Nokia Stadsguide - Hur växlar jag mellan kilometer och miles i Nokia Stadsguide?

Välj … > inställningar > avståndsenhet