Pogoji storitve

Velja od 25.04.2014

1. Sprejem

Ti Pogoji storitve družbe Microsoft Mobile skupaj s Pravilnikom o zasebnosti in vsemi drugimi dodatnimi pogoji in informacijami, ki so morda opredeljeni v Storitvi (s skupnim imenom »Pogoji«) urejajo vašo uporabo storitve, spletnega mesta, vsebine in programske opreme (s skupnim imenom »Storitev«). Z registracijo v Storitev ali uporabo Storitve ali katerega koli njenega dela sprejemate te Pogoje. 

Pogoji predstavljajo sporazum med vami in družbo Microsoft Mobile Oy, Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finska, vključno z njenimi podružnicami in dobavitelji (s skupnim imenom »Microsoft Mobile«), in opredeljujejo vaše pravice in odgovornosti ter pravice in odgovornosti družbe Microsoft Mobile v povezavi s Storitvijo.

2. Upravičenost

Za uporabo Storitve morate biti stari vsaj trinajst (13) let. Če ste stari manj kot trinajst (13) let oziroma ste stari vsaj trinajst (13) let, vendar ste v svoji državi bivanja mladoletni, mora vašo registracijo v vašem imenu sprejeti starš ali zakoniti skrbnik in odobriti vašo uporabo Storitve. Vsakdo, ki opravi registracijo, mora biti za to zakonsko pristojen.

3. Registracija in prekinitev

Če želite uporabljati Storitev, se boste morda morali registrirati in ustvariti račun Nokia z uporabniškim imenom in geslom. Morda nam boste morali posredovati nekatere osebne in druge podatke. Microsoft Mobile lahko preveri vaš e-poštni naslov, preden vam omogoči uporabo računa Nokia. Pri prvi uporabi vaše naprave in pri vsaki posodobitvi programske opreme naprave Nokia bo družbi Microsoft Mobile poslano sporočilo SMS. Za ustvarjanje računa Nokia je potreben prenos podatkov. Prenos podatkov je lahko povezan s stroški.

Strinjate se, da boste pri registraciji v Storitev navedli resnične in popolne podatke ter te podatke redno posodabljali. Svoje uporabniško ime in geslo morate skrbno varovati pred zlorabo s strani drugih in nemudoma obvestiti podjetje Microsoft Mobile o kakršni koli zlorabi. Vi – oziroma vaš starš ali zakoniti skrbnik, če ste mladoletni – ste osebno odgovorni za kakršno koli uporabo Storitve.

Če Storitve ne želite več uporabljati, lahko svojo registracijo prekinete. Po prekinitvi ne boste več imeli dostopa do Storitve. Microsoft Mobile lahko prekine vašo registracijo ali vam omeji dostop do določenih delov Storitve, če upravičeno verjame, da ste prekršili Pogoje, oziroma lahko to stori ob vnaprejšnjem obvestilu, če se v zadnjih šestih (6) mesecih niste prijavili v Storitev s svojim uporabniškim imenom.

Družba Microsoft Mobile ni odgovorna za kakršno koli odstranitev ali izgubo podatkov ali vsebin, ki ste jih posredovali v Storitev, razen če je v Pravilniku o zasebnosti določeno drugače. Če Microsoft Mobile ali vi odstranite podatke ali vsebino iz Storitve, lahko njeni sledovi ali kopije še vedno obstajajo kje drugje.

4. Licence

Microsoft Mobile vam podeljuje neizključno in neprenosljivo licenco, ki jo lahko kadar koli in po lastni presoji razveljavi, za dostop do Storitve in njeno uporabo dosledno v skladu s Pogoji. Z uporabo Storitve vam niso podeljene kakršne koli pravice intelektualne lastnine v povezavi s katerimi koli podatki ali vsebinami v Storitvi.

Microsoft Mobile vam lahko kot del Storitve ponudi vsebino, ki jo je razvila družba Microsoft Mobile ali njeni licencodajalci (»Vsebina«). Microsoft Mobile vam podeljuje neizključno in dokončno licenco za uporabo Vsebine za namene, ki so v skladu z njeno namembnostjo, razen če je v ustreznih Pogojih ali nabavnem naročilu navedeno drugače. Nekatere Vsebine so morda na voljo le prebivalcem določenih geografskih območij. Zavezujejo vas morebitne omejitve, ki vejajo za specifično Vsebino, ki jo prejmete prek Storitve. Vsaka licenca, ki jo prejmete za Vsebino neodvisnega ponudnika, je zavezujoča pogodba med vami in neodvisnim ponudnikom Vsebine. Do Vsebine imate le tiste pravice, ki so izrecno podeljene tukaj.

Microsoft Mobile vam lahko kot del Storitve ponudi programsko opremo, ki jo je razvila družba Microsoft Mobile ali njeni licencodajalci (»Programska oprema«). Vašo uporabo Programske opreme lahko urejajo ločeni pogoji in določila, ki jih morate sprejeti pred uporabo Programske opreme. Če za takšno Programsko opremo ni posebnih pogojev in določil, veljajo ti pogoji: Microsoft Mobile vam podeljuje omejeno, neizključno in neprenosljivo pravico do namestitve in uporabe Programske opreme v vašem računalniku in/ali mobilni napravi. Programske opreme ne smete kopirati, z izjemo izdelave ene arhivske varnostne kopije. Programske opreme ne smete distribuirati, prenašati pravic za njeno uporabo, je spreminjati, prevajati, reproducirati, nadalje prodajati, zanjo izdajati nadaljnje licence, dajati v najem ali zakup, na njej izvajati obratnega inženirstva ali drugače poskušati odkriti njeno izvorno kodo ali izdelovati njene izvedenke. Za programsko opremo z odprtokodno licenco veljajo ustrezni pogoji odprtokodne licence. Vaša uporaba Programske opreme pomeni, da sprejemate relevantna določila in pogoje.

Za Programsko opremo morda velja nadzor izvoza v skladu s predpisi ameriške uprave za izvoz (U.S. Export Administration) in drugimi predpisi za nadzor izvoza ali uvoza. Soglašate, da boste dosledno upoštevali vse veljavne uvozne in izvozne predpise, in sprejemate, da ste odgovorni za pridobitev dovoljenj za izvoz, ponovni izvoz, prenos ali uvoz takšne Programske opreme.

V Storitev boste morda lahko posredovali podatke ali vsebine (»Gradivo«). Microsoft Mobile ne zahteva lastništva vaših Gradiv. S posredovanjem Gradiv ne prenašate lastništva pravic v povezavi z Gradivi na Microsoft Mobile. Družba Microsoft Mobile Gradivo le prenaša in ni odgovorna za njegov uredniški nadzor. S posredovanjem Gradiva v Storitev podeljujete družbi Microsoft Mobile licenco, ki velja po vsem svetu, je neizključna, jo je mogoče nadalje podeliti ali prenesti, je plačana v celoti ter brez obveznosti do plačila licenčnin, dokončna in nepreklicna, do uporabe, kopiranja, javnega izvajanja, prikazovanja, distribuiranja v katerem koli občilu in spreminjanja Gradiva z namenom njegove vključitve v druga dela, ter pravico, da Microsoft Mobile podobne licence nadalje podeli do obsega, ki je potreben za nudenje Storitve. To podelitev licence lahko prilagajate v nastavitvah zasebnosti in drugih nastavitvah Storitve.

Za izdelavo varnostnih kopij podatkov, ki jih shranite v Storitev, vključno z Vsebino, ki jo vanjo prenesete, ste odgovorni izključno vi. Če pride do ukinitve ali preklica Storitve, lahko Microsoft Mobile trajno izbriše vaše podatke. Po ukinitvi ali preklicu Storitve družba Microsoft Mobile ni obvezana, da vam vrne podatke

5. Uporaba Storitve

Soglašate, da:

 • boste spoštovali ustrezne zakone, Pogoje in bonton;
 • boste Storitev uporabljali le za osebne in nekomercialne namene;
 • ne boste posredovali nezakonitega, žaljivega, napačnega, zavajajočega, žaljivega, pornografskega, nadlegujočega, klevetniškega ali drugače neprimernega Gradiva;
 • boste pridobili vsa soglasja, dovoljenja ali licence, ki jih morda po zakonu potrebujete, da lahko posredujete Gradivo;
 • boste spoštovali zasebnost drugih;
 • ne boste razširjali ali objavljali vsiljenih vsebin, nerazumno velikih datotek, verižnih pisem, piramidnih shem ali virusov;
 • ne boste uporabljali katerih koli drugih tehnologij ali začenjali drugih dejanj, ki lahko škodijo Storitvi ali interesom in lastnini uporabnikov Storitve;
 • ne boste uporabljali avtomatiziranih sistemov ali sredstev za pridobivanje, kopiranje ali nadziranje katerega dela Storitve ali dostop do nje; in
 • boste odgovorni za posledice, povezane z Gradivom, ki ga objavite.

Družba Microsoft Mobile lahko stori naslednje, vendar ni do tega obvezana:

 • nadzira ali moderira Vsebino ali Gradivo;
 • odstrani katero koli Gradivo iz Storitve; in
 • kadar koli in po svoji presoji omeji dostop do katerega koli dela Storitve.

6. Vsebina

Preden prenesete iz storitve katero koli Vsebino ali dostopate do nje, preverite, ali za Vsebino, do katere želite dostopati, velja starostna omejitev in ali je morda označena kot potencialno ‘žaljiva ali ‘nazorna. Družba Microsoft Mobile ni odgovorna za kakršne koli zahtevke ali kazniva dejanja, ki jih povzročite ali utrpite pri dostopu do takšne Vsebine.

Soglašate, da:

 • boste Vsebino uporabljali le za osebne in nekomercialne namene;
 • boste Vsebino uporabljali v skladu z omejitvami, določenimi v ustreznih zakonih, dodatnih pogojih, smernicah in pravilnikih ali na straneh izdelkov, ki veljajo za zadevni del Vsebine;
 • ne boste kopirali, dajali, prodajali, nadalje prodajali, posojali, dajali v najem, ponujali, objavljali, pošiljali, razširjali, prenašali, posredovali javnosti, reproducirali, spreminjali, razstavljali, izvajali ali komercialno izkoriščali Vsebine ali jo dajali na voljo, razen če je dovoljenje podano v ustreznih Pogojih, ter boste družbo Microsoft Mobile nemudoma obvestili o vsakršni takšni nepooblaščeni uporabi;
 • ne boste odstranili, zaobšli, povratno analizirali, dešifrirali ali drugače spreminjali ali motili veljavnih pravil za uporabo ali poskusili zaobiti funkcij za upravljanje digitalnih pravic ali zaščito pred kopiranjem, povezanih z Vsebino, ali katere koli druge tehnologije, uporabljene za nadzor uporabe Vsebine in njenih identifikacijskih podatkov ali dostopa do njih;
 • za izbiranje in prenos Vsebine ne boste uporabljali avtomatiziranih sistemov ali sredstev, razen tistih, ki vam jih damo na voljo mi; in
 • ne boste razkrili svojega gesla ali drugače omogočili drugim ljudem dostopa do Vsebine. Omejitve kopiranja, ki veljajo za določene medije, veljajo tudi za Vsebino, do katere dostopate v okviru te Storitve.

Vsebina je v lasti in/ali pod nadzorom družbe Microsoft Mobile in/ali njenih licencodajalcev ter jo ščitijo zakoni za varovanje intelektualne lastnine. Neodvisni ponudniki Vsebine so sami odgovorni za Vsebino, ki jo ponudijo, za vsa jamstva do obsega, navedenega v zavrnitvi odgovornosti, in za vse zahtevke, ki jih morda imate v povezavi s to Vsebino ali vašo uporabo te Vsebine. Vendar pa lahko družba Microsoft Mobile uveljavi licenčne pogoje tretjih oseb proti vam v primeru, ko je sama upravičenec na podlagi teh pogojev.Neodvisni ponudniki Vsebine so upravičenci po teh Pogojih in lahko uveljavijo določila, ki direktno zadevajo Vsebino, do katere imajo pravico. Ko vam družba Microsoft Mobile lahko zagotavlja Vsebino, morda deluje kot posrednik za neodvisnega ponudnika Vsebine. V povezavi s takšno Vsebino družba Microsoft Mobile ni udeležena kot stranka v transakciji med vami in neodvisnim ponudnikom Vsebine.

7. Domnevne kršitve avtorskih pravic

Družbo Microsoft Mobile lahko o kršitvi avtorskih pravic v povezavi s Storitvijo obvestite tako, da pošljete obvestilo (a) po e-pošti z zadevo »Obvestilo o avtorskih pravicah« na copyright.notices@microsoft.com, (b) v pisnem dokumentu z naslovom »Obvestilo o avtorskih pravicah« po pošti na naslov Nokia Inc., Copyright Agent, 200 S. Mathilda Ave., Sunnyvale, CA 94086 USA, ali (c) prek spletnega obrazca, če je na voljo.  Vaše obvestilo mora:

(1) identificirati izvirno avtorsko zaščiteno delo, za katerega trdite, da so kršene avtorske pravice v povezavi z njim;

(2) identificirati vsebino v Storitvi, za katero trdite, da krši avtorske pravice v povezavi z avtorsko zaščitenim delom. Navedite dovolj podrobnosti, da bo lahko družba Microsoft Mobile v Storitvi našla vsebino, ki domnevno krši avtorske pravice;

(3) vsebovati vaše podatke za stik, vključno s polnim imenom in priimkom, poštnim naslovom, telefonsko številko in e-poštnim naslovom, če je ta na voljo;

(4) vsebovati izjavo, da v dobri veri verjamete, da uporabe vsebine na način, glede katerega se pritožujete, ni odobril lastnik avtorskih pravic ali njegov zastopnik oziroma ni dovoljena po zakonu;

(5) vsebovati izjavo: »Pod kazensko odgovornostjo za krivo izpoved prisegam, da so informacije v tem obvestilu in pritožbi točne ter da sem lastnik avtorskih pravic oziroma pooblaščen za ukrepanje v imenu lastnika avtorskih pravic za izključno pravico, ki je kršena.« ; in

(6) vsebovati vaš podpis (če je mogoče).

8. Obvestila

Microsoft Mobile lahko v Storitvi objavlja obvestila. Microsoft Mobile vam lahko tudi pošilja obvestila o izdelkih in Storitvah na e-poštni naslov ali telefonsko številko, ki ste ju navedli. Šteje se, da ste takšna obvestila prejeli najpozneje v sedmih (7) dnevih od dne, ko jih je družba Microsoft Mobile poslala ali objavila. Če Storitev še naprej uporabljate, to pomeni, da ste prejeli vsa obvestila, ne glede na način pošiljanja.

9. Stroški

Za vašo uporabo Storitve je lahko zahtevano plačilo ali bo lahko zahtevano v prihodnosti. 

Vsi stroški, ki jih zaračuna Microsoft Mobile v povezavi s Storitvijo, bodo objavljeni ločeno.

Uporaba Storitve je lahko povezana s prenosom podatkov prek omrežja vašega ponudnika storitev. Cene, navedene v Storitvi, ne vključujejo morebitnih stroškov prenosa podatkov, sporočil SMS ter zagotavljanja glasovnih in drugih storitev, ki jih zaračuna vaš ponudnik omrežnih storitev.

Microsoft Mobile ne prevzema nobene odgovornosti za plačilo katerih koli stroškov, ki jih zaračunajo vaši ponudniki storitev. 

10. Pogoji naročil in plačil

»Naročilo« pomeni, da izberete plačljivo Vsebino in/ali naročnino na Vsebino, ki jo ponuja Microsoft Mobile in je na voljo v Storitvi, navedete način plačila in oddate naročilo tako, da kliknete gumb »nakup«, »v redu« ali »sprejmem« oziroma na drug podoben način potrdite svoje strinjanje v postopku naročanja ali kako drugače izrazite strinjanje s pogoji, ki so vam bili predstavljeni v postopku naročanja.

Če želite oddati Naročilo v Storitvi, morate biti dovolj stari, da ste za to zakonito pristojni v skladu z veljavno zakonodajo. Če niste dovolj stari, da bi bili zakonito pristojni za oddajo Naročila, ga lahko oddate le s predhodnim soglasjem vašega starša ali zakonitega skrbnika.

Strinjate se, da so vsa Naročila pravno veljavna in zavezujoča. Naročila veljajo šele, ko jih sprejme Microsoft Mobile.  

Plačate lahko s kreditno ali debetno kartico, zaračunavanjem prek ponudnika omrežnih storitev ali drugim plačilnim sredstvom, če je na voljo. 

Vaša kreditna ali debetna kartica mora imeti naslov za izstavitev računa v državi, kjer je v Storitvi ponujena zadevna Vsebina. Družba Microsoft Mobile bo bremenila vašo kreditno kartico ali bančni račun v razumnem času po oddaji Naročila.  Pri plačilih s kreditnimi karticami izdajatelj karticeopravi preverjanje veljavnosti in avtorizacijo.

Če se odločite za zaračunavanje prek ponudnika omrežnih storitev, se zaračunani znesek pojavi na vašem računu za storitve mobilne telefonije oziroma je odtegnjen od zneska na vašem predplačniškem računu, če je to vrsta računa, ki ga imate. Pri nekaterih ponudnikih omrežnih storitev morda za vašo uporabo Storitve veljajo dodatna določila in pogoji, vključno z omejitvijo zneska bremenitve pri zaračunavanju prek ponudnika omrežnih storitev. Bremenitve, ki presegajo omejitev ponudnika omrežnih storitev ali vaše stanje na računu, bodo morda zavrnjene.

Izjavljate, da boste plačali stroške, povezane z vašim Naročilom, da boste zagotovili, da bo plačilno sredstvo v času oddaje Naročila veljavno, da ste zakoniti lastnik plačilnega sredstva in da to plačilno sredstvo uporabljate v okviru omejitev porabe.

Dobavljena Vsebina je licencirana na vas. Strinjate se, da boste takšno Vsebino uporabljali izključno na način, kot je dovoljen po teh Pogojih in morebitnih dodatnih pogojih, s katerimi ste bili seznanjeni v postopku naročanja.

Storitev vam lahko ponudi naročnine. Storitev pooblaščate, da vas v času trajanja naročnine periodično bremeni za ustrezen znesek. Storitev vam lahko ponudi tudi preizkusno obdobje.  Če vaše Naročilo vključuje preizkusno obdobje (znano tudi pod imenom »preizkusi in kupi«), boste za ustrezen znesek bremenjeni po izteku preizkusnega obdobja, razen če podate preklic v skladu s pogoji naročnine/preizkusa.

Cene v Storitvi se lahko občasno spremenijo.  Cene vključujejo davke, ki so veljavni v času vaše transakcije, razen če je navedeno drugače.  V nekaterih primerih vam lahko banka ali ponudnik kreditne kartice zaračunata dodatne stroške zaradi tečajev za pretvorbo valut in/ali drugih provizij.  Družba Microsoft Mobile ni odgovorna za plačilo provizij ali stroškov bank in ostalih tretjih oseb.

11. Preklici in vračila kupnine

Strinjate se, da se elektronska dobava Vsebine začne sočasno z oddajo Naročila. Ko je Naročilo obdelano, ga ne morete več preklicati. Narava Vsebine je takšna, da je ni mogoče vrniti.

Če po oddaji Naročila ugotovite in v roku 48 ur obvestite družbo Microsoft Mobile o tem, da (a) je Vsebina, ki ste jo naročili, okvarjena; (b) Vsebina, ki vam jo je dobavila družba Microsoft Mobile, ne ustreza opisu Vsebine, ki ste jo naročili prek Storitve; ali (c) so tehnične težave zakasnile ali preprečile dobavo Vsebine ali je zaradi takšnih tehničnih težav prišlo do nehotenegavečkratnega naročila, je vaše edino in izključno pravno sredstvo v povezavi s takšno Vsebino nadomestilo Vsebine ali vračilo kupnine, ki ste jo za to Vsebino plačali, o čemer odloča izključno Microsoft Mobile. V drugih primerih vračilo kupnine ni na voljo. Če pride do katere od zgoraj navedenih težav, se obrnite na službo za podporo podjetja Microsoft Mobile.

Upoštevajte, da družba Microsoft Mobile morda ne bo mogla obdelati vaše zahteve službi za podporo, če ne navedete ID-ja transakcije, ki ste ga prejeli od družbe Microsoft Mobile po izvedbi Naročila v Storitvi. Microsoft Mobile se lahko odloči, da odobri vračilo kupnine za Vsebino le v primerih, ko skupna cena presega denarno omejitev, navedeno v ustrezni lokalni zakonodaji.

12. Povratne informacije družbi Microsoft Mobile

Če posredujete zamisli, povratne informacije in/ali predloge (»Povratne informacije«) družbi Microsoft Mobile prek Storitve ali drugače, potrjujete in se strinjate, da: (1) lahko ima Microsoft Mobile razvojne zamisli, podobne tistim v Povratnih informacijah; (2) vaše Povratne informacije ne vsebujejo zaupnih ali lastniških informacij, ki pripadajo vam ali tretjim osebam; (3) družba Microsoft Mobile v povezavi s Povratnimi informacijami ni zavezana k zaupnosti; (4) Microsoft Mobile lahko prosto uporablja, distribuira, izkorišča in nadalje razvija ter spreminja Povratne informacije za kakršen koli namen; (5) niste upravičeni do kakršnega koli nadomestila katere koli vrste od družbe Microsoft Mobile.

13. Družabne dejavnosti in deljenje lokacije

Funkcije Storitve lahko uporabljate za deljenje svoje lokacije, stanja, vsebin, Gradiv ali osebnih podatkov ali za interakcijo z drugimi uporabniki, spletnimi mesti in storitvami. Z uporabo teh funkcij se strinjate, da sme Microsoft Mobile uporabiti te informacije in jih posredovati drugim storitvam in osebam, s katerimi želite komunicirati ali deliti te informacije. Uporabniki teh storitev in druge osebe, na primer vaši stiki, lahko vidijo vašo lokacijo, stanje in/ali osebne podatke. Strinjate se, da pri uporabi teh funkcij ne boste delili informacij, Vsebine ali Gradiva ali se povezovali s storitvami ali spletnimi mesti, ki: (a) vsebujejo nezakonito ali neprimerno vsebino ali druga gradiva; (b) izkoriščajo pravice intelektualne lastnine brez dovoljenja ali spodbujajo uporabnike k piratstvu.Vaša interakcija ne vključuje družbe Microsoft Mobile in poteka izključno med vami in drugim uporabnikom oziroma uporabniki.

14. Razpoložljivost in tehnične zahteve

Razpoložljivost Vsebine in Storitve se lahko spreminja in o njej odloča izključno Microsoft Mobile. Microsoft Mobile izrecno zavrača kakršno koli zagotovilo ali jamstvo, da bo določena Vsebina ali Storitev na voljo. Storitev morda ni na voljo v vseh državah in je morda ponujena samo v nekaterih jezikih. Storitev, opravila in nekatere funkcije so morda odvisni tudi od omrežja, združljivosti uporabljenih naprav ter podprtih oblik zapisa vsebin.

Za dostop do Storitve boste morda morali prenesti specifično programsko opremo, ki jo je razvila družba Microsoft Mobile ali drugo podjetje.

Microsoft Mobile lahko po svoji presoji spremeni, popravi ali ukine celotno Storitev ali njen del. Storitev morda ne bo na voljo med vzdrževalnimi deli ali ob drugih priložnostih. Vaša naprava lahko samodejno preverja razpoložljivost posodobitev programske opreme Microsoft Mobile, da zagotovi, da imate najnovejšo programsko opremo in aplikacije za napravo. Če so na voljo, boste pozvani, da odobrite namestitev. Samodejno preverjanje razpoložljivosti posodobitev lahko onemogočite v nastavitvah naprave. Programsko opremo lahko namestite tudi skozi kanale za posodobitev programske opreme. Če Microsoft Mobile presodi, da je določena posodobitev Programske opreme pomembna ali kritična, ne smete nadaljevati uporabe prejšnje različice Programske opreme. Microsoft Mobile vam lahko prepreči uporabo prejšnje različice Programske opreme ali Storitve, dokler ne namestite posodobitve.

Microsoft Mobile lahko iz katerega koli razloga onemogoči katero koli Vsebino ali Programsko opremo v vašem računu v Storitvi in odstrani katero koli Vsebino ali Programsko opremo in/ali onemogoči kopije katere koli aplikacije v vaši napravi, da zaščiti Storitev, ponudnike aplikacij, operaterje brezžičnih omrežij, prek katerih dostopate do storitve ali druge prizadete ter potencialno prizadete strani.

Določena storitev je lahko v različici pred javno objavo, na primer v različici beta, in morda ne deluje na način, kot deluje končna različica. Družba Microsoft Mobile lahko znatno spremeni katero koli različico Storitve ali Programske opreme ali se odloči, da ne bo izdala končne različice.

15. Povezave s spletnimi mesti in vsebinami tretjih oseb

Microsoft Mobile lahko v internetu ali vnaprej nameščenih odjemalcih vključi dostop do spletnih mest in storitev, kar vam omogoča interakcijo s spletnimi mesti in storitvami, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb in niso del Storitve. Preden lahko uporabljate te spletne strani in storitve, morate prebrati in sprejeti pogoje in določila teh spletnih mest in storitev.

Microsoft Mobile nima nadzora nad vsebino, spletnimi mesti ali storitvami tretjih oseb in ne prevzema nobene odgovornosti za ponujene storitve ter za objavljena ali ustvarjena gradiva na spletnih straneh ali v storitvah teh tretjih oseb. Povezava na spletno mesto tretje osebe ne pomeni, da Microsoft Mobile promovira to spletno mesto ali izdelke in storitve, navedene na njem.

Prav tako lahko vi in drugi uporabniki v Storitvi ustvarite vsebine in povezave na vsebino, ki sicer ni bila posredovana v Storitev. Družba Microsoft Mobile ni odgovorna za te vrste vsebin ali povezav.

16. Oglasi

Storitev lahko vsebuje oglase. Oglasi so lahko usmerjeni v vsebino ali podatke, shranjene v Storitvi, poizvedbe, opravljene prek Storitve, ali druge informacije.

17. Osebnipodatki

Uporabo vaših osebnih podatkov urejajo Pravilnik o zasebnosti in morebitne dodatne informacije o zasebnosti, ki so vam na voljo.

18. Omejitev odgovornosti

Storitev je ponujena »TAKŠNA, KOT JE« in »TAKŠNA, KOT JE NA VOLJO«. Microsoft Mobile ne jamči, da bo Storitev delovala brez prekinitev ali da bo brez napak ali virusov. V povezavi z razpoložljivostjo, točnostjo, zanesljivostjo, informacijami ali vsebino Storitve ne dajemo nikakršnega jamstva, izrecnega ali nakazanega, vključno z jamstvom lastništva, nekršitve pravic intelektualne lastnine, primernosti za prodajo ali primernosti za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Izrecno se strinjate in sprejemate, da uporabljate Storitev izključno na lastno odgovornost ter da boste morda izpostavljeni vsebini iz različnih virov.

Družba Microsoft Mobile ni odgovorna za kakršno koli neposredno škodo, povzročeno zaradi vaše uporabe ali nezmožnosti uporabe Storitve, razen v primeru smrti ali osebnih poškodb zaradi hude malomarnosti ali namerne kršitve zakona. Družba Microsoft Mobile v nobenem primeru ni odgovorna za kakršno koli posredno, naključno, kaznovalno ali posledično škodo, ki je posledica vaše uporabe ali nezmožnosti uporabe Storitve.

19. Odškodovanje

Strinjate se, da boste družbo Microsoft Mobile odškodovali in jo branili pred vsemi zahtevki tretjih oseb in pred vsemi odgovornostmi, ocenami, izgubami, stroški ali odškodninami, ki so posledica ali do njih pride zaradi (i) vaše kršitve Pogojev, (ii) vaše kršitve katerih koli pravic intelektualne lastnine, drugih pravic ali zasebnosti tretjih oseb, ali (iii) zlorabe Storitve s strani tretje osebe, kjer je to zlorabo omogočila vaša opustitev razumnih ukrepov za zaščito vašega uporabniškega imena ali gesla pred zlorabo.

20. Razno

20.1 Izbira zakonodaje

Za Pogoje veljajo zakoni Finske ne glede na kolizijo med zakonskimi določili.

20.2 Veljavnost

Pogoji niti ne izključujejo niti ne omejujejo vaših pravic v državi prebivanja, ki jih po zakonu ni mogoče opustiti. Če se za katero od določil Pogojev ugotovi, da je pravno neveljavno, to ne vpliva na preostala določila, neveljavno določilo pa se nadomesti z veljavnim določilom, ki je najbližje rezultatom in namenu Pogojev. Če eno ali več določil teh Pogojev ni relevantno za vašo uporabo Storitve, to ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost katerega koli drugega določila Pogojev ali Pogojev kot celote.  Če pride do navzkrižja med določili teh Pogojev storitve Microsoft Mobile in določili Pravilnika o zasebnosti, prevladajo ti Pogoji storitve Microsoft Mobile. Določila Pogojev, za katera je določeno, da preživijo ukinitev vaše registracije, ostanejo v veljavi tudi po ukinitvi.

20.3 Spremembe Pogojev

Microsoft Mobile lahko spremeni Pogoje kadar koli in brez vnaprejšnjega obvestila. Če so Pogoji spremenjeni na pomemben način, ki poslabša vaš položaj, bo družba Microsoft Mobile zagotovila posebno obvestilo o spremembi.

Redno pregledovanje Pogojev je vaša odgovornost. Vaša nadaljnja uporaba Storitve pomeni vaš pristanek na spremembe.

21. Intelektualna lastnina

Storitev, Vsebina in Programska oprema so zaščiteni z mednarodno zakonodajo o avtorskih pravicah. Microsoft Mobile do največjega obsega, ki ga dopušča zakonodaja, zahteva avtorske pravice za svojo Storitev, Vsebino in Programsko opremo. Družba Microsoft Mobile si v skladu s Pogoji pridržuje vse pravice, lastništvo in pravico do uporabe Storitve, Vsebine in Programske opreme ter vseh drugih izdelkov, programske opreme in druge lastnine Microsoft Mobile, ki vam jo zagotavlja ali jo uporabljate prek Storitve.

22. Prenos

Microsoft Mobile lahko svoje pravice in obveznosti po teh Pogojih prenese na svoje krovno podjetje, svoje podružnice ali katero koli drugo podjetje, ki je pod nadzorom skupaj z družbo Microsoft Mobile. Microsoft Mobile lahko svoje pravice in obveznosti po teh Pogojih prenese na tretjo osebo tudi v povezavi z združitvijo ali nakupom podjetja ali prodajo premoženja, po zakonu ali kako drugače.

Pošljite nam povratne informacije

Ko končate, posredujte svoje mnenje o našem spletnem mestu

Izpolnite kratko anketo in nam zaupajte, kakšna je bila vaša spletna izkušnja. Ko boste končali brskanje po spletnem mestu, se bo odprla anketa.

Spodnji gumb kliknite samo po koncu brskanja

Hvala!

Anketa se bo odprla ob izhodu s spletnega mesta.

Ko končate, posredujte svoje mnenje o našem spletnem mestu

Spodnji gumb kliknite samo po koncu brskanja

Hvala!

Anketo vam bomo poslali po e-pošti.