Nokia Stadsguide - Hur raderar jag en sökning i Nokia Stadsguide?

Välj och håll ned på sökposten och välj ta bort.