Pogodba za programsko opremo za končnega uporabnika

Pogodba za programsko opremo za končnega uporabnika

Microsoft Mobile vam dobavlja programsko opremo in vsebino, ki je v lasti družbe Microsoft Mobile ali njegovih licencodajalcev (»Programska oprema«). To je pogodba med vami in družbo Microsoft Mobile Oy ter njenimi lastniško povezanimi družbami, oziroma če ste rezident ZDA, med vami in družbo Nokia Inc, in nadomešča vse prejšnje dogovore v povezavi s Programsko opremo. To je pogodba o omejenih nekomercialnih pravicah končnega uporabnika in ne prodajna pogodba.

Če ne upoštevate katere koli določbe te pogodbe, vaše pravice končnega uporabnika prenehajo veljati samodejno in takoj, ne da bi vas morala družba Microsoft Mobile o tem obvestiti.

V svoji napravi in/ali računalniku Microsoft Mobile lahko namestite in uporabljate en izvod Programske opreme. Microsoft Mobile vam niti izrecno niti nakazano ne podeljuje nobene druge pravice ali licence. Programske opreme ne smete prenašati, distribuirati, spreminjati, prevajati, prodajati, zanjo izdajati nadaljnje licence, je dajati v najem ali zakup, na njej izvajati obratnega inženirstva ali drugače poskušati odkriti njeno izvorno kodo ali izdelovati njene izvedenke. Za programsko opremo z odprtokodno licenco veljajo ustrezno pogoji odprtokodne licence.

Vaša naprava lahko preverja razpoložljivost posodobitev programske opreme od Microsoft Mobile. Microsoft Mobile vam lahko ponudi posodobitve Programske opreme, za katere presodi, da so kritične ali zelo pomembne, in v takšnem primeru ne morete nadaljevati uporabe prejšnje različice Programske opreme.

Za Programsko opremo morda velja nadzor izvoza v skladu s predpisi ameriške uprave za izvoz (U.S. Export Administration) in drugimi predpisi za nadzor izvoza ali uvoza. Soglašate, da boste strogo upoštevali vse veljavne uvozne in izvozne predpise, in potrjujete, da ste odgovorni za pridobitev dovoljenj za izvoz, ponovni izvoz, prenos ali uvoz Programske opreme.

Do največjega obsega, dovoljenega z veljavno zakonodajo, (i) je Programska oprema dobavljena »TAKŠNA, KOT JE«, brez kakršne koli garancije ali podpore; in (ii) družba Microsoft Mobile, njeni zaposleni in licencodajalci niso odgovorni za kakršno koli škodo, vključno z neposredno in posredno, vendar ne omejeno nanju.  Če zakonodaja na vašem območju sodne pristojnosti ne dovoljuje izključitve odgovornosti, dovoljuje pa omejitev odgovornosti, znaša največje povračilo, ki ga lahko prejmete, 50 USD.

Pogoji niti ne izključujejo niti ne omejujejo vaših pravic v državi prebivanja, ki jih po zakonu ni mogoče opustiti. Če se za katero od določil te pogodbe ugotovi, da je pravno neveljavno, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil.

Za to pogodbo veljajo zakoni Finske ne glede na kolizijo med zakonskimi določili. Če ste rezident ZDA, ne glede na izbiro zakonskih določil, navedenih v pogodbi, zanjo veljajo zakoni države New York. V tem primeru za vsakršno tožbo za uveljavitev te pogodbe velja izključna sodna pristojnost in krajevna pristojnost ustreznega zveznega ali državnega sodišča v okrožju New York v državi New York.

Pošljite nam povratne informacije

Ko končate, posredujte svoje mnenje o našem spletnem mestu

Izpolnite kratko anketo in nam zaupajte, kakšna je bila vaša spletna izkušnja. Ko boste končali brskanje po spletnem mestu, se bo odprla anketa.

Spodnji gumb kliknite samo po koncu brskanja

Hvala!

Anketa se bo odprla ob izhodu s spletnega mesta.

Ko končate, posredujte svoje mnenje o našem spletnem mestu

Spodnji gumb kliknite samo po koncu brskanja

Hvala!

Anketo vam bomo poslali po e-pošti.