Nokia X3-02 - Telefonen känns varm

Försök att minimera antalet program och funktioner som du använder vid ett och samma tillfälle.

I de flesta fall är det normalt att telefonen blir varmare, till exempel när du använder flera prestandakrävande appar på en gång, lyssnar på musik under en längre tid eller när telefonen laddas. Den omgivande temperaturen kan också göra att telefonen blir varmare.

Telefonen uppfyller Nokias höga teststandarder för säkerhet. Nokia uppfyller också den internationella säkerhetsstandarden (IEC 60950-1) samt landsspecifika krav.

För att undvika att bli för varm och för att skydda sig själv kan telefonen sakta ned sig själv automatiskt, stänga appar och, om det blir nödvändigt, stänga av sig.