HERE Drive+

HERE_Drive_HERO_2000x1000
Hämta HERE Drive+ för Windows Phone 8.

Hämta genom att skanna QR-koden eller gå till Windows Phone Store i telefonen och sök efter ”HERE Drive+”.

Hämta HERE Drive för Windows Phone 7.

Windows Phone 7-användare kan skanna QR-koden eller gå till Windows Phone Store i telefonen och söka efter ”HERE Drive”.

HERE Drive+

HERE Drive+ med röstvägledd navigering hjälper dig att nå din destination tryggt och säkert. Och med riktigt offline-support behöver du aldrig komma vilse - inte ens om du saknar dataanslutning.

HERE_Drive_ksp_1_1500x1500