Programuppdatering för Nokia Lumia med Windows Phone 8

Software update for Nokia Lumia with Windows Phone 8 Med Windows Phone 8 har din Nokia Lumia stöd för trådlösa OTA-uppdateringar (Over the Air ) och det är nu enklare än någonsin att uppdatera Nokia Lumia. Du behöver inga kablar och ingen dator. Det är bara att hämta och installera uppdateringen via telefonen och en Internetanslutning – lämpligast med Wi-Fi.

Läs mer om de senaste fördelarna för dig

Kompatibilitet

Nokia Lumia 620, 810, 820, 822 och 920.

Gå till huvudsidan för support och välj din telefon om du vill veta mer om den senaste uppdateringen för dig.

Hur uppdaterar jag min Nokia Lumia med Windows Phone 8?

Programuppdateringar från Nokia och Microsoft är säkra att installera och dina inställningar, appar, bilder och SMS är i tryggt förvar.

Programuppdateringar är gratis, men för att hämta en uppdatering behöver du Internetanslutning vilket kan innebära kostnader för datatrafik. Mer information om möjliga kostnader får du av din nätoperatör. För att hålla datakostnaderna nere rekommenderar vi att du använder en Wi-Fi-anslutning.

Din telefon aviserar när det finns en uppdatering för dig.

Steg 1. För att visa och installera uppdateringarna är det bara att peka på aviseringen och följa instruktionerna som visas på telefonen. Du kan installera uppdateringen omedelbart eller skjuta upp uppdateringen till ett passande tillfälle.

Steg 2. Uppdateringen tar omkring 15-30 minuter, men kan ta upp till 60 minuter. Du kommer inte att kunna använda telefonen under installationen. Det är ingen fara om telefonen startar om flera gånger under processen, det är helt normalt.

Steg 3. Uppdateringen lyckades! Nu kan du använda telefonen och utnyttja de nya funktionerna och den förbättrade upplevelsen.

Tips: Vi rekommenderar att du använder en Wi-Fi-anslutning för uppdateringen.

Se videon om hur du uppdaterar telefonen

Hur får jag veta om det finns uppdateringar för min Nokia Lumia-telefon?

Tillgängligheten till uppdateringar kan variera beroende på vilken telefonmodell du har, vilken region du befinner dig i och vilken operatör du har.

Din telefon letar automatiskt efter uppdateringar en gång i veckan. Om du har en Wi-Fi -anslutning hämtar din telefon uppdateringen när den är tillgänglig. För att ändra inställningarna eller leta efter uppdateringar manuellt är det bara att peka på Inställningar > Telefonuppdatering.

Hur förbereder jag för en uppdatering?

  • Ett uppdateringspaket kan vara flera megabyte stort. Därför rekommenderar vi att du använder en Wi-Fi-anslutning när du hämtar uppdateringen. Detta är också telefonens standardmetod för anslutning. Mer information om hur du ansluter och använder en Wi-Fi-anslutning finns på Microsofts supportsida.
  • Se till att telefonens batteri är tillräckligt laddat innan du startar uppdateringen. Om batteriet är dåligt laddat laddar du det innan du startar uppdateringen.
  • Kontrollera att telefonen har rätt tid och datum. Om du har fel tid eller datum kan telefonen inte komma åt uppdateringarna.
  • Se till att det finns tillräckligt med utrymme i telefonen för uppdateringen. Om det behövs tar du bort några program eller andra större objekt. Mer information finns på Microsofts supportsida.
  • Vi rekommenderar även att du gör en säkerhetskopia före programuppdateringen. Mer information finns på Microsofts supportsida.

Hur gör jag om det uppstår problem vid installationen av uppdateringen?

Om uppdateringen misslyckas behåller telefonen den förra programuppdateringen med intakta data. Skriv ned eventuella felkoder som visas. Med hjälp av den här informationen kan du kontrollera vad som gick fel på Microsofts supportsida.

Om du inte hittar en lösning på ditt problem i informationen ovan kan du söka i vårt diskussionsforum och på Microsofts supportsidor.