Frågor och svar - Jag får ingen nätverkssignal på min Lumia-telefon

  1. Kontrollera signalstyrkan på telefonens skärm och gå till ett ställe där det är bättre mottagning. Om du hela tiden upplever att signalstyrkan är låg på ett visst ställe kan det hända att täckningen är dålig där. Kontakta operatören för mer information.
  2. Ta bort eventuella extra höljen eller skal från telefonen för att kontrollera om dessa påverkar signalstyrkan.
  3. Ange att telefonen endast ska använda 2G-nätverk (GSM) (Inställningar > mobilnät > Högsta anslutningshastighet) om operatören inte tillåter att du använder 3G- eller 4G-tjänster.
  4. Sätt flygplansläge och tillbaka till Av i Inställningar. Då återställs den aktiva anslutningen.
  5. Kontrollera att SIM-kortet är isatt ordentligt. Använd inte SIM-kort som ändrats för att passa i SIM-platsen.
  6. Om det är möjligt ska du prova ditt SIM-kort i en annan telefon.