Webbplatsens villkor

4Genom att använda sidorna för Enheter och Tjänster (som refererar till och är länkade till dessa villkor) godkänner du följande villkor: Om du inte godkänner nedanstående villkor, vänligen observera att du inte tillåts använda webbplatsen.

Innehållet på dessa webbsidor är Copyright © Microsoft Mobile Oy 2014 ("Microsoft"). Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i någon form utan skriftligt tillstånd från Microsoft är förbjudet utom i enlighet med nedanstående villkor. Microsoft tillåter att du besöker dessa webbsidor på din dator eller skriver ut kopior av utdrag från dessa sidor endast för personligt bruk och inte för spridning om inte detta godkänts skriftligen av Microsoft. Enskilda dokument på dessa webbsidor kan vara föremål för ytterligare villkor som anges i dessa dokument.

Användningen av denna webbplats och innehållet på den tillåts för privat, icke-kommersiellt bruk. Användningen av pressmeddelanden och andra dokument som klassificerats som offentliga är tillåten för offentlig kommunikation förutsatt att källan för informationen nämns.

Denna webbplats och dess innehåll tillhandahålls som en tjänst för dig. Innehållet på dessa webbsidor tillhandahålls på basis av "i befintligt skick" och "som tillgängligt". Microsoft garanterar inte att dess webbsidor kommer att vara utan avbrott eller felfria. Microsoft förbehåller sig rätten att revidera sidorna eller ta bort tillgången till dem när som helst. INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT ELLER ICKE-INTRÅNG ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, UTFÄRDAS VAD GÄLLER TILLGÄNGLIGHET, RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DESSA SIDOR. MICROSOFT  ANSVARAR INTE FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIG ELLER SÄRSKILD SKADA ELLER FÖLJDSKADA, UTEBLIVEN VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA TJÄNST, ÄVEN OM MICROSOFT HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV VISSA GARANTIER ELLER ANSVARSBEGRÄNSNINGAR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG. MICROSOFTS ANSVAR SKULLE I SÅDANA FALL VARA BEGRÄNSAT TILL DEN STÖRSTA OMFATTNING SOM LAGEN TILLÅTER.

För att förenkla tillgängligheten för dig kan Microsoft inkludera länkar till webbplatser på Internet som ägs eller drivs av tredje part. Genom att länka till en sådan tredje parts webbplats, ska du kontrollera och godkänna den webbplatsens regler för användning innan du använder någon sådan plats. Du godkänner också att Microsoft inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser och inte kan ta något ansvar för material som skapats eller publicerats på sådana webbplatser från tredje part. Dessutom innebär en länk till en icke-Microsoft-webbplats inte att Microsoft stöder webbplatsen eller de produkter eller tjänster som erbjuds på en sådan tredjepartswebbplats.

Genom att skicka material till någon av våra servrar, exempelvis genom e-post eller via dessa webbsidor, godkänner du att: (a) materialet inte innehåller något som är olagligt eller på annat sätt olämpligt för publicering, (b) du kommer att använda rimliga ansträngningar för genomsöka och ta bort eventuella virus och annat smittsamt eller destruktivt innehåll innan något material skickas, och (c) du äger materialet eller har obegränsade rättigheter att förse oss med det och Microsoft får publicera materialet utan kostnad och/eller inkorporera materialet eller andra företeelser beskrivna i materialet i våra produkter utan ansvar eller skuld (d) du samtycker till att inte vidta åtgärder mot oss angående material som du skickar och du samtycker till att gottgöra oss om en tredje part vidtar åtgärder mot oss med avseende på det material du skickar.

Microsoft granskar inte och kan inte granska innehållet som publicerats av användare på Microsofts webbplats och ansvarar inte för sådant innehåll. Microsoft kan när som helst efter eget gottfinnande ta bort innehåll som publicerats av användare.

Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Corporation. Produktnamnen är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation eller Nokia Corporation, eller deras dotterbolag. Andra namn på produkter och företag som nämns här kan vara varumärken eller namn på varumärken som tillhör respektive ägare. Din tillgång till denna webbplats ska inte tolkas som beviljande, utifrån antagande, estoppel-argument eller på annat sätt, någon licens eller rätt att använda märken som visas på webbplatsen utan föregående skriftligt medgivande från Microsoft eller Nokia Corporation eller tredje part som innehar dessa.

Copyright © Microsoft Mobile Oy 2014. Med ensamrätt.

Vi uppskattar dina synpunkter

När du är klar kan du lämna feedback om vår webbplats

Delta i en kort undersökning och berätta hur du upplevde ditt onlinebesök När du har bläddrat klart visas en undersökning som du kan fylla i.

Klicka inte på knappen nedan förrän du har surfat klart

Tack!

En undersökning visas när du lämnar webbplatsen.

När du är klar kan du lämna feedback om vår webbplats

Klicka inte på knappen nedan förrän du har surfat klart

Tack!

En undersökning kommer att skickas med e-post.