer pravosudnim organima u zemljama u kojima poslujemo ili treća lica posluju u naše ime. Takođe možemo da otkrijemo ili drugačije obradimo lične podatke u skladu sa važećim zakonom da bismo branili zakonske interese kompanije Microsoft Mobile, na primer u građanskim i krivičnim pravnim postupcima.

 • Spajanja i kupovine Ukoliko odlučimo da prodamo, kupimo, spojimo ili na bilo koji način reorganizujemo naša preduzeća u nekim zemljama, ovo će možda značiti otkrivanje ličnih podataka potencijalnim ili stvarnim kupcima ili njihovim savetnicima ili prisvajanje ličnih podataka od prodavaca i njihovih savetnika.

Kako se odnosimo prema privatnosti dece?

Microsoft Mobile proizvodi i usluge su obično namenjeni opštoj publici. Microsoft Mobile ne sakuplja s namerom informacije o deci bez pristanka njihovih roditelja ili staratelja. Microsoft Mobile objavljuje savete za bezbednost za korišćenje internet usluga na našim veb-sajtovima.

Kako se odnosimo prema kvalitetu podataka?

Odgovorno se zalažemo da lični podaci koje posedujemo budu precizni i da brišemo netačne ili nepotrebne lične podatke.

Podstičemo vas da pristupite svojim ličnim podacima preko svog naloga s vremena na vreme kako biste obezbedili da su tačni.

Koje korake poduzimate za zaštitu ličnih podataka?

Privatnost i bezbednost su glavni preduslovi za stvaranje i isporuku naših proizvoda i usluga. Posebno smo obratili pažnju na rešavanje pitanja povezanih sa privatnošću i bezbednošću. Primenjujemo interne smernice i pravila pomoću odgovarajućeg izbora aktivnosti, uključujući proaktivno i reaktivno upravljanje rizikom, bezbedni i privatni inženjering, obuku i procene. Poduzimamo odgovarajuće korake kao bismo razrešili probleme sa bezbednošću na mreži, fizičkom bezbednošću, rizikom od gubitka podataka i drugim takvim rizicima, uzimajući u obzir rizik koji predstavlja obrada i priroda podataka koji se štite. Takođe, ograničavamo pristup našim bazama podataka koje sadrže lične podatke na ovlašćene osobe koje imaju opravdanu potrebu za pristup tim informacijama.

Kako koristite kolačiće i veb-svetionike?

Microsoft Mobile koristi kolačiće, veb-svetionike i drugu sličnu tehnologiju za upravljanje našim veb-sajtovima i njihovo poboljšavanje, kao i poboljšavanje naše ponude. Takođe koristimo kolačiće za personalizaciju i prikazivanje oglasa. Neki Microsoft Mobile veb-sajtovi koriste tehnologije oglašavanja trećih strana, kao što je DoubleClick, za prikazivanje oglasa.

Naši domeni mogu da obuhvataju elemente treće strane koji postavljaju kolačiće u ime treće strane, npr. u vezi sa društvenom mrežom treće strane. Posetite našu politiku o kolačićima da biste saznali više o tome kako Microsoft Mobile koristi kolačiće i kako možete da onemogućite kolačiće pomoću podešavanja u pregledaču ili na drugi način.

Koja su vaša prava?

Imate pravo da znate koje lične podatke čuvamo o vama. Imate pravo da tražite da svi nekompletni, netačni, nepotrebni ili zastareli lični podaci budu izbrisani ili ažurirani. Imate pravo da otkažete pretplatu na reklamne poruke i da zahtevate da prestanemo da obrađujemo vaše lične podatke u svrhu direktnog reklamiranja ili zbog drugog ubedljivog pravnog razloga. Međutim, ako onemogućite marketinšku i drugu komunikaciju od kompanije Microsoft Mobile, kritična upozorenja će vam se i dalje slati.

Možete da primenite svoja prava tako što ćete nas kontaktiratiovde ili tako što ćete upravljati svojim nalogom i izborima preko dostupnih alatki za upravljanje profilom na uređaju i našim uslugama. U nekim slučajevima, naročito kada se radi o brisanju ličnih podataka ili prestanka njihove obrade, ovo takođe može da znači da nećemo moći da nastavimo da vam pružamo usluge.

Ko kontroliše vaše lične podatke?

Kontrolor vaših ličnih podataka je Microsoft Mobile Oy sa adresom Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland.

Pored toga filijala kompanije Microsoft Mobile koja dostavlja proizvod ili uslugu može biti kontrolor ličnih podataka. Možete da pronađete identitet kontrolora i njegove kontakt detalje u odredbama i uslovima takvog proizvoda ili usluge ili pomoću kontakt informacija koje su date na primenljivim Microsoft Mobile veb-sajtovima.

Ukoliko imate pitanja koja se tiču delovanja kompanije Microsoft Mobile u vezi sa privatnošću, kontaktirajte nas na adresi:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finska 

Američki zakon o privatnosti Safe Harbor

Lične informacije sakupljene na Microsoft Mobile sajtovima i uslugama mogu da se skladište i obrađuju u Sjedinjenim Državama ili bilo kojoj drugoj zemlji u kojoj Microsoft ili njegovi partneri, podružnice ili pružaoci usluga imaju objekte. Microsoft poštuje okvir SAD-EU Safe Harbor i okvir SAD-Švajcarska Safe Harbor kao što je izneto od strane Ministarstva trgovine SAD u vezi sa sakupljanjem, korišćenjem i zadržavanjem podataka iz Evropske ekonomske unije i Švajcarske. Da biste saznali više o programu Safe Harbor i pregledali naš certifikat, posetite http://www.export.gov/safeharbor/.

Kao deo učestvovanja kompanije Microsoft u programu Safe Harbor, koristimo TRUSTe, nezavisnu treću stranu, za razrešavanje sporova koje imate u vezi sa nama u pogledu naših politika privatnosti i praksi. Ako želite da kontaktirate TRUSTe, posetite https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Izmene ove politike privatnosti

Microsoft Mobile povremeno može da izmeni ovu Politiku privatnosti ili promeni, modifikuje ili povuče pristup ovom sajtu bilo kada bez prethodnog obaveštenja. Međutim, ako izmene Politike privatnosti budu značajne i potencijalno štetne, Microsoft Mobile će postaviti obaveštenje u kojima opisuje ove promene na početak politike i na početnu stranicu ovog sajta koje će tu stajati 30 dana. Preporučujemo da povremeno ponovo posetite ovu politiku privatnosti da biste saznali da li ona sadrži takve izmene.

Želeli bismo povratne informacije

Kada završite, pošaljite povratne informacije o našem veb-sajtu

Učestvujte u kratkoj anketi da biste nam rekli kakvo je bilo vaše iskustvo na mreži. Kada završite sa pregledanjem, anketa će se otvoriti.

Kliknite na dugme ispod samo kada završite sa pregledanjem

Hvala!

Anketa će se pojaviti kada izađete sa sajta.

Kada završite, pošaljite povratne informacije o našem veb-sajtu

Kliknite na dugme ispod samo kada završite sa pregledanjem

Hvala!

Anketa će biti poslata e-poštom.