Gäller från 25.04.2014

Din sekretess i kartappar

I Nokias sekretesspolicy beskrivs hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder våra produkter och tjänster. Dessutom gäller nedanstående information för din användning av kartappar, inklusive Maps, Drive, Check-In och guider ("tjänsten").

Syftet med det här dokumentet är att ge bakgrundsinformation om databearbetning för olika funktioner i tjänsten. Funktionerna i tjänsten gör det möjligt för dig att hitta platser och adresser på en karta, interagera med dem och få tillgång till relevant innehåll samt platsbestämma dig själv på en karta. Med navigering kan du hitta den bästa vägen till din destination, även inne i byggnader. Du kan också checka in på en plats. Du kan återuppleva och dela din vistelse på en plats med dina vänner på olika tjänster för sociala nätverk (SNS).

Tjänsterna inkluderar också guider som ger dig information om relevant innehåll och tjänster på platsen som tillhandahålls av tredje part. Vi uppmanar dig att ta del av sekretesspolicierna från sådana tredje parter när du interagerar med dem. Nokia har inte kontroll över och är inte ansvarigt för innehåll och funktioner i sådana tjänster.

Vilken information samlar Nokia in?

Vi samlar in följande informationskategorier:

Registrerings- och kontaktuppgifter

Vissa funktioner kan kräva att du använder ett Nokia-konto, till exempel när du vill dela din plats med andra användare eller synkronisera dina kontakter. Du kan fortsätta använda andra funktioner i tjänsten utan att registrera dig.

Platsdata och platsinformation

Vår tjänst använder information om den plats där du befinner dig (”platsdata”) och information om platser (”platsinformation”). Platsdata visar var du just nu befinner dig eller var du har varit. Platsdata baseras på tillgängliga positioneringsmetoder, till exempel A-GPS eller IP-adress. I många enhetsmodeller indikerar tjänstens användargränssnitt med en ikon vilken positioneringsmetod som används. Platsinformation är allmän information som gäller en särskild geografisk plats (t.ex. en stad eller en restaurang) som du kan ha informerat oss om, t.ex. dina favoritplatser.

Om inte annat anges använder vi slumpmässiga identifierare i kombination med dina platsdata som inte identifierar dig personligen.

När du börjar använda tjänsten aktiveras dina valda positioneringsmetoder i programmet i syfte att hämta din nuvarande plats (mer information om positioneringsmetoder följer nedan).

Tjänsten kan komma att skicka dina platsdata till Nokia när du använder platsaktiverade funktioner i tjänsten online, som när du frågar om information om närbelägna tjänster eller erbjudanden, använder väderfunktioner, delar din plats eller använder incheckningsfunktioner liksom även när tjänsten efterfrågar nya kartor för nya områden som du har navigerat till. Som vidare anges nedan kan platsdata samlas in när du använder navigeringsfunktioner. Det sker enbart i syfte att förbättra tjänsten utan att identifiera dig personligen. Platsinformation kan skickas till Nokia till exempel när du synkroniserar dina favoriter eller checkar in på en plats.

Information om användning av tjänsten

Vi kan komma att samla in allmän statistikinformation om vilka funktioner i tjänsten som har använts med din enhet, t.ex. sessionens varaktighet, antal klickar på olika funktioner, huruvida tjänsten användes online eller offline eller annan liknande information utan att samla in dina platsdata. I offlineläge kan den här informationen finnas lagrad i din enhet för ytterligare bearbetning. Den skickas till oss när du använder tjänsten online och tas sedan bort från din enhet.

När du använder funktionerna bilnavigering eller min position som ingår i tjänsten skickas platsdata, hastighet, riktning och tidsstämpel från din enhet till Nokia i syfte att upptäcka trafikstockningar, trafikmönster, ändrade vägförutsättningar och andra förutsättningar för att vi ska kunna ge dig bättre service. Denna information analyseras för att utskilja vägar och trafikmönster och innehåller en identifierare som är densamma hela vägen. Informationen skickas till oss när du använder tjänsten online eller, i det fall du använder tjänsten offline, när du ansluter din enhet via Nokia Suite eller Map Loader på datorn eller via tillgängliga Wi-Fi-anslutningar. Informationen tas därefter bort från din enhet.

Teknisk information och dina transaktioner

När du använder Tjänsten online kan viss teknisk information samlas in automatiskt av Nokia, som den mobila enhetens typ, unika identifierare för enheten eller nättjänstleverantören, IP-adress, tidszon, tekniska uppgifter om din klient samt dina transaktioner med Nokia.

Vår användning av dina data

Icke-personlig användning av platsdata eller platsinformation

Vi kopplar inte insamlade platsdata eller platsinformation till annan personligt identifierbar information som till exempel Nokia-kontot, såvida du inte har bett oss göra det. Om du till exempel pekar på en plats i en karta för att lägga till den som favorit kombinerar vi inte denna information med dina platsdata såvida du inte har bett oss göra det. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra sammankoppling av dina platsdata med annan personligt identifierbar information utan din tillåtelse.

Tillhandahållande av Tjänsterna

Som beskrivs mer ingående i sekretesspolicyn används den information som samlats in av tjänsten för att tillhandahålla tjänsten till dig, utveckla våra produkter och tjänster samt kommunicera med dig.

Vi kan också använda informationen för att förbättra sökfunktionen och ge rekommendationer så att vi blir bättre på att hjälpa dig att hitta en plats du gillar.

Platsbaserad annonsering

Tjänsten kan omfatta platsbaserad annonsering eller annat liknande innehåll. Du kommer inte att platsbestämmas separat i detta syfte. Om du till exempel efterfrågar väderinformation kan du komma att få reklaminnehåll som är anpassat till den platsen.

Dina val

Tjänsten erbjuder olika val som låter dig styra hur dina platsdata och annan information ska samlas in.

Du kan använda tjänsten offline eller online. Inga platsdata eller annan information skickas till Nokia om du enbart använder tjänsten i offline-läge. Observera att din enhet ändå kan ha lagrat information som kan komma att skickas till Nokia, så som förklarats tidigare i det här dokumentet. Mer information om datainsamling relaterad till användning av olika positioneringsmetoder finns även nedan.

Du kan välja i vilken utsträckning du vill medverka i utvecklingen av Nokias produkter och tjänster. Du kan avaktivera insamling av statistisk information och insamling av anonyma platsdata för funktionerna bilnavigering och min position genom att ändra inställningarna i tjänsten. Tjänsten tillåter att du raderar din incheckningshistorik.

Informationsdelning

Dina platsdata delas inte med andra tjänstleverantörer eller annonsörer utan din tillåtelse.

Tjänsten kan låta dig dela platsdata eller platsinformation i ett socialt nätverk. Tjänsten omfattar även innehåll från och länkar till webbplatser och tjänster från tredje part. När du interagerar med dessa platser och tjänster kan du komma att lämna information till dem om din nuvarande plats tillsammans med en slumpmässig anonym identifierare i reklamsyfte. Vi rekommenderar att du kontrollerar dina inställningar och tar del av sekretesspolicies för sådana sociala nätverk och tredje parter för att få information om hur de behandlar din information.

Som beskrivs mer ingående i sekretesspolicyn kan vi dela din personliga information:

med ditt samtycke,
med Nokia-företag och auktoriserade tredje parter som bearbetar personuppgifter för vår räkning,
där det finns juridiska krav att göra så.
Information om positioneringsmetoder

Beroende på din enhet och dina inställningar kan tjänsten använda flera olika positioneringsmetoder för att avgöra var du befinner dig. Dessa positioneringsmetoder kan använda satellit, Wi-Fi eller andra nätverksbaserade platsdata. Den kombinerade användningen av dessa positioneringsmetoder bidrar till att Nokia kan erbjuda bästa möjliga exakthet vad gäller positionering även i områden med låg täckning och inuti byggnader.

Beroende på tillgängliga platsinställningar kan din enhet ansluta till andra tjänstleverantörers servrar, till exempel operatörer som inte styrs eller hanteras av Nokia. Vi rekommenderar att du kontrollerar dina inställningar och tar del av sekretesspolicies för sådana tjänstleverantörer för att få information om hur de behandlar dina platsdata.

Vilken information samlas in?

A-GPS- och WiFi/WLAN-baserade positioneringsmetoder utgår från kända mobilbasstationer (cell-id) och WiFi/WLAN-platser. När du använder dessa positioneringsmetoder utbyter din enhet informationen med en positioneringsserver för att ge dig snabbare och exaktare platsdata.

När du använder A-GPS-positionering skickar enheten information om GPS-plats (om tillgänglig) och cell-id för närbelägna mobilbasstationer till en positioneringsserver. När du använder WiFi/WLAN-positionering skickar enheten information om GPS-plats (om tillgänglig), MAC-adress, signalstyrka och placering av WiFi/WLAN-tillgängliga nätverk till en positioneringsserver. När du använder cell-id-baserade positioneringsmetoder skickas information om cell-id för närbelägna mobilbasstationer till en positioneringsserver. Beroende på positioneringsmetod samlas dessutom sådana data som identifierare för unika enheter eller nätverksleverantörer in.

Annan information, till exempel innehållet i nätverkstrafiken, IP-adress eller SSID/nätverksnamn samlas inte in av Nokia inom ramen för våra positioneringsmetoder.

Om du enbart använder GPS- eller satellitbaserade positioneringsmetoder skickas inga platsdata eller annan information till Nokia som en del av positioneringsmetoden. Observera dock att tjänster som är beroende av olika positioneringsmetoder kan använda de platsdata som skapats genom en positioneringsmetod.

Hur använder vi den insamlade informationen?

A-GPS, cell-id-baserad plats och Wi-Fi/WLAN-positionering bygger på den kända platsen för ett cell-id eller en Wi-Fi/WLAN-plats. Den insamlade informationen behandlas för att att ge dig tillförlitliga platsdata och även för att upprätthålla exaktheten i den information som lagras i vår positioneringsserver, till exempel för att verifiera att en cell-id-plats är korrekt.

Information som samlas in i våra positioneringsservrar lagras oberoende och separat från databaser som hör till andra Nokia-tjänster. Den behandlas anonymt och kopplas inte samman med den information som samlas in vad gäller din användning av tjänsten, ditt Nokia-konto eller annan personligt identifierbar information. Ingen information delas med andra tjänstleverantörer eller annonsörer.

Dina val

Du kan när som helst aktivera och avaktivera en eller flera positioneringsmetoder i dina enhetsinställningar. När en funktion är avaktiverad samlas inga relaterade data in. Beroende på din enhet kan du även modifiera positioneringsservern vad gäller vilken information som skickas i samband med att du använder positioneringsmetoder.

Övrig information

Vi råder dig att tänka efter när du namnger dina favoritplatser. Om du till exempel inte vill att alla användare av tjänsten ska veta var du bor bör du inte ge platsen där du bor namnet "hemma" och dela den med alla användare.

Meddela oss om du upptäcker innehåll som du anser vara olämpligt. Mer information om vår sekretessrutiner finns i vår sekretesspolicy. Information om tjänsten finns på våra supportsidor.

Du kan kontakta oss via vår kundtjänst eller på följande adress:

Nokia Corporation
c/o Privacy
Karakaari 7
02610 Espoo
Finland

Vi uppskattar dina synpunkter

När du är klar kan du lämna feedback om vår webbplats

Delta i en kort undersökning och berätta hur du upplevde ditt onlinebesök När du har bläddrat klart visas en undersökning som du kan fylla i.

Klicka inte på knappen nedan förrän du har surfat klart

Tack!

En undersökning visas när du lämnar webbplatsen.

När du är klar kan du lämna feedback om vår webbplats

Klicka inte på knappen nedan förrän du har surfat klart

Tack!

En undersökning kommer att skickas med e-post.