Kartografske aplikacije

Velja od 25.04.2014

Vaša zasebnost v kartografskih aplikacijah

V Nokiinem pravilniku o zasebnosti je pojasnjeno, kako obdelujemo vaše osebne podatke, ko uporabljate naše izdelke in storitve. Za vašo uporabo kartografskih aplikacij, vključno z Maps, Drive in Check-In ter vodniki (»Storitev«), dodatno veljajo pogoji, navedeni v nadaljevanju.

Namen tega dokumenta je podrobneje pojasniti ozadje obdelave podatkov za različne funkcije, ki so na voljo v Storitvi. Funkcije Storitve vam omogočajo poiskati kraje in naslove na zemljevidu, jih interaktivno uporabljati in dostopati do vsebin, povezanih z njimi, ter poiskati svojo lokacijo na zemljevidu. Z navigacijo lahko poiščete optimalno pot do svojega cilja – celo znotraj stavb. V kraj se lahko tudi prijavite. Svoja doživetja na posameznih lokacijah lahko podoživite in delite s prijatelji v različnih družabnih omrežjih.

Storitev obsega tudi vodnike, ki jih zagotavljajo tretje osebe in ki ponujajo najustreznejše lokalne vsebine in lokacijske storitve. Če uporabljate storitve teh tretjih oseb, vam svetujemo, da se seznanite z njihovimi pravilniki o zasebnosti. Nokia ne nadzira vsebine in funkcij teh storitev in ni odgovorna zanje.

Katere podatke zbira Nokia?

Zbiramo naslednje kategorije podatkov:

Podatki o registraciji in stikih

Za uporabo nekaterih funkcij je potreben račun Nokia, na primer takrat, ko želite posredovati svojo lokacijo drugim uporabnikom ali sinhronizirati svoje stike. Druge funkcije Storitve lahko uporabljate brez prijave.

Podatki o lokaciji in krajih

Naša Storitev uporablja podatke o vaši lokaciji (»podatki o lokaciji«) in podatke o krajih (»podatki o krajih«). Podatki o lokaciji razkrivajo, kje trenutno ste ali ste bili v preteklosti. Podatki o lokaciji temeljijo na razpoložljivih metodah za ugotavljanje lokacije, kot sta A-GPS ali naslov IP. Uporabniški vmesnik Storitve v številnih napravah z ikono prikazuje uporabljeno metodo za ugotavljanje lokacije. Podatki o krajih so splošni podatki v povezavi z določeno geografsko lokacijo (npr. lokacijo restavracije ali mestom), ki ste nam jih posredovali, na primer seznam priljubljenih krajev.

Če ni drugače navedeno, v povezavi s podatki o vaši lokaciji uporabljamo naključne identifikatorje, ki vas ne identificirajo osebno.

Ko začnete uporabljati aplikacijo v okviru Storitve, ta aktivira izbrane metode za ugotavljanje lokacije, da pridobi vašo trenutno lokacijo (več o metodah za ugotavljanje lokacije lahko preberete v nadaljevanju).

Storitev lahko pošlje podatke o vaši lokaciji družbi Nokia v primeru, če uporabljate na lokaciji temelječe funkcije Storitve z vzpostavljeno povezavo – na primer zahtevate informacije o storitvah ali ponudbah v bližini, uporabljate vremenske funkcije, posredujete svojo lokacijo ali uporabljate funkcijo prijave, prav tako pa tudi takrat, ko Storitev zahteva nove zemljevide za nova področja, v katerih želite uporabljati navigacijo. Kot je podrobneje pojasnjeno v nadaljevanju, se lahko med uporabo navigacije zbirajo podatki o vaši lokaciji za namene izboljšanja storitev, vendar brez osebne identifikacije. Podatki o krajih se lahko pošiljajo družbi Nokia na primer takrat, ko sinhronizirate priljubljene kraje ali se prijavite na kakšni lokaciji.

Podatki o uporabi Storitve

Zbiramo lahko splošne statistične podatke o funkcijah Storitve, ki ste jih uporabili s svojo napravo, na primer trajanje seje, število klikov v različnih funkcijah, podatek o tem, ali ste storitev uporabili z vzpostavljeno povezavo ali brez in druge podobne podatke, vendar brez podatkov o vaši lokaciji. V načinu brez povezave se lahko ti podatki shranjujejo v napravi za potrebe nadaljnje obdelave. Ko uporabite Storitev z vzpostavljeno povezavo, se ti podatki pošljejo k nam, nato pa so izbrisani iz vaše naprave.

Ko uporabljate navigacijo za vožnjo ali funkcijo Storitve, ki vam omogoča ugotavljanje trenutnega položaja, se iz vaše naprave pošiljajo v družbo Nokia podatki o lokaciji, hitrosti, smeri in času. Ti podatki se uporabljajo za odkrivanje prometnih zastojev, prometnih vzorcev, spremenjenih cestnih razmer in drugih podobnih razmer z namenom nudenja čim boljše storitve. Z analizo teh podatkov, ki vsebujejo identifikator, ki med potjo ves čas ostaja enak, je mogoče razpoznavati poti in prometne vzorce. Če uporabljate Storitev z vzpostavljeno povezavo, se ti podatki pošiljajo k nam. Če uporabljate Storitev brez povezave, se ti podatki pošljejo, ko povežete svojo napravo z računalnikom prek aplikacij Nokia Suite ali Map Loader ali povezave Wi-Fi. Nato se podatki izbrišejo iz vaše naprave.

Tehnični podatki in vaše transakcije

Ko uporabljate Storitev z vzpostavljeno povezavo, lahko družba Nokia samodejno zbira nekatere tehnične podatke, kot so vrsta mobilne naprave, enolični identifikator naprave ali ponudnika omrežnih storitev, naslov internetnega protokola, časovni pas in tehnični podatki vašega odjemalca, prav tako pa tudi vaše transakcije z Nokio.

Kako uporabljamo vaše podatke

Neosebna uporaba podatkov o lokaciji in krajih

Podatkov o vaši lokaciji in podatkov o krajih ne povezujemo z drugimi podatki, ki omogočajo vašo osebno identifikacijo, na primer s podatki v vašem računu Nokia, razen če ste od nas zahtevali, da to storimo. Če želite na primer določen položaj na zemljevidu shraniti med priljubljene, tega podatka ne kombiniramo s podatkom o vaši lokaciji, razen če ste od nas zahtevali, da to storimo. Za preprečevanje nedovoljenega povezovanja podatkov o vaši lokaciji z drugimi podatki, ki omogočajo vašo osebno identifikacijo, smo vpeljali ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe.

Nudenje Storitve

Kot je podrobneje pojasnjeno v pravilniku o zasebnosti, se vsi podatki, ki jih zbere Storitev, uporabljajo za nudenje Storitve, razvoj naših izdelkov in storitev ter za komunikacijo z vami.

Te podatke lahko uporabljamo tudi za to, da vam ponudimo izboljšano iskanje in priporočila ter vam bolje pomagamo pri iskanju krajev, ki vam bodo morda všeč.

Oglaševanje glede na lokacijo

Storitev lahko vključuje oglaševanje glede na lokacijo ali druge podobne vsebine. Vaša lokacija se ne ugotavlja posebej v ta namen. Če na primer zahtevate podatke o vremenu, boste morda prejeli oglasno vsebino, ki se nanaša na to lokacijo.

Vaše možnosti

Storitev ponuja različne možnosti, ki vam omogočajo nadzorovanje načina zbiranja podatkov o vaši lokaciji in drugih podatkov.

Storitev lahko uporabljate v načinu delovanja z vzpostavljeno povezavo ali brez povezave. Če uporabljate Storitev zgolj brez povezave, se podatki o lokaciji in drugi podatki ne pošiljajo družbi Nokia. Upoštevajte, da so morda v vaši napravi kljub temu shranjeni podatki, ki se lahko pošljejo družbi Nokia, kot je opisano zgoraj v tem dokumentu. V nadaljevanju je navedenih več informacij o zbiranju podatkov v povezavi z uporabo različnih metod za ugotavljanje lokacije.

Izberete lahko raven svojega sodelovanja pri razvoju Nokiinih izdelkov in storitev. S spreminjanjem nastavitev Storitve lahko izklopite zbiranje statističnih podatkov in anonimnih podatkov o lokaciji pri uporabi navigacije za vožnjo in uporabi storitve za ugotavljanje vaše lokacije. Storitev omogoča tudi izbris vaše zgodovine prijav.

Posredovanje podatkov

Podatkov o vaši lokaciji brez vašega dovoljenja ne bomo posredovali drugim ponudnikom storitev ali oglaševalcem.

Storitev vam omogoča posredovanje podatkov o lokaciji in podatkov o krajih v družabna omrežja. Storitev vključuje tudi vsebino spletnih strani in storitev tretjih oseb ter povezave nanje. Ko uporabljate njihove spletne strani in storitve, jim morda posredujete svojo trenutno lokacijo skupaj z naključnim anonimnim identifikatorjem za namene oglaševanja. Priporočamo vam, da pregledate svoje nastavitve in preberete pravilnike o zasebnosti teh družabnih omrežij in ostalih tretjih oseb ter se seznanite z njihovim načinom obdelave vaših podatkov.

Kot je podrobneje pojasnjeno v našem pravilniku o zasebnosti, lahko posredujemo vaše osebne podatke:

  • z vašim soglasjem;

  • podjetjem družbe Nokia in pooblaščenim tretjim osebam, ki obdelujejo osebne podatke v našem imenu;

  • če tako zahteva zakonodaja.

Informacije o metodah za ugotavljanje lokacije

Storitev v odvisnosti od vrste naprave in vaših nastavitev uporablja različne metode za ugotavljanje vaše lokacije. Te metode za ugotavljanje lokacije lahko uporabljajo podatke o lokaciji, pridobljene od satelitskega, Wi-Fi ali drugega omrežja. Kombinirana uporaba teh metod za ugotavljanje lokacije pomaga Nokii zagotavljati največjo možno natančnost ugotovljene lokacije tudi na območjih z nizko stopnjo pokritosti s signalom in v stavbah.

V skladu z razpoložljivimi nastavitvami v povezavi z ugotavljanjem lokacije se vaša naprava lahko povezuje s strežniki drugih ponudnikov storitev, na primer s strežniki operaterjev mobilne telefonije, ki jih Nokia ne nadzira ali upravlja. Priporočamo vam, da pregledate svoje nastavitve in preberete pravilnike o zasebnosti teh ponudnikov storitev ter se seznanite z njihovim načinom obdelave podatkov o vaši lokaciji.

Kateri podatki se zbirajo?

Metode za ugotavljanje lokacije na osnovi A-GPS in Wi-Fi/WLAN temeljijo na poznavanju lokacije baznih postaj mobilne telefonije (identifikator celice) in dostopnih točk Wi-FI/WLAN. Ko uporabljate te metode za ugotavljanje lokacije, vaša naprava izmenjuje te podatke s strežnikom za ugotavljanje lokacije in vam tako zagotavlja hitrejše in natančnejše podatke o lokaciji.

Če uporabljate ugotavljanje lokacije na podlagi A-GPS, vaša naprava pošlje podatke o vaši GPS-lokaciji (če je na voljo) in identifikatorjih celice najbližjih baznih postaj mobilne telefonije v strežnik za ugotavljanje lokacije. Če uporabljate ugotavljanje lokacije na osnovi Wi-Fi/WLAN, vaša naprava pošlje podatke o vaši GPS-lokaciji (če je na voljo), naslovu MAC, moči signala in lokaciji razpoložljivih omrežij Wi-Fi/WLAN v strežnik za ugotavljanje lokacije. Če uporabljate ugotavljanje lokacije na osnovi identifikatorja celice, se v strežnik za ugotavljanje lokacije pošljejo podatki o identifikatorjih celice najbližjih baznih postaj mobilne telefonije. Zbirajo se tudi dodatni podatki, kot so enolični identifikator naprave ali ponudnika omrežnih storitev. Zbiranje teh dodatnih podatkov je odvisno od metode za ugotavljanje lokacije.

Nokia v povezavi z metodami za ugotavljanje lokacije ne zbira drugih podatkov, kot so vsebina prometa v omrežju, naslov IP, SSID ali ime omrežja.

Če uporabljate zgolj metode za ugotavljanje lokacije, ki temeljijo na sistemu GPS ali drugih satelitskih sistemih, se pri uporabi teh metod za ugotavljanje lokacije družbi Nokia ne pošiljajo podatki o lokaciji ali drugi podatki. Upoštevajte pa, da morda storitve, ki se opirajo na različne metode za ugotavljanje lokacije, kljub temu uporabljajo podatke o lokaciji, pridobljene z metodo za ugotavljanje lokacije.

Kako uporabljamo zbrane podatke?

Ugotavljanje lokacije na podlagi sistema A-GPS, identifikatorjev celic baznih postaj mobilne telefonije in omrežij Wi-Fi/WLAN temelji na poznavanju lokacije bazne postaje ali dostopne točke Wi-Fi/WLAN. Zbrane podatke obdelujemo z namenom zagotavljanja zanesljivih podatkov o lokaciji in ohranjanja natančnosti podatkov, shranjenih v naših strežnikih za ugotavljanje lokacije, na primer za preverjanje pravilnosti lokacije določene bazne postaje mobilne telefonije.

Podatki, zbrani v naših strežnikih za ugotavljanje lokacije, so shranjeni neodvisno in ločeno od podatkovnih zbirk drugih Nokiinih storitev. Ti podatki se obdelujejo anonimno in se ne povezujejo s podatki, zbranimi pri vaši uporabi Storitve. Prav tako se ne povezujejo z vašim računom Nokia ali drugimi podatki, ki omogočajo vašo osebno identifikacijo. Nobenega od teh podatkov ne posredujemo drugim ponudnikom storitev ali oglaševalcem.

Vaše možnosti

V nastavitvah naprave lahko kadar koli omogočite ali onemogočite eno ali več metod za ugotavljanje lokacije. Ko je funkcija onemogočena, se z njo povezani podatki ne zbirajo več. V odvisnosti od naprave, ki jo uporabljate, lahko morda tudi spremenite strežnik za ugotavljanje lokacije, v katerega se pošiljajo podatki v povezavi z vašo uporabo metod za ugotavljanje lokacije.

Druge informacije

Priporočamo vam, da ustrezno pretehtate imena, ki jih uporabite za poimenovanje priljubljenih krajev. Če na primer ne želite, da bi vsi uporabniki Storitve poznali lokacijo vašega doma, te lokacije ne smete poimenovati »dom« in jo nato posredovati drugim uporabnikom.

Če opazite vsebino, ki je po vašem mnenju po svoji naravi neprimerna, vas prosimo, da nas o tem obvestite. Več informacij o našem varovanju zasebnosti lahko preberete v našem pravilniku o zasebnosti. Več informacij v povezavi s storitvijo najdete na naših spletnih straneh za podporo.

Na nas se lahko obrnete prek naše službe za pomoč strankam ali neposredno na ta naslov:

Nokia Corporation
c/o Privacy
Karakaari 7
02610 Espoo
Finland

Pošljite nam povratne informacije

Ko končate, posredujte svoje mnenje o našem spletnem mestu

Izpolnite kratko anketo in nam zaupajte, kakšna je bila vaša spletna izkušnja. Ko boste končali brskanje po spletnem mestu, se bo odprla anketa.

Spodnji gumb kliknite samo po koncu brskanja

Hvala!

Anketa se bo odprla ob izhodu s spletnega mesta.

Ko končate, posredujte svoje mnenje o našem spletnem mestu

Spodnji gumb kliknite samo po koncu brskanja

Hvala!

Anketo vam bomo poslali po e-pošti.