Pravilnik o zasebnosti

Velja od 25.04.2014

VAŠA ZASEBNOST JE ZA NAS POMEMBNA

Družba Microsoft Mobile Oy in njena lastniško povezana podjetja si prizadevajo varovati vašo zasebnost in delujejo v skladu z veljavnimi zakoni o varovanju osebnih podatkov in zasebnosti. Ta pravilnik o zasebnosti (»Pravilnik«) opisuje, kako zbiramo in uporabljamo osebne podatke, kjer je Microsoft Mobile nadzornik podatkov ali kjer se sklicujemo na veljavnost tega Pravilnika. »Osebni podatki« pomeni informacije, povezane z vami ali drugim posameznikom, katerega istovetnost je mogoče ugotoviti.

V Dopolnilih k temu Pravilniku in drugih obvestilih, ki jih morda vidite med uporabo naših izdelkov in storitev, podajamo še druge informacije o zasebnosti, ki veljajo za določen izdelek ali storitev. Če se takšna obvestila razlikujejo od tega Pravilnika, je treba najprej upoštevati obvestila.

Programska oprema v vaši napravi lahko dostopa do vaših podatkov. Naši izdelki ali storitve lahko vsebujejo povezave na spletna mesta in storitve drugih podjetij, ki imajo lastne pravilnike o zasebnosti. Družba Microsoft Mobile ni odgovorna za varovanje podatkov, ki ga izvajajo ta podjetja. Svetujemo vam, da preberete njihova obvestila o zasebnosti.

Če se ne strinjate s tem Pravilnikom, ne uporabljajte naših izdelkov in storitev ter ne posredujte družbi Microsoft Mobile svojih osebnih podatkov.

Katere podatke zbiramo?

Vaše osebne podatke in druge informacije zbiramo, ko opravite nakup, uporabljate naše izdelke in storitve ali se registrirate za njihovo uporabo, sodelujete v kampanjah ali raziskavah ali drugače komunicirate z nami. Sem sodijo te kategorije: 

 • Aktiviranje izdelkov in storitev Za izdelke in storitve Microsoft Mobile je morda zahtevano elektronsko aktiviranje. Takrat se družbi Microsoft Mobile pošljejo podatki o vrsti naprave in aplikacije ter enolični identifikatorji naprave, aplikacije, omrežja in naročnine. Glede na model in nastavitve vaše naprave se lahko zabeleži tudi lokacija naprave v času prvega vklopa.
 • Uporaba izdelkov in storitev Ko prek interneta dostopate do naših storitev, naši spletni strežniki samodejno ustvarijo zapise o vašem obisku. Ti zapisi običajno vsebujejo naslov IP, čas dostopa, podatke o spletnih straneh, na katerih je povezava do storitve, podatke o obiskanih straneh ter uporabljenih povezavah in funkcijah, podatke o vsebini, ki ste jo ogledali ali ste do nje dostopali, podatek o vrsti brskalnika ali aplikacije, jezik in druge takšne podatke. Preberite tudi naš Pravilnik o piškotkih.

  Naše aplikacije lahko periodično vzpostavljajo povezavo z našimi strežniki, na primer zato, da preverijo, ali so na voljo posodobitve, ali zato, da nam pošljejo informacije glede uporabe storitve. Lahko vas tudi povabimo k prostovoljnemu sodelovanju v naših programih za izboljšanje izdelkov in storitev ali raziskovalnih programih, kjer zbiramo podrobne podatke. Več podrobnosti najdete v Dopolnilih k temu Pravilniku.

 • Podatki, ki nam jih posredujete Ko ustvarite račun, opravite nakup, zahtevate storitev, sodelujete v raziskavah in kampanjah ali drugače komunicirate z nami, vas lahko vprašamo po podatkih, kot so vaše ime in priimek, e-poštni naslov, telefonska številka, poštni naslov, uporabniška imena in gesla, povratne informacije, podatki v povezavi z vašimi napravami, starost, spol, jezik, številka bančnega računa, podatki kreditne kartice in drugi takšni finančni podatki. 

  Vodimo tudi evidenco vaših soglasij, izbir in nastavitev, na primer v povezavi s podatki o lokaciji, trženju in deljenju osebnih podatkov.

 • Vaše transakcije z nami Vodimo evidenco vaših nakupov, prenosov, vsebin, ki ste nam jih posredovali, vaših zahtev, pogodb med vami in družbo Nokia, izdelkov in storitev, ki smo vam jih dobavili, podrobnosti o plačilih in dostavi, vaših stikih in komunikaciji ter drugi interakciji z nami. V skladu z veljavnimi zakoni lahko tudi beležimo vaš pogovor z našo službo za pomoč strankam ali z drugimi podobnimi točkami za stik.
 • Podatki za ugotavljanje lokacije in podatki o lokaciji Storitve, ki delujejo na podlagi lokacije, pridobijo podatek o lokaciji z uporabo metod za ugotavljanje lokacije, ki temeljijo na satelitskih, mobilnih, Wi-Fi ali drugih omrežjih. Te tehnologije lahko posredujejo družbi Microsoft Mobile podatke o vaši lokaciji ter edinstvene identifikacijske podatke naprave ter mobilnega, Wi-Fi ali drugega omrežja. Teh podatkov brez vašega soglasja ne uporabljamo za to, da bi vas osebno identificirali.

  Ko uporabljate naše storitve in funkcije, ki temeljijo na lokaciji, na primer pri lokacijsko pogojenem iskanju, navigaciji in določanju poti ali pri zahtevi za podatke zemljevidov, se podatki o vaši lokaciji pošljejo v Microsoft Mobile, da vam lahko dobavimo ustrezno vsebino, ki lahko vključuje tudi lokacijsko pogojeno oglaševanje.

Zakaj obdelujemo osebne podatke?

Microsoft Mobile lahko obdeluje vaše osebne podatke za namene, navedene v nadaljevanju. Hkrati lahko velja eden ali več namenov.

 • Nudenje izdelkov in storitev Vaše osebne podatke lahko uporabimo za to, da vam dobavimo svoje izdelke in storitve, obdelamo vaše zahteve ali izvedemo druga opravila, ki so potrebna, da spoštujemo pogodbo med vami in družbo Microsoft Mobile, zagotovimo funkcionalnost in varnost svojih izdelkov in storitev, vas identificiramo ter preprečujemo in preiskujemo goljufije in druge zlorabe.
 • Računi Za nekatere storitve je potreben račun, ki vam pomaga upravljati vsebino in nastavitve. Za več informacij preberite naše dopolnilo o računih
 • Razvoj in upravljanje izdelkov in storitev Vaše osebne podatke lahko uporabimo za razvoj in upravljanje svojih izdelkov, storitev, službe za pomoč strankam, prodaje in trženja. Osebne podatke, zbrane v povezavi z vašo uporabo določenih izdelkov in/ali storitev Microsoft Mobile, lahko kombiniramo z drugimi osebnimi podatki, ki jih morda imamo o vas, razen če so bili ti osebni podatki zbrani za druge namene.
 • Komunikacija z vami Vaše osebne podatke lahko uporabimo za komunikacijo z vami, na primer za to, da vas obvestimo o spremembi naših storitev ali vam pošljemo pomembna opozorila in druga obvestila v povezavi z našimi izdelki in/ali storitvami, ter za to, da stopimo v stik z vami glede podpore, ki jo nudimo svojim strankam.
 • Trženje, oglaševanje in priporočanje Z vami lahko stopimo v stik, da vas obvestimo o novih izdelkih, storitvah in promocijah, ki jih ponujamo, ter da opravimo tržne raziskave, če imamo za to vaše soglasje ali je drugače dovoljeno. Vaše osebne podatke lahko uporabimo za to, da individualno prilagodimo svojo ponudbo in vam ponudimo ustreznejše storitve, na primer za to, da vam v svojih storitvah posredujemo priporočila ter prikažemo prilagojeno vsebino in oglase. To lahko vključuje prikazovanje vsebin družbe Microsoft Mobile in vsebine tretjih oseb.

Ali osebne podatke delimo z drugimi?

Vaših osebnih podatkov ne prodajamo, dajemo v zakup ali najem ali kako drugače razkrivamo tretjim osebam, razen če je drugače navedeno v nadaljevanju.

 • Vaše soglasje in storitve družabnih omrežij Vaše osebne podatke lahko delimo z drugimi, če imamo za to vaše soglasje. Nekatere storitve vam lahko omogočajo deljenje svojih osebnih podatkov z drugimi uporabniki storitve ali z drugimi storitvami in njihovimi uporabniki. Dobro premislite, preden razkrijete svoje osebne ali druge podatke, da so dostopni drugim uporabnikom.
 • Podjetja družbe Microsoft Mobile in pooblaščene tretje osebe Vaše osebne podatke lahko delimo z drugimi podjetji družbe Microsoft Mobile ali pooblaščenimi tretjimi osebami, ki obdelujejo osebne podatke za Microsoft Mobile za namene, opisane v tem Pravilniku. Ti nameni lahko na primer vključujejo zaračunavanje prek ponudnika omrežnih storitev ali drugače, dostavo nakupov, nudenje storitev, vključno s podporo strankam, upravljanje in analiziranje podatkov o potrošnikih, preverjanje kreditne sposobnosti, izvajanje raziskav ter upravljanje trženjskih in drugih takšnih kampanj. Ko od nas kupite izdelek Microsoft Mobile skupaj z naročnino pri izbranem ponudniku omrežnih storitev, si bomo morda morali z vašim ponudnikom omrežnih storitev izmenjati podatke, da vam bomo lahko ponudili takšno storitev.

  S partnerji, na primer z vašim operaterjem mobilne telefonije, lahko izvajamo skupno trženjsko ali drugo komunikacijo. Da bi preprečili podvojeno ali nepotrebno komunikacijo ter vam ustrezno prilagodili sporočilo, moramo podatke, ki jih je zbrala družba Microsoft Mobile, morda primerjati s podatki, ki jih je zbral partner, če to dovoljuje zakon. 

  Te pooblaščene tretje osebe ne smejo vaših osebnih podatkov uporabljati za nobene druge namene. Od njih zahtevamo, da delujejo skladno s tem Pravilnikom in da uporabljajo ustrezne varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov.

 • Mednarodni prenos osebnih podatkov Za delovanje naših izdelkov in storitev so morda potrebni viri in strežniki v različnih državah po vsem svetu. Zato je morda treba vaše osebne podatke prenesti čez mednarodne meje v države zunaj tiste, v kateri uporabljate naše storitve. Sem sodijo tudi države zunaj EGS, ki nimajo zakonov za zaščito osebnih podatkov, in države, ki imajo drugačna zakonska določila glede zaščite podatkov, na primer Združene države Amerike. V takšnih primerih zagotovimo, da obstaja pravna podlaga za takšen prenos, in poskrbimo za ustrezno zaščito vaših osebnih podatkov v skladu z veljavnimi zakoni, na primer s standardnimi pogodbami, ki so jih odobrili ustrezni državni organi (kjer je to potrebno), in tako, da zahtevamo uporabo drugih ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za informacijsko varnost.
 • Obvezna razkritja Zakonodaja nas lahko zavezuje, da razkrijemo vaše osebne podatke nekaterim državnim ali drugim organom, na primer organom pregona v državah, kjer poslujemo mi ali poslujejo druga podjetja v našem imenu. Vaše osebne podatke lahko razkrijemo in obdelujemo v skladu z veljavno zakonodajo tudi zato, da branimo zakonite interese družbe Microsoft Mobile, na primer v civilnih ali kazenskih sodnih postopkih.
 • Združitve in nakupi podjetij Če se odločimo v določenih državah prodati, kupiti, združiti ali drugače reorganizirati svoja podjetja, lahko to pomeni razkritje osebnih podatkov potencialnim ali dejanskim kupcem in njihovim svetovalcem oziroma prejem osebnih podatkov od prodajalcev in njihovih svetovalcev.

Kako zagotavljamo zasebnost otrok?

Izdelki in storitve Microsoft Mobile so običajno namenjeni za splošno občinstvo. Microsoft Mobile ne zbira zavestno podatkov o otrocih brez soglasja njihovih staršev ali skrbnikov. Microsoft Mobile na svojih spletnih mestih objavlja napotke za varno uporabo internetnih storitev.

Kako zagotavljamo kakovost podatkov?

Z ustreznimi ukrepi si prizadevamo ohranjati natančnost osebnih podatkov, ki jih imamo, in izbrisati nepravilne ali nepotrebne osebne podatke.

Vabimo vas, da občasno pregledate svoje osebne podatke v računu in poskrbite za njihovo aktualnost.

S katerimi ukrepi zagotavljamo varnost osebnih podatkov?

Zasebnost in varnost sta zelo pomembna dejavnika pri izdelavi in dobavi naših izdelkov in storitev. Za zagotavljanje zasebnosti in varnosti smo dodelili posebne odgovornosti. Svoje notranje pravilnike in smernice uveljavljamo s primernimi ukrepi, ki obsegajo tudi proaktivno in reaktivno upravljanje tveganj, varnostni in zasebnostni inženiring, usposabljanje in ocenjevanje. Z ustreznimi ukrepi zagotavljamo spletno in fizično varnost ter preprečujemo izgubo podatkov in druge podobne nevarnosti, pri čemer upoštevamo tveganje zaradi obdelave ter naravo podatkov, ki jih varujemo. Dostop do naših podatkovnih zbirk, ki vsebujejo osebne podatke, omejujemo na pooblaščene osebe, ki imajo upravičeno potrebo po dostopu do takšnih podatkov.

Kako uporabljamo piškotke in spletne svetilnike?

Microsoft Mobile uporablja piškotke, spletne svetilnike in druge podobne tehnologije za upravljanje in izboljševanje svojih spletnih mest in ponudbe. Piškotke uporabljamo tudi za individualno prilagoditev ter prikaz oglasov. Nekatera spletna mesta Microsoft Mobile za prikazovanje oglasov uporabljajo oglaševalske tehnologije tretjih oseb, na primer DoubleClick.

Naše domene lahko vsebujejo elemente tretjih oseb, ki namestijo piškotke v imenu teh tretjih oseb, na primer v povezavi z družabnimi omrežji. Če želite izvedeti več o tem, kako Microsoft Mobile uporablja piškotke in kako lahko onemogočite piškotke v nastavitvah brskalnika ali drugače, preberite naš Pravilnik o piškotkih.

Katere so vaše pravice?

Imate pravico vedeti, katere osebne podatke o vas imamo. Pravico imate, da zahtevate izbris ali posodobitev nepopolnih, nepravilnih, nepotrebnih ali zastarelih podatkov. Pravico se imate odjaviti od prejemanje neposrednih trženjskih sporočil in zahtevati, da prenehamo obdelovati vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja ali na drugi pravni podlagi. Toda tudi če se odjavite od prejemanja trženjskih in drugih sporočil družbe Microsoft Mobile, boste morda še vedno prejemali nujna obvestila.

Svoje pravice lahko uveljavite tako, da se obrnete na nas na tej povezavi ali z orodji za upravljanje profila v svoji napravi in naših storitvah ustrezno spremenite nastavitve in izbire v računu. V nekaterih primerih, predvsem takrat, ko želite, da izbrišemo ali prenehamo obdelovati vaše osebne podatke, lahko to pomeni, da vam morda ne bomo več mogli zagotavljati storitve.

Kdo je nadzornik vaših osebnih podatkov?

Nadzornik vaših osebnih podatkov je družba Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finska.

Dodatno je lahko nadzornik vaših osebnih podatkov tudi podružnica družbe Microsoft Mobile, ki nudi izdelek ali storitev. Identiteto nadzornika in njegove podatke za stik najdete v Določilih in pogojih izdelka ali storitve ali v podatkih za stik, navedenih na zadevnih spletnih straneh Microsoft Mobile.

Za vse zadeve v povezavi z varovanjem zasebnosti, ki ga izvaja Microsoft Mobile, se lahko obrnete na nas na tem naslovu:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Določila o varnem pristanu v povezavi z zasebnostjo v ZDA

Osebni podatki, zbrani na spletnih mestih in v storitvah družbe Microsoft Mobile, se lahko shranjujejo in obdelujejo v Združenih državah in kateri koli drugi državi, kjer imajo Microsoft ali njegova sestrska podjetja, podružnice ali ponudniki storitev svoje zmogljivosti. Microsoft spoštuje določila o varnem pristanu med ZDA in EU ter določila o varnem pristanu med ZDA in Švico, ki jih je opredelilo Ministrstvo za trgovino ZDA glede zbiranja, uporabe in hrambe podatkov iz EGS in Švice. Če želite izvedeti več o programu varnega pristana (Safe Harbor) in si ogledati naše potrdilo, obiščite http://www.export.gov/safeharbor/.

Microsoft kot sodelujoči v programu varnega pristana uporablja za reševanje sporov, ki jih imate z nami v povezavi z našimi pravilniki in praksami, neodvisno tretjo osebo TRUSTe. Če se želite obrniti na TRUSTe, obiščite https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Spremembe tega Pravilnika o zasebnosti

Microsoft Mobile lahko občasno spremeni ta Pravilnik ter kadar koli in brez vnaprejšnjega obvestila spremeni oziroma onemogoči dostop do tega spletnega mesta. Če se Pravilnik spremeni na pomemben način, ki poslabša vaš položaj, bo družba Microsoft Mobile za obdobje 30 dni objavila obvestilo o spremembi na začetku tega Pravilnika ali na domači strani tega spletnega mesta. Priporočamo, da Pravilnik od časa do časa preberete in se seznanite z morebitnimi spremembami.

Pošljite nam povratne informacije

Ko končate, posredujte svoje mnenje o našem spletnem mestu

Izpolnite kratko anketo in nam zaupajte, kakšna je bila vaša spletna izkušnja. Ko boste končali brskanje po spletnem mestu, se bo odprla anketa.

Spodnji gumb kliknite samo po koncu brskanja

Hvala!

Anketa se bo odprla ob izhodu s spletnega mesta.

Ko končate, posredujte svoje mnenje o našem spletnem mestu

Spodnji gumb kliknite samo po koncu brskanja

Hvala!

Anketo vam bomo poslali po e-pošti.