Smartare vardag

Varje smartphone är ett fantastiskt fönster mot världen, din värd. En bärbar anslutning till miljarder människor och åtkomst till summan av mänsklig kunskap.

Du vill naturligtvis att fönstret ska vara så bra som möjligt men den verkliga styrkan ligger i vad du gör med den möjligheten, hur du formar ditt arbetsliv, ditt liv.

Valet av rätt smartphone är bara början till att förbättra dina prestationer. Samma nivå av omsorg och uppmärksamhet som ingår i designen av en Nokia-telefon kan tillämpas på din utformning av vardag och arbete. Vi tror inte att produktivitet bara handlar om att utföra mer på kortare tid. Vi tror att livet förbättras när du kan utföra saker på ett smart sätt, när du kan göra saker enklare, utan krångel och med sinnesro.

Smartare vardag vill inspirera dig till att få ut det mesta möjliga av dina affärer genom att presentera ledande metoder för produktivitet, samarbete och teknikmedvetenhet för dig. Vi delar med oss idéer från företagsledare och innovatörer som ger en unik syn på kreativitet, ledarskap och management, och av berättelser från Nokia.

Det här kvartalet är startpunkten och vi börjar med ’utforma dagen’ med tankar om hur vi arbetar i en tid där vi kan vara ständigt tillgängliga, där vi kan välja när och hur vi ska ha åtkomst till vårt arbete och hur detta gör det möjligt för oss att åstadkomma mer än tidigare.

Välkommen att dela våra tankar och idéer om hur vi kan utvecklas som individer och professionella. Nokia@Work lever och växer på Twitter och LinkedIn!

fiilis-6

Vi utvecklar också fler ämnen:

Mobila sinnen

Kan telefonen göra dig smartare? Och använd på fel sätt, kan den göra dig dummare? Både i fråga om sociala nätverk och omvälvande teknik rasar debatten om huruvida kraften i webben som är tillgänglig överallt och när som helst verkligen är bra för vårt sätt att tänka och arbeta.

Team som fungerar

Team behöver etablera en produktiv, stödjande kultur som använder teknik för att få ut som mycket som möjligt från den. Förväntningar på ständigt tillgänglig kommunikation och myter om dygnet-runt-arbetande superarbetare kan vara helt förödande och skada produktiviteten. Så hur uppnår team toppprestationer?

Ökande flexibilitet

Det talas mycket om organisatorisk elasticitet och responser på ‘det nya normala’ som ibland kallas VUCA - Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity (föränderlighet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet). Enligt aktuell forskning av psykologer kan ökad flexibilitet i vårt beteende hjälpa oss att acceptera förändring. Detta förstärker vår förmåga som individer, team och organisationer att anpassa oss och nå framgång i en oförutsägbar värld.

Vi uppskattar dina synpunkter

Vi uppskattar dina synpunkter

Delta i en kort undersökning och berätta hur du upplevde ditt onlinebesök När du har bläddrat klart visas en undersökning som du kan fylla i.

Vill du svara på en kort enkätundersökning?

Tack!

En undersökning visas när du lämnar webbplatsen.

Vi uppskattar dina synpunkter

Vill du svara på en kort enkätundersökning?

Tack!

En undersökning kommer att skickas med e-post.