Nokia Lumia 920 - Lägga till en postlåda

Använder du olika e-postadresser för jobb och fritid? Du kan lägga till flera olika postlådor i din telefon.

Du måste vara ansluten till internet för att kunna ställa in e-post i telefonen.

Om du inte loggade in på ditt Microsoft-konto första gången du slog på telefonen kan du göra det nu. När du lägger till ett Microsoft-konto till telefonen läggs ett e-postkonto automatiskt till.

  1. Tryck på ikonen E-post på startsidan.
  2. Tryck på ett konto och ange användarnamn och lösenord.

    Tips! Om du vill lägga till din e-postadress, dina kontakter och din kalender från jobbet i din telefon kan du använda avancerat. Ange användarnamn och lösenord, tryck på Exchange ActiveSync och ange den efterfrågade informationen.

  3. Tryck på logga in.

    Tips! Beroende på ditt e-postkonto kan du också synkronisera andra objekt än bara e-postmeddelanden till telefonen, till exempel kontakter och kalendern.

Om telefonen inte hittar dina e-postinställningar kan du använda avancerat. Då behöver du veta vilken typ e-postkontot är och adresserna till servrarna för inkommande och utgående e-post. Du kan få den här informationen från din e-postleverantör.

Om du vill veta mer om konfiguration av olika e-postkonton kan du titta under avsnittet Anvisningar på http://www.windowsphone.com/.

Lägga till en postlåda vid ett senare tillfälle

  1. Tryck på ikonen Alternativ > lägg till e-postkonto och ett konto i din postlåda och logga in.

Ta bort en postlåda

  1. Svep åt vänster och tryck på ikonen InställningarInställningar > e-post+‎konton. Håll ned på postlådan och tryck på ta bort.