Pogoji spletnega mesta

S tem, ko ste pridobili dostop do spletnih strani za naprave in storitve (na katere se sklicujejo in so z njimi povezani ti pogoji), soglašate z naslednjimi pogoji. Če ne soglašate z naslednjimi pogoji, vzemite na znanje, da vam te strani ni dovoljeno uporabljati.

Vsebina teh spletnih strani je avtorska pravica korporacije Microsoft Mobile Oy © 2014 (»Microsoft«). Vse pravice, ki niso izrecno podeljene v teh pogojih, so pridržane. Reprodukcija, prenos, distribucija ali hranjenje dela ali vse vsebine v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja Microsofta je prepovedana, razen če ni v skladu z naslednjimi pogoji. Microsoft soglaša, da lahko na svojem računalniku brskate po teh spletnih straneh ali iztiskate kopije izpiskov iz teh strani izključno za lastno uporabo in ne za ponovno distribucijo, razen če nimate za to pisnega soglasja Microsofta. Za posamezne dokumente na teh spletnih straneh lahko veljajo dodatni pogoji, navedeni v teh dokumentih.

Uporaba te spletne strani in njene vsebine je dovoljena za zasebno neposlovno uporabo. Uporaba informacij za tisk in drugih dokumentov javne narave v javnih komunikacijskih sredstvih je dovoljena, če je naveden vir informacij.

Ta stran in njena vsebina sta vam na voljo v obliki, primerni za splošno uporabo. Vsebina teh spletnih strani se zagotavlja »taka, kakršna je« in »taka, kakršna je na razpolago«. Microsoft ne jamči, da bodo njegove spletne strani na razpolago neprekinjeno ali da bodo brez napak. Microsoft si pridržuje pravico, da strani kadar koli popravi ali da kadar koli umakne dostop do njih. V ZVEZI Z RAZPOLOŽLJIVOSTJO, TOČNOSTJO, ZANESLJIVOSTJO ALI VSEBINO TEH STRANI SE NE DAJE JAMSTVO NOBENE VRSTE, NITI IZRECNO NITI IMPLICITNO, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA GLEDE LASTNINSKE PRAVICE ALI ODSOTNOSTI KRŠITVE, NITI NA IMPLICITNA JAMSTVA O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. MICROSOFT NI ODGOVOREN ZA NOBENO NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, IZGUBO DOBIČKA ALI PREKINITEV POSLOVANJA, KI IZHAJA IZ UPORABE ALI NESPOSOBNOSTI UPORABE TE STORITVE, CELO ČE JE BIL OBVEŠČEN O MOŽNOSTI NASTANKA TAKŠNE ŠKODE. NEKATERE ZAKONODAJE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE DOLOČENIH JAMSTEV ALI OMEJITEV ODGOVORNOSTI, TAKO DA GORNJE OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE MORDA ZA VAS NE VELJAJO. ODGOVORNOST MICROSOFTA BI BILA V TAKŠNEM PRIMERU OMEJENA NA NAJVEČJI ZAKONSKO DOVOLJEN OBSEG.

Za lažjo dostopnost lahko Microsoft vključi povezave na internetne strani, ki jih imajo v lasti ali jih upravljajo tretji. S povezavo na takšne spletne strani tretjih pregledate pravila takšne strani in soglašate z njimi, preden jih uporabite. Soglašate tudi, da Microsoft nima nobenega nadzora nad vsebino takšne strani in ne more prevzeti nikakršne odgovornosti za gradivo, izdelano ali objavljeno na takšnih straneh tretjih. Poleg tega povezava na spletno stran, ki ne pripada Microsoftu, ne pomeni, da je Microsoft odobril spletno stran ali izdelke ali storitve, na katere se na takšni spletni strani tretjih sklicujejo.

S predajo gradiva kateremu koli od naših strežnikov na primer po elektronski pošti ali preko teh spletnih strani soglašate, da: (a) gradivo ne bo vsebovalo nobene postavke, ki je nezakonita ali drugače neprimerna za objavo; (b) si boste prede predložitvijo kakršnega koli gradiva primerno prizadevali odkriti in odstraniti morebitne viruse ali druge okužbe ali škodljive pojave; (c) imate v lasti gradivo ali pa imate neomejeno pravico, da nam zagotovite takšno gradivo, Microsoft pa lahko takšno gradivo ali kakršne koli v njem opisane zamisli brezplačno objavi in/ali vključi v katere koli svoje izdelke brez odgovornosti; soglašate, da ne boste ukrepali proti Microsoftu v zvezi z gradivom, ki ga predložite, in da boste Microsoft odškodovali, če bo katera koli tretja stranka ukrepala proti nam v zvezi z gradivom, ki ga predložite.

Microsoft ne pregleduje in ne more pregledovati vsebine, ki jo na njeno stran pošiljajo uporabniki, in ni odgovoren za takšno vsebino. Microsoft lahko kadar koli po lastni presoji odstrani kakršno koli vsebino, ki jo pošljejo uporabniki.

Nokia je registrirana blagovna znamka korporacije Nokia. Imena izdelkov so bodisi blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation ali Nokia Corporation ali njunih lastniško povezanih družb. Druga tu omenjena imena izdelkov ali družb so lahko blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov. Vaš dostop na to stran se ne sme razlagati kot implicitna podelitev, izguba ali drugo kakršnega koli dovoljenja za uporabo ali pravice do uporabe katerih koli oznak, ki se pojavljajo na strani, brez predhodnega pisnega soglasja Nokie ali tretjega lastnika.

Copyright © Microsoft Mobile Oy 2014. Vse pravice pridržane.

Pošljite nam povratne informacije

Ko končate, posredujte svoje mnenje o našem spletnem mestu

Izpolnite kratko anketo in nam zaupajte, kakšna je bila vaša spletna izkušnja. Ko boste končali brskanje po spletnem mestu, se bo odprla anketa.

Spodnji gumb kliknite samo po koncu brskanja

Hvala!

Anketa se bo odprla ob izhodu s spletnega mesta.

Ko končate, posredujte svoje mnenje o našem spletnem mestu

Spodnji gumb kliknite samo po koncu brskanja

Hvala!

Anketo vam bomo poslali po e-pošti.