Var hittar jag modellnamnet?

Nokia Lumia-telefoner:

Gå först till ”Inställningar” och sedan till ”Om”. ”Telefoninformation” visar information om din telefons modell, till exempel ”Nokia Lumia 800”.

Övriga Nokia-telefoner:

Ange *#0000# på telefonens knappsats. Din telefons modell och produktkod visas på displayen.

På äldre telefoner är de här numren tryckta på en vit etikett i batterifacket, under batteriet.

Alla telefoner och tillbehör:

Identifiera telefonens modell genom att titta efter i telefonens eller tillbehörets originalförpackning, på kvittot eller annan relevant pappersbaserad avtalsinformation.